???warnOperationFailedBecauseWarning???

Įmonių finansiniai rodikliai


2017 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių1 pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 21,9 mlrd. EUR, arba 7,1 proc. daugiau nei 2017 m. trečiąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį nefinansinės įmonės uždirbo 1,1 mlrd. EUR ikimokestinio pelno, kuris, palyginti su ankstesniu praėjusių metų ketvirčiu, sumažėjo 23,7 proc. Tam įtakos turėjo beveik 250 mln. EUR sumažėjęs prekybos įmonių bei 62 mln. EUR − transporto ir saugojimo įmonių ikimokestinis pelnas.

Nors prekybos įmonių ikimokestinis pelnas ir mažėjo, tačiau didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės kaip ir ankstesnį ketvirtį uždirbo daugiausia ikimokestinio pelno (atitinkamai 98,3 ir 91 mln. EUR). Iš apdirbamosios gamybos įmonių daugiausia pelno uždirbo rafinuotų naftos produktų gamybos2 įmonės. Chemikalų ir chemijos produktų gamybos įmonės uždirbo beveik 42,6 mln. EUR, maisto pramonės − 40,7 mln. EUR. Daugiausia (6,2 mln. EUR) nuostolių patyrė kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos įmonės.

Vidutinis įmonių pelningumas3 sudarė 4,9 proc. Vienos iš pelningiausių buvo programų rengimo ir transliavimo (21 proc.), nuomos ir išperkamosios nuomos (20 proc.) bei kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veiklos (18,6 proc.) įmonės.

2017 m. ketvirtąjį ketvirtį pelningai dirbo 57,7 proc. įmonių (trečiąjį – 61,1 proc.).

2017 m. šalies nefinansinės įmonės gavo 79,9 mlrd. EUR pajamų ir uždirbo 5,5 mlrd. EUR ikimokestinio pelno.


Pastaba. Nuo 2017 m. tyrimas atliekamas pagal naują tyrimo metodiką, taikant atsitiktinės atrankos metodą.

__________________________________
1 AB, UAB, valstybės (savivaldybės) įmonės, kooperatinės bendrovės (be žemės ūkio veiklos įmonių).
2 Duomenys konfidencialūs.
3 Ikimokestinio pelno (nuostolio) ir pajamų, gautų pardavus prekes ir paslaugas, santykis.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Vera Bevziuk
Įmonių statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 236 4793
El. p. vera.bevziuk@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.