???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje


Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2019 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 2,2 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 1 317,6 EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 2,2 proc.: viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 371,3 EUR ir buvo 2,3 proc. didesnis, privačiajame – 1 294 EUR ir buvo 2,2 proc. didesnis.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. trečiąjį ketvirtį išaugo daugumoje ekonominės veiklos rūšių įmonių, išskyrus vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo, informacijos ir ryšių, finansinės ir draudimo bei elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimo veiklos rūšių įmones, kuriose sumažėjo nuo 0,2 iki 7,6 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 834,3 EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 2 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 865,2 EUR ir buvo 2,1 proc. didesnis, privačiajame – 820,7 EUR ir buvo 2 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 2,3 proc.: viešajame sektoriuje 2,4 proc., privačiajame sektoriuje – 2,3 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimą 2019 m. trečiąjį ketvirtį lėmė didesnis darbo dienų skaičius, sezoniškumas ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 ir  realiojo darbo užmokesčio indeksai š alies ūkyje ketvirčiais

Created with Highcharts 6.1.4EURProcentai101,1102,2106,7100,3102,3935,7970,31 262,71 289,01 317,6728,0751,7802,7817,8834,3Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2018 K32018 K42019 K12019 K22019 K304008001 2001 600100102104106108

______________________
1 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 9,2 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 9,2 proc.: viešajame sektoriuje išaugo 12,2 proc., privačiajame – 8 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 5,2 (administracinės ir aptarnavimo veiklos) iki 15,9 proc. (švietimo).

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 14,6 proc.: viešajame sektoriuje – 17,5 proc., privačiajame – 13,4 proc.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 11,8 proc.: viešajame sektoriuje – 14,6 proc., privačiajame – 10,6 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis bei kitos priežastys.

 

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius2016 K12016 K22016 K32016 K42017 K12017 K22017 K32017 K42018 K12018 K22018 K32018 K42019 K12019 K22019 K30481216

________________________
2 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis3 pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. trečiąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4EURBruto darbo užmokestisšalies ūkyje: 1 318 EUR2 3582 2831 6781 5751 5741 4771 4041 3521 2451 2291 2081 2041 1811 1671 1291 0961 0941 053939JKMODBQCEGPAFLHNSRI04008001 2001 6002 0002 4002 800

________________________

3 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio4 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. trečiąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo: 2,2 proc.-7,6-3,4-0,3-0,20,81,21,31,31,41,82,12,12,52,83,13,54,24,28,7DKJEMOLNHBGSRCIQFPA-10-8-6-4-20246810121416

Palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu5, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo: 9,2 proc.5,25,45,56,47,18,38,58,78,88,98,99,89,910,111,011,011,311,515,9NBHFGDCSMEIKQLORJAP02468101214161820

________________________
4 Be individualiųjų įmonių.

5 Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

2019 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje beveik nepakito

 • Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje beveik nepakito (padidėjo 235 darbuotojais): viešajame sektoriuje sumažėjo 4,8 tūkst. (1,3 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 5 tūkst. (0,6 proc.).

 • Per metus, vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 23,1 tūkst. (1,9 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 3,9 tūkst. (1,1 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 27 tūkst. (3,1 proc.).

 

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis6 pagal sektorius ir lytį 2019 m. trečiąjį ketvirtį

Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

1 317,6

1 396,7

1 237,3

834,3

879,7

788,1

Viešasis sektorius

1 371,3

1 519,9

1 296,5

865,2

950,6

822,1

Privatusis sektorius

1 294,0

1 365,2

1 196,2

820,7

861,7

764,5

________________________

6 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio7 indeksai pagal sektorius ir lytį 2019 m. trečiąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2018 m. trečiasis ketvirtis8 – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,2

102,0

102,4

109,2

108,2

110,3

Viešasis sektorius

102,3

101,4

102,9

112,2

111,1

112,9

Privatusis sektorius

102,2

102,2

102,1

108,0

107,6

108,5

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,0

101,8

102,2

114,6

113,8

115,4

Viešasis sektorius

102,1

101,3

102,6

117,5

116,8

117,9

Privatusis sektorius

102,0

102,0

101,9

113,4

113,2

113,6

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,3

102,1

102,5

111,8

111,0

112,6

Viešasis sektorius

102,4

101,6

102,9

114,6

114,0

115,0

Privatusis sektorius

102,3

102,3

102,2

110,6

110,4

110,8

_____________________
7 Be individualiųjų įmonių.
8 Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


2019 m. ketvirtojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2020 m. vasario 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: