???warnOperationFailedBecauseWarning???

Istoriniai atvirukai


KAIP PRIEŠ 100 METŲ PIEŠĖ CUKRŲ?

Minėdami atkurtos Lietuvos 100-metį, parengėme istorinių statistikos atvirukų rinkinį. Šis rinkinys – tai nedidelis tarpukario statistikos diagramų albumas, kurį, reaguojant į šių dienų komunikacijos iššūkius, galima vartyti kaip knygelę arba padalyti atskirais atvirukais ir išsiuntus paskleisti žinią apie Atkurtos Lietuvos istoriją. Sau patikusį atviruką gali pasiimti kiekvienas, atėjęs į Lietuvos statistikos departamento biblioteką.

Iliustracijos – pieštos tarpukario diagramos

Niekas negali geriau, kaip nuogi skaitmens parodyt tikrenybę („Lietuva skaitmenimis 1918–1928 m.“). Tą gerai suprato atkurtos valstybės vadovai, todėl buvo leidžiami reprezentaciniai statistikos rinkiniai, iliustruoti pieštomis diagramomis. Šias iliustracijas panaudojome kurdami istorinius atvirukus. Keletą pagal tų laikų stilių nupiešėme naujai. Kitoje atviruko pusėje rasite tarpukario laikų žinutę ir aktualios šių dienų statistikos. Pavyzdžiui, su tam tikromis išlygomis dėl teritorijos skirtumų, galima palyginti tarpukario ir šių dienų gyventojų skaičių, gyventojus pagal amžių ir lytį, Europos šalių dydį arba kainas. Atvirukai yra atspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis.

„Cukrus importuojamas iš Čekoslovakijos, Vokietijos, Lenkijos ir Sov. Rusijos, o druska iš Vokietijos ir Rusijos.“ Tokią žinutę galima išsiųsti su atviruku, kuriame pavaizduotas cukrus toks, kaip jis buvo pakuojamas prieš 100 metų.


Atvirukų elektroninę galeriją rasite Oficialiosios statistikos portale.
Peržiūrėti ir dalytis atskirais atvirukais galite Facebook.
Senuosius leidinius virtualiai galite vartyti e.bibliotekoje.Kontaktinė informacija :

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 236 4888
El. p. info@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.