???warnOperationFailedBecauseWarning???

Narystės organizacijos


2017 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 23 politinės partijos, kurios vienijo 119,6 tūkst. narių. Politinių partijų narių skaičius, palyginti su 2016 m., sumažėjo 2,1 tūkst. (1,7 proc.), ir metų pabaigoje joms priklausė 5,2 proc. visų 18 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Politinių partijų narių skaičius 2010–2017 m.


Profesinių sąjungų narių skaičius 2017 m. siekė 92,1 tūkst., arba 7,3 proc. darbuotojų. Palyginti su 2016 m., jų skaičius padidėjo 0,6 tūkst. (0,7 proc.).

Profesinių sąjungų narių skaičius 2010–2017 m.

Verslininkų ir darbdavių asociacijos 2017 m. vienijo 13,4 tūkst. juridinių asmenų (įmonių), tai sudarė 12,9 proc. visų veikiančių ūkio subjektų (2016 m. – 13,1 tūkst., arba 12,6 proc.).

2017 m. politinių partijų lėšos siekė 6,7 mln. EUR, arba 2,9 mln. EUR (30,4 proc.) mažiau nei 2016 m. Daugiausia, arba 76,1 proc. lėšų (2016 m. – 57,1 proc.) buvo gauta iš valstybės biudžeto. Fizinių asmenų paaukoti pinigai sudarė 14,9 proc. visų gautų lėšų (2016 m. – 10,7 proc.), surinkti nario mokesčiai – 6,8 proc. (2016 m. – 5,8 proc.).

Profesinių sąjungų lėšos 2017 m. sumažėjo 4,1 proc. ir siekė 3,4 mln. EUR. Pagrindinis profesinių sąjungų finansavimo šaltinis – nario mokesčiai – sudarė 71,2 proc. jų lėšų (2016 m. – 72,7 proc.).

Verslininkų ir darbdavių asociacijų lėšos 2017 m. siekė 44,5 mln. EUR (2016 m. – 48,2 mln.). Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis jų finansavimo šaltinis buvo nario mokesčiai.

Kitų asociacijų – draugijų, sąjungų, klubų, bendrijų, visuomeninių organizacijų ir kitų organizacijų – lėšos padidėjo 4,4 mln. EUR (5 proc.) ir 2017 m. siekė 93,5 mln. EUR. Lėšos, gautos iš nacionalinio biudžeto (įskaitant lėšas, gautas vykdant valstybės institucijų organizuojamus projektus), ir Europos Sąjungos fondų lėšos sudarė 40,7 proc. visų lėšų (2016 m. – 25,2 proc.). Beveik trečdalį (30,7 proc.) lėšų sudarė labdara, parama bei aukoti pinigai (2016 m. – 34,5 proc.). Surinkti nario mokesčiai sudarė 2,5 proc. visų lėšų (2016 m. – 8,9 proc.).

Palyginti su 2016 m., padidėjo verslininkų ir darbdavių asociacijų (17,5 proc.) bei kitų asociacijų (1,7 proc.) išlaidos, o sumažėjo politinių partijų (65,3 proc.) ir profesinių sąjungų (6,5 proc.) išlaidos. Visos narystės organizacijos didžiąją dalį išlaidų skyrė prekėms ir paslaugoms pirkti.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Vanda Binkienė
Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4744
El. p. vanda.binkiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: