???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis apskrityse ir savivaldybėse


Bruto darbo užmokestis1 2018 m. trečiąjį ketvirtį daugiausia ūgtelėjo Panevėžio apskrityje

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. trečiąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 035,5 EUR ir, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, beveik nepakito (ankstesnį ketvirtį buvo 1 035 EUR), Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis sudarė 861,5 EUR ir padidėjo 1,7 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2018 m. trečiąjį ketvirtį buvo 174 EUR (sumažėjo 14,3 EUR).

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo visose apskrityse, daugiausia – 3 proc. – Panevėžio apskrityje.

2018 m. trečiąjį ketvirtį didžiausią – 1 035,5 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 754 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2018 m. trečiąjį ketvirtį lėmė sezoniškumas, didesnės darbų apimtys, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) ir kitos priežastys.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį kito panašiai kaip ir bruto, labiausiai – 2,6 proc. – padidėjo Panevėžio apskrityje.


Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 ir jo pokytis pagal apskritis 2018 m. trečiąjį ketvirtį

________________________________
1 Be individualiųjų įmonių.


Per metus labiausiai darbo užmokestis padidėjo Kauno apskrityje

Per metus (2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Sostinės regione augo sparčiau nei Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (atitinkamai 10,1 ir 9,6 proc.). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 10,4 proc. – Kauno apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 7 iki 10,1 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis, palyginti su praėjusių metų trečiuoju ketvirčiu, augo visose apskrityse – nuo 6,4 iki 9,5 proc.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo 2018 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) ir kitos priežastys.


Bruto darbo užmokestis trečiąjį ketvirtį augo beveik visose savivaldybėse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo daugumoje (54) savivaldybių – nuo 0,4 proc. iki 6,7 proc., tik Utenos rajono savivaldybėje jis beveik nepakito. Bruto darbo užmokestis sumažėjo Vilniaus miesto ir Visagino (po 0,1 proc.), Klaipėdos rajono (0,3 proc.), Jonavos rajono (1,5 proc.) ir Neringos (1,7 proc.) savivaldybėse.

2018 m. trečiąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 067,9 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 132,2 EUR viršijo šalies ūkio vidurkį. Mažiausiai (646,9 EUR) uždirbo Kalvarijos savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,7 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybės (atotrūkis sudarė 421 EUR).

Per metus (2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose savivaldybėse – nuo 0,3 proc. Ignalinos rajono iki 14,7 proc. Neringos, išskyrus Pagėgių savivaldybę, kurioje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo 0,9 proc.


Vidutinis darbuotojų skaičius trečiąjį ketvirtį daugelyje apskričių augo

Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, Sostinės regione padidėjo 0,2 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione beveik nepakito, Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį išaugo 6 apskrityse nuo 0,1 iki 0,4 proc., likusiose apskrityse – sumažėjo nuo 0,2 iki 0,6 proc.

2018 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 32 savivaldybėse – nuo 0,1 iki 15,8 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,1 iki 1,9 proc. Raseinių savivaldybėje vidutinis darbuotojų skaičius beveik nepakito.

Per metus (2018 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius Sostinės regione išaugo 1,7 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 0,3 proc. Vidutinis darbuotojų skaičius per metus išaugo keturiose apskrityse (Telšių, Vilniaus, Šiaulių ir Kauno) – nuo 0,3 iki 2,6 proc., kitose apskrityse vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 0,6 iki 4,9 proc.

Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 24 savivaldybėse, labiausiai – 9,2 proc. – Jurbarko rajono savivaldybėje, likusiose sumažėjo, išskyrus Panevėžio rajono savivaldybę, kurioj vidutinis darbuotojų skaičius nekito.
 

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

Vidutinis darbuotojų skaičius – darbuotojų (fizinių asmenų), neatsižvelgiant į jų darbo laiko trukmę, skaičiaus vidurkis.


2018 m. ketvirtojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2019 m. kovo 4 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

________________________________________

Priedas

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2018 m. trečiąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

935,7

1,0

10,0

728,0

0,9

9,1

1 237 430

0,1

0,9

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

1 035,5

0,0

10,1

796,3

0,0

9,3

525 752

0,2

1,7

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

861,5

1,7

9,6

677,1

1,5

8,7

711 678

0,0

0,3

Alytaus apskritis

787,2

1,7

8,5

626,2

1,5

7,7

37 897

–0,3

–4,5

Kauno apskritis

926,6

1,8

10,4

721,7

1,6

9,5

255 023

–0,2

2,6

Klaipėdos apskritis

900,5

0,7

10,1

703,8

0,7

9,1

124 105

0,4

–1,3

Marijampolės apskritis

765,8

2,8

10,1

611,6

2,4

9,0

36 651

–0,6

–0,8

Panevėžio apskritis

823,2

3,0

8,0

650,9

2,6

7,3

67 483

0,4

–0,6

Šiaulių apskritis

793,8

1,6

8,8

630,7

1,4

8,0

89 458

0,3

1,9

Tauragės apskritis

754,0

2,4

9,5

603,5

2,0

8,5

23 423

0,1

–1,3

Telšių apskritis

836,7

2,3

8,4

660,2

2,0

7,7

42 585

0,3

0,3

Utenos apskritis

783,0

0,9

7,0

623,3

0,8

6,4

35 055

-0,5

–4,9

________________________________
1 Be individualiųjų įmonių.


2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2018 m. trečiąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

935,7

1,0

10,0

728,0

0,9

9,1

1 237 430

0,1

0,9

Akmenės r. sav.

823,7

1,2

9,5

651,2

1,0

8,6

4 348

–0,7

0,3

15

Alytaus m. sav.

829,2

1,0

7,2

655,0

0,8

6,6

19 278

–0,9

–3,5

14

Alytaus r. sav.

778,6

2,8

12,0

620,3

2,4

10,7

4 313

0,3

6,4

29

Anykščių r. sav.

739,7

2,6

10,2

593,7

2,2

9,1

5 014

–0,2

–2,1

38

Birštono sav.

790,1

1,6

9,9

628,2

1,4

8,9

1 494

1,1

2,8

26

Biržų r. sav.

718,6

3,1

6,3

579,2

2,6

5,8

4 983

–0,4

–3,4

49

Druskininkų sav.

767,6

2,6

11,6

612,8

2,2

10,3

7 229

1,0

–2,7

33

Elektrėnų sav.

852,3

2,1

2,7

670,9

1,8

2,8

9 116

1,8

3,7

13

Ignalinos r. sav.

721,9

3,7

0,3

581,5

3,1

0,7

2 637

–0,2

–26,0

46

Jonavos r. sav.

879,4

–1,5

5,7

689,4

–1,3

5,4

11 673

1,0

0,4

9

Joniškio r. sav.

770,1

5,3

8,8

614,5

4,5

8,0

4 688

–1,6

–4,9

30

Jurbarko r. sav.

726,1

2,9

14,3

584,4

2,5

12,5

6 021

1,7

9,2

44

Kaišiadorių r. sav.

812,5

1,4

7,8

643,6

1,2

7,2

8 572

–0,4

–3,4

18

Kalvarijos sav.

646,9

1,2

4,7

530,1

1,0

4,4

1 711

0,6

7,5

60

Kauno m. sav.

958,7

2,0

11,1

743,7

1,8

10,0

176 995

–0,5

3,2

3

Kauno r. sav.

878,4

2,5

9,3

688,7

2,2

8,5

30 346

0,5

5,1

11

Kazlų Rūdos sav.

887,6

2,7

12,9

695,0

2,4

11,6

2 769

–0,5

–5,0

6

Kėdainių r. sav.

919,6

0,4

11,4

716,9

0,3

10,3

13 604

0,9

–0,3

5

Kelmės r. sav.

716,7

3,3

9,4

577,9

2,8

8,4

4 734

0,3

–0,7

50

Klaipėdos m. sav.

982,6

1,0

10,3

760,1

0,8

9,4

76 196

–0,6

–2,9

2

Klaipėdos r. sav.

811,1

–0,3

7,7

642,6

–0,2

7,1

19 103

1,6

5,0

19

Kretingos r. sav.

737,9

1,5

9,8

592,4

1,3

8,8

8 742

–1,6

–5,4

40

Kupiškio r. sav.

721,1

3,1

10,4

581,0

2,6

9,3

3 568

1,0

–3,5

47

Lazdijų r. sav.

701,9

4,0

8,6

567,8

3,4

7,7

2 756

–1,9

–0,1

54

Marijampolės sav.

785,5

2,8

10,6

625,1

2,4

9,5

19 897

–0,7

–0,2

27

Mažeikių r. sav.

884,7

2,4

6,9

693,0

2,1

6,4

18 385

0,5

1,6

8

Molėtų r. sav.

698,4

3,0

9,8

565,4

2,6

8,7

3 463

–1,7

–3,2

55

Neringos sav.

805,2

–1,7

14,7

638,6

–1,4

12,9

1 660

15,8

0,7

21

Pagėgių sav.

738,9

1,3

–0,9

593,1

1,1

–0,4

1 775

0,5

–28,1

39

Pakruojo r. sav.

806,9

6,7

12,9

639,8

5,8

11,5

4 949

2,8

–0,1

20

Palangos m. sav.

709,0

2,5

11,7

572,6

2,1

10,3

6 186

9,8

3,6

51

Panevėžio m. sav.

885,3

3,3

7,2

693,4

2,9

6,7

37 931

0,5

0,3

7

Panevėžio r. sav.

736,6

2,1

8,4

591,6

1,8

7,6

8 082

–0,3

0,0

41

Pasvalio r. sav.

767,7

2,3

10,9

612,9

2,0

9,7

5 389

1,6

0,6

32

Plungės r. sav.

802,8

3,2

10,9

636,9

2,7

9,7

10 122

–0,5

1,7

23

Prienų r. sav.

722,5

3,6

8,1

581,9

3,0

7,3

4 960

–1,5

–1,5

45

Radviliškio r. sav.

705,6

2,1

6,6

570,4

1,8

6,1

7 469

0,8

–2,9

52

Raseinių r. sav.

740,0

2,6

6,7

593,9

2,2

6,1

7 379

0,0

–3,0

37

Rietavo sav.

820,0

4,3

5,6

648,7

3,7

5,2

1 608

–0,1

–2,3

17

Rokiškio r. sav.

760,6

1,9

8,7

608,0

1,7

7,8

7 530

0,3

–2,7

34

Skuodo r. sav.

694,2

2,1

10,4

562,5

1,8

9,2

2 444

0,2

–1,6

56

Šakių r. sav.

747,4

4,3

8,8

598,9

3,7

7,9

5 852

–1,3

–4,0

36

Šalčininkų r. sav.

680,8

1,6

9,6

553,3

1,4

8,5

5 809

0,3

0,5

58

Šiaulių m. sav.

823,4

0,7

9,1

651,0

0,6

8,3

54 481

0,3

4,5

16

Šiaulių r. sav.

719,4

2,2

4,5

579,8

1,9

4,3

8 790

–0,1

–1,9

48

Šilalės r. sav.

729,5

2,6

10,3

586,7

2,2

9,2

4 779

–0,3

–0,9

43

Šilutės r. sav.

769,6

2,1

12,4

614,2

1,8

10,9

9 774

0,8

0,3

31

Širvintų r. sav.

752,8

2,4

7,5

602,6

2,0

6,8

3 044

–0,4

5,5

35

Švenčionių r. sav.

736,3

1,0

11,1

591,4

0,9

9,8

6 328

1,4

2,9

42

Tauragės r. sav.

783,2

2,2

9,6

623,5

1,9

8,7

10 848

–0,6

–0,8

28

Telšių r. sav.

795,8

1,5

9,2

632,1

1,3

8,3

12 470

0,6

–2,4

25

Trakų r. sav.

931,4

1,3

9,7

725,0

1,2

8,9

8 018

0,6

–1,9

4

Ukmergės r. sav.

798,2

2,6

10,5

633,8

2,3

9,4

9 347

–0,6

–2,1

24

Utenos r. sav.

803,0

0,0

6,9

637,1

0,0

6,4

13 534

–0,6

–3,1

22

Varėnos r. sav.

686,0

1,4

3,8

556,9

1,2

3,7

4 321

0,7

–21,2

57

Vilkaviškio r. sav.

702,7

2,0

10,8

568,3

1,7

9,6

6 421

0,3

0,2

53

Vilniaus m. sav.

1 067,9

–0,1

10,5

818,5

–0,1

9,7

454 147

0,1

1,3

1

Vilniaus r. sav.

855,4

1,5

5,5

673,0

1,4

5,2

29 943

1,6

8,4

12

Visagino sav.

878,7

–0,1

5,0

688,9

–0,1

4,7

7 478

–0,1

–2,2

10

Zarasų r. sav.

660,5

0,8

10,9

539,5

0,7

9,6

2 929

–0,5

–2,2

59

________________________________
1 Be individualiųjų įmonių.
2 Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: