???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pastatų statyba

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį baigti statyti 1 624 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 2,4 proc. mažiau nei 2018 m. atitinkamą ketvirtį.

 • Per ketvirtį pastatyti 1 488 nauji gyvenamieji namai su 2 675 būstais, iš jų 59,9 proc. – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 279,6 tūkst. m² ir buvo 13 proc. mažesnis nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 136,2 m², buto daugiabutyje – 57,3 m².


1 pav. Baigtų statyti būstų skaičius

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

 • Beveik pusė (48,6 proc.) 2019 m. trečiąjį ketvirtį baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus apskrityje, 23,7 proc. – Kauno, 14,1 proc. – Klaipėdos.

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį baigti statyti 136 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 168,7 tūkst. m² ir buvo 20,4 proc. mažesnis nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (64,9 tūkst. m²) bei įstaigų pastatų (34,5 tūkst. m²).

 • 31,8 proc. pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus apskrityje, 19,3 – Klaipėdos, 18,4 proc. – Kauno.

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį pradėti statyti 1 148 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 19,8 proc. mažiau nei 2018 m. atitinkamą ketvirtį.

 • Per ketvirtį pradėta statyti 1 017 naujų gyvenamųjų namų su 2 685 būstais, iš jų 43 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 230 tūkst. m² ir buvo 33 proc. mažesnis nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį.


2 pav. Pradėtų statyti būstų skaičius

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį 54,9 proc. visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus apskrityje, 22,8 – Kauno, 14,9 proc. – Klaipėdos.

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį pradėta statyti 131 naujas negyvenamasis pastatas; jų bendrasis plotas sudarė 275,6 tūkst. m² ir buvo 3,5 proc. mažesnis nei atitinkamą 2018 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų (132,8 tūkst. m²) bei įstaigų pastatų (53,9 tūkst. m²).

 • 64,7 proc. visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus apskrityje, 19,1 – Kauno, 4,5 proc. – Klaipėdos.

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį išduoti 1 846 statybos leidimai naujiems pastatams statyti, tai 9,6 proc. daugiau nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį.

 • Naujiems gyvenamiesiems namams statyti išduota 1 631 leidimas, arba 12,6 proc. daugiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98,7 proc. visų leidimų. Leista statyti 2 028 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas 18,2 proc. didesnis, ir 68 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas 33,1 proc. didesnis nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį.


3 pav. Leistų statyti būstų skaičius

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį išduota 215 leidimų naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 8,5 proc. mažiau nei 2018 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas 5,4 proc. didesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (49,3 proc.) bei įstaigų pastatų (21,4 proc.).

 

Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ duomenimis.


2019 m. ketvirtojo ketvirčio pastatų statybos rodiklius skelbsime 2020 m. vasario 17 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 Kontaktinė informacija :

Jolanta Nikolajeva
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4603
El. p. jolanta.nikolajeva@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: