???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje


Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2019 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 1 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 1 262,7 EUR. Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 1 proc., viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 303,7 EUR ir buvo 0,9 proc. mažesnis, privačiajame – 1 243,9 EUR ir buvo 1,9 proc. didesnis.
 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. pirmąjį ketvirtį, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, išaugo daugelyje veiklų, išskyrus meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, statybos, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, švietimo bei kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklas, kuriose sumažėjo nuo 0,9 iki 12,3 proc.
 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 802,7 EUR ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 6,8 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 826,3 EUR ir buvo 5,1 proc. didesnis, privačiajame – 791,9 EUR ir buvo 7,7 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 6,7 proc.: viešajame sektoriuje 5 proc., privačiajame – 7,6 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidinta minimalioji mėnesinė alga, patikslinta nauja valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistema, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje1 ir realiojo darbo užmokesčio indeksai ketvirčiais

Created with Highcharts 6.1.4EURPer cent101,0102,0101,1102,2106,7895,2926,7935,7970,31262,7700,2721,8728,0751,7802,7Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2018K12018K22018K32018K42019K1040080012001600100102104106108

________________
1 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 9,4 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 9,4 proc.: viešajame sektoriuje – 14,3 proc., privačiajame – 7,2 proc.
 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose, nuo 5,5 (transporto ir saugojimo) iki 18,6 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikoje).
 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 14,6 proc.: viešajame sektoriuje – 19,2 proc., privačiajame – 12,6 proc.

 • Realusis darbo užmokestis 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 12,2 proc.: viešajame sektoriuje – 16,7 proc., privačiajame – 10,3 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius2016K12016K22016K32016K42017K12017K22017K32017K42018K12018K22018K32018K42019K1051015
________________________

1 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. pirmąjį ketvirtį

 

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje: 1 263 EUR8851 0111 0531 0641 0651 1041 1111 1291 1321 1871 2001 2901 3091 3651 4861 5211 6132 2852 378IRSANHFLPGECQBDOMJK050010001500200025003000

________________________
1 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. pirmąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokesčio pokytisšalies ūkyje: 1 proc.-12,3-4,2-2,5-1,1-0,9-0,90,70,70,81,11,81,92,12,42,62,93,6512,3BPQFARGMNSCDLEOHIJKK-15-10-5051015

 

Palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Bruto darbo užmokesčio pokytisšalies ūkyje: 9,4 proc.5,55,55,85,85,95,95,95,96,46,46,56,57,07,07,77,77,87,87,97,98,28,28,38,38,88,89,09,09,19,19,49,410,410,414,814,818,618,6HBFNLASEGKCJMDIROPQQ05101520

________________________
1 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

2019 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 15,9 tūkst.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 15,9 tūkst. (1,3 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 2,6 tūkst. (0,7 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo18,5 tūkst. (2,1 proc.).

 • Per metus, vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 20,2 tūkst. (1,6 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 6 tūkst. (1,6 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 26,2 tūkst. (3,1 proc.).


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir lytį 2019 m. pirmąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

1262,7

1340,9

1184,6

802,7

847,6

757,8

Viešasis sektorius

1303,7

1455,4

1227,1

826,3

913,5

782,2

Privatusis sektorius

1243,9

1310,3

1154,3

791,9

830,1

740,3

________________________
1
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir lytį 2019 m. pirmąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2018 m. pirmasis ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,0

101,5

100,3

109,4

107,6

111,3

Viešasis sektorius

99,1

101,0

98,1

114,3

112,9

115,2

Privatusis sektorius

101,9

101,8

102,1

107,2

106,2

108,6

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

106,8

107,5

106,0

114,6

113,1

116,2

Viešasis sektorius

105,1

107,1

104,1

119,2

118,3

119,8

Privatusis sektorius

107,7

107,7

107,6

112,6

111,8

113,5

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

106,7

107,4

105,9

112,2

110,8

113,8

Viešasis sektorius

105,0

107,0

104,0

116,7

115,9

117,3

Privatusis sektorius

107,6

107,6

107,5

110,3

109,5

111,2

_____________________
1 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


2019 m. antrojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime 2019 m. rugpjūčio 27 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: