???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gyvenamasis būstų fondas


2017 M. VIDUTINIŠKAI VIENAM LIETUVOS GYVENTOJUI TEKO 34,7 M2 NAUDINGOJO PLOTO

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, gyvenamasis būstų fondas padidėjo 7,1 tūkst. būstų (0,5 proc.) ir sudarė 1,4 mln. būstų, remdamasis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazės duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Naudingasis būstų plotas siekė 97,6 mln. m² ir per metus padidėjo 0,7 mln. m² (0,7 proc.). Privati nuosavybė sudarė 98,6 proc. gyvenamojo būstų fondo, likusi dalis priklausė valstybei ir savivaldybėms.

Gyvenamojo būstų fondo naudingasis plotas mieste sudarė 59,5 mln. m², kaime – 38,1 mln. m².

1 lentelė. Gyvenamasis būstų fondas 2017 m.

Metų pabaigoje, tūkstančiais m2 naudingojo ploto

 

 

Gyvenamasis būstų fondas 1

iš jų pagal nuosavybės formas

Vienam gyventojui vidutiniškai teko m2 naudingojo ploto

privati

%

valstybės, savivaldybių

%

Iš viso

97 597,2

96 194,5

98,6

1 402,7

1,4

34,7

Mieste

59 466,7

58 471,9

98,3

994,8

1,7

31,6

Kaime

38 130,5

37 722,6

98,9

407,9

1,1

41,3

1 Nuo 2012 m. į gyvenamąjį būstų fondą įtraukti sodo paskirties pastatai.

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, naudingasis plotas individualiuose namuose (1–2 butų namuose), padidėjo 1,1 proc. ir sudarė 53,2 mln. m2, arba 54,5 proc. viso gyvenamojo būstų fondo ploto. Būstų plotas daugiabučiuose padidėjo 0,3 proc. ir siekė 44,4 mln. m2, arba 44,5 proc. viso gyvenamojo būstų fondo ploto.

Šalyje daugiausia buvo dviejų (33,6 proc.) ir trijų (26,9 proc.) kambarių būstų: mieste – atitinkamai 37,9 ir 25,2 proc., kaime – atitinkamai 24,8 ir 30,6 proc. Vidutinis vieno būsto dydis sudarė 68 m2 ir, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, šiek tiek padidėjo. Vidutinis vieno būsto dydis mieste sudarė 62 m2, kaime – 80,2 m2.

Vidutinis privataus būsto dydis sudarė 68,5 m2: mieste – 62,4 m2, kaime – 80,5 m2. Valstybės ir savivaldybės būstai buvo mažesni ir vidutinis vieno būsto dydis siekė 47,1 m2: mieste – 43,7 m2, kaime – 58,5 m2.

66,9 proc. visų šalies būstų buvo mieste, iš jų 61,5 proc. buvo didžiuosiuose šalies miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 33,1 proc. – kaime.

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, gyvenamojo būstų fondo naudingasis plotas labiausiai padidėjo Klaipėdos (3,7 proc.), Kauno (2,2 proc.) ir Vilniaus (2,1 proc.) rajonų savivaldybėse. Privačios nuosavybės būstų skaičius labiausiai padidėjo Klaipėdos (2,5 proc.), Kauno (1,9 proc.) ir Vilniaus (1,4 proc.) rajonų savivaldybėse. Valstybei ir savivaldybėms priklausančių būstų padaugėjo Lazdijų (0,6 proc.), Šalčininkų (0,3 proc.) ir Šiaulių (0,2 proc.) rajonų savivaldybėse.

2 lentelė. Būstų skaičius 2017 m.

Metų pabaigoje, tūkst.

 

Būstų skaičius,
iš viso

Būstai, %

Vidutinis būsto naudingasis plotas, m²

vieno kambario

dviejų kambarių

trijų kambarių

keturių kambarių

penkių ir daugiau kambarių

Iš viso

1 435,1

16,5

33,6

26,9

11,1

11,9

68,0

mieste

959,7

19,3

37,9

25,2

8,7

8,9

62,0

kaime

475,4

10,7

24,8

30,6

15,8

18,1

80,2

Privati nuosavybė

1 405,3

16,0

33,4

27,2

11,3

12,1

68,5

mieste

936,9

18,9

37,8

25,4

8,9

9,0

62,4

kaime

468,4

10,4

24,5

30,8

16,0

18,3

80,5

Valstybės, savivaldybių nuosavybė

29,8

37,0

40,5

15,9

4,0

2,6

47,1

mieste

22,8

39,6

40,6

15,0

3,5

1,3

43,7

kaime

7,0

28,4

40,5

18,8

5,7

6,6

58,5


2017 m. pabaigoje 1 tūkst. gyventojų teko 511 būstų (2016 m. gruodžio 31 d. – 501 būstas). Vidutiniškai vienam gyventojui teko 34,7 m² naudingojo ploto: mieste – 31,6 m², kaime – 41,3 m².

Daugiausia naudingojo ploto vidutiniškai vienam gyventojui teko Ignalinos rajono (51,4 m2), Palangos miesto (49,4 m2), Molėtų (48 m2) ir Alytaus (47,7 m2) rajonų savivaldybėse, mažiausiai – Klaipėdos (29,8 m2), Panevėžio (29,9 m2), Alytaus (30,2 m2), Vilniaus ir Šiaulių (po 30,6 m2) miestų savivaldybėse.

Sąvokos

Butas – pastato dalis iš vieno ar kelių kambarių ir kitų pagalbinių patalpų, atskirta atitvaromis nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų arba negyvenamosios paskirties patalpų, skirta žmonėms gyventi; vieno buto namas. Butas privalo turėti atskirą išėjimą į lauką arba pastato bendrąją erdvę (laiptinę, koridorių, galeriją arba kitą bendrojo naudojimo patalpą).

Būstas (gyvenamosios patalpos) – vieno buto namas, butas dviejų butų name, butas gyvenamajame ar negyvenamajame pastate, butas ir kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkamos gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkančios statybos bei specialiųjų normų reikalavimus.

Gyvenamasis būstų fondas – gyvenamosios patalpos gyvenamuosiuose namuose ir negyvenamuosiuose pastatuose (įtraukiant sodų namus, t. y. pastatus, esančius sodininkų bendrijose mėgėjiškų sodų žemės sklypuose). Gyvenamajam būstų fondui nepriskiriami bendrabučiai, viešbučiai, medžiotojų nameliai, poilsio namai, sanatorijos ir kiti pastatai, skirti laikinai gyventi.

Naudingasis būsto plotas – gyvenamųjų kambarių ir kitų buto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) bendrasis grindų plotas. Į naudingąjį buto plotą neįeina balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų grindų plotas.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Jolanta Nikolajeva
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel, (8 5) 236 4603
El. p. jolanta.nikolajeva@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: