???warnOperationFailedBecauseWarning???

Lietuvos jaunimas


Rugpjūčio 12 d. minima Tarptautinė jaunimo diena. Ta proga Lietuvos statistikos departamentas skelbia pranešimą apie Lietuvos jaunimą.


18,7 % gyventojų – jaunimas

 

per metus  5,5 %

 

2018 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 524,1 tūkst. 14–29 metų amžiaus jaunuolių, jie sudarė beveik penktadalį (18,7 proc.) visų šalies gyventojų. Per metus jaunimo sumažėjo 30,7 tūkst., arba 5,5 proc. 14–29 metų amžiaus vaikinų buvo 16,8 tūkst. daugiau nei merginų. Daugiausia buvo 25 ir 26 metų amžiaus (atitinkamai 39,2 ir 39 tūkst.) jaunuolių, o mažiausiai – 14 ir 15 metų amžiaus (atitinkamai 25,8 ir 25,5 tūkst.).

Daugiausia (20,6 proc.) jaunų žmonių, palyginti su visais apskrities gyventojais, gyveno Tauragės apskrityje, mažiausiai – Utenos (17,4 proc.). Pagal jaunų žmonių skaičių, palyginti su visais savivaldybės gyventojais, pirmavo Rietavo savivaldybė, čia gyveno 22,9 proc. jaunimo, mažiausiai jaunimo buvo Visagino savivaldybėje – 13,4 proc.


Jaunimas neskuba tuoktis ir susilaukti vaikų

Vidutinis pirmą vaiką gimdančių moterų amžius buvo 27,5 metų (2016 m. – 27,3 metų).

2017 m. 4 kūdikių mamomis tapo merginos, kurioms nebuvo sukakę 15 metų, 2016 m. tokių kūdikių buvo 6. Sumažėjo ir kūdikių, kurių mamų amžiaus buvo 15–19 metų – nuo 1 016 2016 m. iki 875 2017 m. Kaip ir ankstesniais metais, dažniau kūdikių mamos buvo 25–29 metų amžiaus moterys nei 20–24 metų amžiaus – atitinkamai 10 082 ir 3 992 naujagimių.

Tuokiamasi vėliau: 2017 m. vidutinis pirmą kartą susituokusių vyrų amžius buvo 30,2 metų, moterų – 27,8 metų, 2016 m. – vyrų – 30 metų, moterų – 27,7 metų.


Mažėja jaunų bedarbių

 

nedarbo lygis –
16,3 proc.

 1,4 proc. punkto

Sumažėjo niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (15–29 metų amžiaus) nuo 10,7 proc. 2016 m. iki 10,2 proc. 2017 m.

Jaunimo nedarbas mažėja: 2017 m. 15–19 metų amžiaus gyventojų nedarbo lygis buvo 16,3 proc., 20–24 metų amžiaus – 12,9, 25–29 metų amžiaus – 5 proc. (2016 m. – atitinkamai 17,7, 14,1 ir 7,2 proc.). 2017 m. augo ir 15–19 metų amžiaus jaunuolių užimtumo lygis, jis sudarė 6,6 proc., 25–29 metų amžiaus – 84,3 proc. (2016 m. – atitinkamai 5,7 ir 83,3 proc.), o 20–24 metų amžiaus jaunimo užimtumo lygis nesikeitė – kaip ir prieš metus buvo 50,7 proc.


Kas antras emigruojantis – 14–29 metų

2017 m. iš Lietuvos emigravo 24,5 tūkst. 14–29 metų amžiaus jaunuolių (2016 m. – 20,9 tūkst.). Kaip ir ankstesniais metais, jaunuoliai yra aktyviausiai emigruojanti gyventojų dalis. 2017 m. šis skaičius išaugo 9,5 procentinio punkto (nuo 41,6 proc. 2016 m. iki 51,1 proc. 2017 m.) ir sudarė daugumą emigrantų. 2017 m. pagrindinė emigracijos kryptis išlieka Jungtinė Karalystė. Į Lietuvą grįžo (reemigravo) 4 tūkst. 14–29 metų amžiaus Lietuvos Respublikos piliečių (2016 m. – 5,6 tūkst.).

 

51,1 % emigrantų –
jaunimas

 Kontaktinė informacija :

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 236 4888
El. p. info@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.