???warnOperationFailedBecauseWarning???

Gyvenamasis būstų fondas


2018 m. vidutiniškai vienam lietuvos gyventojui teko 35,5 m² naudingojo ploto

  • Gyvenamasis būstų fondas 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 6,4 tūkst. butų (0,4 proc.) ir sudarė 1,5 mln. būstų, remdamasis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazės duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

  • Būstų naudingasis plotas buvo 99,2 mln. m² ir per metus padidėjo 0,6 mln. m² (0,7 proc.). Privati nuosavybė sudarė 98,6 proc. gyvenamojo būstų fondo, likusi dalis priklausė valstybei ir savivaldybėms. Gyvenamojo būstų fondo naudingasis plotas mieste sudarė 60,3 mln. m², kaime – 38,9 mln. m².


1 lentelė. Gyvenamasis būstų fondas 2018 m.
Metų pabaigoje, tūkstančiais m² naudingojo ploto

 

Gyvenamasis būstų fondas

iš jų pagal nuosavybės formas

Vienam gyventojui vidutiniškai teko m² naudingojo ploto

privati

%

valstybės, savivaldybių

%

Iš viso

99 214,2

97 786,7

98,6

1 427,5

1,4

35,5

Mieste

60 345,6

59 333,1

98,3

1 012,5

1,7

32,2

Kaime

38 868,6

38 453,6

98,9

415,0

1,1

42,2

 

  • Naudingasis plotas individualiuose namuose (1–2 butų namuose) 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 1 proc. ir sudarė 54,7 mln. m², arba 55,1 proc. viso gyvenamojo būstų fondo ploto. Butų plotas daugiabučiuose padidėjo 0,2 proc. ir siekė 44,5 mln. m², arba 44,9 proc. viso gyvenamojo butų fondo ploto.

  • Šalyje daugiausia buvo dviejų (33,4 proc.) ir trijų (26,9 proc.) kambarių būstų: mieste – atitinkamai 37,8 ir 25,1 proc., kaime – atitinkamai 24,6 ir 30,4 proc. Vidutinis vieno būsto dydis sudarė 68,4 m² ir, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, šiek tiek padidėjo. Vidutinis vieno būsto dydis mieste sudarė 62,2 m², kaime – 80,7 m².

  • Vidutinis privataus būsto dydis sudarė 68,8 m²: mieste – 62,7 m², kaime – 81 m². Valstybės ir savivaldybės būstai buvo mažesni ir vidutinis vieno būsto dydis siekė 48 m²: mieste – 44,5 m², kaime – 59,1 m².

  • 66,8 proc. visų šalies būstų buvo mieste, iš jų 61,7 proc. – didžiuosiuose šalies miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), 33,2 proc. – kaime.

  • Gyvenamojo būstų fondo naudingasis plotas labiausiai padidėjo Klaipėdos (3,7 proc.), Kauno (1,9 proc.) ir Vilniaus (1,6 proc.) rajonų savivaldybėse. Privačios nuosavybės būstų skaičius labiausiai padidėjo Klaipėdos (2,9 proc.), Kauno (1,6 proc.) ir Vilniaus (1,1 proc.) rajonų savivaldybėse. Valstybei ir savivaldybėms priklausančių būstų padaugėjo Trakų (4,4 proc.), Švenčionių (2,4 proc.) ir Kelmės (0,5 proc.) rajonų savivaldybėse.


2 lentelė. Būstų skaičius 2018 m.
Metų pabaigoje, tūkst.

 

Būstų skaičius, iš viso

Būstai, %

Vidutinis būsto naudingasis plotas, m²

vieno kambario

dviejų kambarių

trijų kambarių

keturių kambarių

penkių ir daugiau kambarių

Iš viso

1 451,5

16,4

33,4

26,9

11,2

12,1

68,4

mieste

969,6

19,3

37,8

25,1

8,8

9,0

62,2

kaime

481,9

10,6

24,6

30,4

16,0

18,4

80,7

Privati nuosavybė

1 421,7

16,0

33,2

27,1

11,4

12,3

68,8

mieste

946,9

18,8

37,7

25,3

9,0

9,2

62,7

kaime

474,8

10,4

24,3

30,6

16,2

18,5

81,0

Valstybės, savivaldybių nuosavybė

29,8

36,1

41,2

15,8

4,1

2,8

48,0

mieste

22,7

39,0

41,3

14,6

3,5

1,6

44,5

kaime

7,1

27,0

40,7

19,6

5,9

6,8

59,1

 

  • 2018 m. pabaigoje 1 tūkst. gyventojų teko 519 būstų (2017 m. gruodžio 31 d. – 514 būstų). Vidutiniškai vienam gyventojui teko 35,5 m² naudingojo ploto: mieste – 32,2 m², kaime – 42,2 m².

  • Daugiausia naudingojo ploto vienam gyventojui teko Ignalinos rajono (53,5 m²), Palangos miesto (50,5 m²), Molėtų (49,7 m²) ir Alytaus (48,4 m²) rajonų savivaldybėse, mažiausiai – Klaipėdos miesto (30,3 m²), Panevėžio miesto (30,5 m²), Neringos (30,7 m²), Vilniaus ir Šiaulių miestų (po 31 m²) savivaldybėse.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 Kontaktinė informacija :

Jolanta Nikolajeva
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4603
El. p. jolanta.nikolajeva@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: