???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse


2018 m. ketvirtąjį ketvirtį bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų padidėjo

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 075,1 EUR ir, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,8 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis sudarė 891,5 EUR ir padidėjo 3,5 proc.

 • Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 184 EUR (padidėjo 10 EUR).

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį padidėjo visose apskrityse, daugiausia – po 4,2 proc. – Klaipėdos ir Alytaus.

 • 2018 m ketvirtąjį ketvirtį didžiausią – 1 075,1 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 770 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį kito panašiai kaip ir bruto, labiausiai – 3,6 ir 3,7 proc. – padidėjo Klaipėdos ir Alytaus apskrityse.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį įtakos turėjo sezoniškumas, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. taikoma nauja (etatinio) mokytojų darbo apmokėjimo tvarka ir kitos priežastys.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 ir jo pokytis pagal apskritis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiEurai970,3970,3891,5891,51075,11075,1770,0770,0786,7786,7807,7807,7812,6812,6820,4820,4842,5842,5864,1864,1938,2938,2963,2963,29,79,79,09,010,210,28,68,610,610,66,56,58,08,09,49,48,28,26,06,08,68,69,99,93,73,73,53,53,83,82,12,12,72,73,23,22,42,44,24,22,32,33,33,34,24,23,93,9Darbo užmokestis EURPokytis palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu %Pokytis palyginti su ankstesniu ketvirčiu %Šalies ūkisVidurio ir vakarųLietuvos regionasSostinės regionas /Vilniaus apskritisTauragės apskritisMarijampolės apskritisUtenos apskritisŠiaulių apskritisAlytaus apskritisPanevėžio apskritisTelšių apskritisKlaipėdos apskritisKauno apskritis04008001200160006121824

 

_________________________________

1 Be individualiųjų įmonių.

Per metus labiausiai darbo užmokestis padidėjo Marijampolės apskrityje

 • Per metus (2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Sostinės regione augo sparčiau nei Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (atitinkamai 10,2 ir 9 proc.).

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 10,6 proc. – Marijampolės. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 6 iki 9,9 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 5,6 iki 9,5 proc.

 • Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo 2018 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) ir kitos priežastys.

Bruto darbo užmokestis ketvirtąjį ketvirtį augo visose savivaldybėse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo visose savivaldybėse – nuo 0,6 iki 11,8 proc.

 • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 108,7 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 138,4 EUR viršijo šalies vidurkį.

 • Mažiausiai (672,2 EUR) uždirbo Kalvarijos savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybės (atotrūkis sudarė 437 EUR).

 • Per metus (2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose savivaldybėse – nuo 2,3 proc. Mažeikių rajone iki 16,5,proc. Jurbarko rajone, išskyrus Ignalinos rajono ir Pagėgių savivaldybes, kuriose vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo atitinkamai 2,4 ir 4 proc.

Vidutinis darbuotojų skaičius ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo beveik visose, o per metus pusėje apskričių padidėjo

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, Sostinės regione padidėjo 0,2 proc., o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione sumažėjo 0,5 proc..

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį sumažėjo visose apskrityse, išskyrus Vilniaus (padidėjo 0,2 proc.) ir Šiaulių (beveik nepakito).

 • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo daugelyje (47) savivaldybių – nuo 0,1 iki 21,3 proc., 10 savivaldybių išaugo nuo 0,1 iki 1 proc., o Kauno, Mažeikių ir Zarasų rajonų savivaldybėse vidutinis darbuotojų skaičius beveik nepakito.

 • Per metus (2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius Sostinės regione išaugo 1,7 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 0,5 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per metus išaugo penkiose apskrityse – nuo 0,5 iki 2,1 proc., kitose apskrityse vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 0,3 iki 4,3 proc.

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 26 savivaldybėse, labiausiai – 9,7 proc. – Vilniaus rajono savivaldybėje, likusiose sumažėjo.


2019 m. pirmojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius regionuose, apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2019 m. birželio 3 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


________________________________

Priedas

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

970,3

3,7

9,7

751,7

3,3

8,9

1 234 872

–0,2

1,0

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

1 075,1

3,8

10,2

823,4

3,4

9,4

526 995

0,2

1,7

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

891,5

3,5

9,0

697,7

3,0

8,2

707 877

–0,5

0,5

Alytaus apskritis

820,4

4,2

9,4

649,0

3,6

8,5

37 482

–1,1

–4,3

Kauno apskritis

963,2

3,9

9,9

746,8

3,5

9,1

254 822

–0,1

2,1

Klaipėdos apskritis

938,2

4,2

8,6

729,7

3,7

7,9

122 372

–1,4

0,5

Marijampolės apskritis

786,7

2,7

10,6

625,9

2,3

9,5

36 537

–0,3

–1,7

Panevėžio apskritis

842,5

2,3

8,2

664,1

2,0

7,5

67 056

–0,6

–0,3

Šiaulių apskritis

812,6

2,4

8,0

643,6

2,0

7,3

89 440

0,0

2,1

Tauragės apskritis

770,0

2,1

8,6

614,5

1,8

7,8

23 199

–1,0

–1,2

Telšių apskritis

864,1

3,3

6,0

678,9

2,8

5,6

42 275

–0,7

0,7

Utenos apskritis

807,7

3,2

6,5

640,3

2,7

6,0

34 693

–1,0

–4,1

_____________________
1 Be individualiųjų įmonių.
 

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

970,3

3,7

9,7

751,7

3,3

8,9

1 234 872

–0,2

1,0

Akmenės r. sav.

855,7

3,9

6,4

673,2

3,4

5,9

4 246

–2,3

–0,5

16

Alytaus m. sav.

866,5

4,5

8,4

680,6

3,9

7,6

19 110

–0,9

–3,2

15

Alytaus r. sav.

827,7

6,3

16,1

653,9

5,4

14,2

4 248

–1,5

3,8

24

Anykščių r. sav.

764,6

3,4

9,4

610,8

2,9

8,5

4 978

–0,7

–0,4

41

Birštono sav.

811,0

2,6

4,2

642,5

2,3

4,0

1 459

–2,3

0,8

27

Biržų r. sav.

737,7

2,7

7,8

592,3

2,3

7,1

4 926

–1,1

–3,7

52

Druskininkų sav.

772,6

0,7

7,1

616,2

0,6

6,5

7 130

–1,4

–1,8

40

Elektrėnų sav.

868,1

1,9

6,0

681,6

1,6

5,6

9 102

–0,2

4,1

14

Ignalinos r. sav.

738,2

2,3

–2,4

592,7

1,9

–1,6

2 581

–2,1

–25,8

51

Jonavos r. sav.

926,4

5,3

3,6

721,6

4,7

3,5

11 581

–0,8

0,8

7

Joniškio r. sav.

789,9

2,6

8,7

628,1

2,2

7,9

4 649

–0,8

–4,9

33

Jurbarko r. sav.

756,4

4,2

16,5

605,2

3,6

14,4

6 054

0,5

8,9

43

Kaišiadorių r. sav.

830,7

2,2

5,6

656,0

1,9

5,3

8 465

–1,2

–4,4

22

Kalvarijos sav.

672,2

3,9

4,4

547,5

3,3

4,2

1 682

–1,7

4,5

60

Kauno m. sav.

1 000,1

4,3

10,8

772,1

3,8

9,9

177 231

0,1

2,4

3

Kauno r. sav.

904,1

2,9

9,5

706,3

2,6

8,6

30 355

0,0

4,9

9

Kazlų Rūdos sav.

972,3

9,5

15,7

753,0

8,3

14,1

2 789

0,7

–3,9

5

Kėdainių r. sav.

929,2

1,0

7,2

723,5

0,9

6,6

13 438

–1,2

0,2

6

Kelmės r. sav.

739,1

3,1

11,9

593,3

2,7

10,5

4 697

–0,8

–1,0

50

Klaipėdos m. sav.

1 024,1

4,2

8,5

788,5

3,7

7,9

76 061

–0,2

0,2

2

Klaipėdos r. sav.

826,0

1,8

6,3

652,8

1,6

5,9

18 968

–0,7

4,4

25

Kretingos r. sav.

763,3

3,4

10,6

609,8

2,9

9,5

8 608

–1,5

–6,4

42

Kupiškio r. sav.

777,5

7,8

12,2

619,6

6,6

10,8

3 480

–2,5

–5,0

37

Lazdijų r. sav.

755,7

7,7

13,8

604,6

6,5

12,1

2 751

–0,2

–1,2

44

Marijampolės sav.

790,3

0,6

10,0

628,4

0,5

9,0

19 945

0,2

–1,4

32

Mažeikių r. sav.

905,5

2,4

2,3

707,3

2,1

2,4

18 385

0,0

2,4

8

Molėtų r. sav.

722,0

3,4

8,7

581,6

2,9

7,8

3 389

–2,1

–2,1

55

Neringos sav.

900,5

11,8

4,3

703,8

10,2

4,1

1 307

–21,3

1,1

11

Pagėgių sav.

747,3

1,1

–4,0

598,9

1,0

–3,1

1 768

–0,4

–26,5

48

Pakruojo r. sav.

849,1

5,2

5,7

668,7

4,5

5,4

4 886

–1,3

1,0

17

Palangos m. sav.

748,2

5,5

6,6

599,5

4,7

6,0

5 281

–14,6

3,3

47

Panevėžio m. sav.

892,0

0,8

6,3

698,0

0,7

5,9

37 865

–0,2

0,9

12

Panevėžio r. sav.

787,2

6,9

12,6

626,2

5,8

11,1

7 942

–1,7

–0,7

34

Pasvalio r. sav.

773,6

0,8

11,1

616,9

0,7

9,8

5 349

–0,7

0,8

38

Plungės r. sav.

831,9

3,6

12,6

656,8

3,1

11,2

10 095

–0,3

1,5

20

Prienų r. sav.

749,3

3,7

7,9

600,3

3,2

7,1

4 983

0,5

–1,0

46

Radviliškio r. sav.

727,8

3,1

7,2

585,6

2,7

6,6

7 283

–2,5

–3,9

54

Raseinių r. sav.

772,8

4,4

10,4

616,4

3,8

9,3

7 312

–0,9

–2,3

39

Rietavo sav.

843,0

2,8

6,3

664,5

2,4

5,8

1 609

0,1

–2,2

18

Rokiškio r. sav.

796,0

4,7

10,1

632,3

4,0

9,1

7 494

–0,5

–2,4

30

Skuodo r. sav.

709,2

2,2

9,4

572,8

1,8

8,4

2 442

–0,1

–2,0

58

Šakių r. sav.

779,3

4,3

10,8

620,8

3,7

9,6

5 776

–1,3

–4,0

36

Šalčininkų r. sav.

719,3

5,7

11,2

579,7

4,8

9,9

5 868

1,0

1,8

56

Šiaulių m. sav.

834,3

1,3

8,1

658,5

1,2

7,4

55 021

1,0

5,1

19

Šiaulių r. sav.

752,6

4,6

6,8

602,5

3,9

6,2

8 659

–1,5

–3,2

45

Šilalės r. sav.

746,6

2,3

9,5

598,4

2,0

8,5

4 722

–1,2

0,1

49

Šilutės r. sav.

804,3

4,5

12,5

637,9

3,9

11,1

9 706

–0,7

0,3

28

Širvintų r. sav.

802,1

6,5

10,1

636,4

5,6

9,0

2 997

–1,5

5,0

29

Švenčionių r. sav.

783,3

6,4

12,6

623,6

5,4

11,1

6 231

–1,5

0,8

35

Tauragės r. sav.

792,5

1,2

7,6

629,9

1,0

7,0

10 655

–1,8

–1,2

31

Telšių r. sav.

831,4

4,5

7,0

656,5

3,9

6,5

12 186

–2,3

–2,0

21

Trakų r. sav.

984,7

5,7

8,6

761,5

5,0

7,9

7 897

–1,5

–1,3

4

Ukmergės r. sav.

814,7

2,1

10,0

645,1

1,8

9,0

9 319

–0,3

–1,9

26

Utenos r. sav.

829,3

3,3

6,9

655,1

2,8

6,4

13 346

–1,4

–2,0

23

Varėnos r. sav.

717,3

4,6

6,0

578,4

3,9

5,6

4 243

–1,8

–19,9

57

Vilkaviškio r. sav.

734,4

4,5

12,8

590,1

3,8

11,3

6 344

–1,2

–1,1

53

Vilniaus m. sav.

1 108,7

3,8

10,5

846,4

3,4

9,7

455 529

0,3

1,2

1

Vilniaus r. sav.

882,2

3,1

6,6

691,3

2,7

6,2

30 051

0,4

9,7

13

Visagino sav.

901,5

2,6

5,5

704,6

2,3

5,2

7 468

–0,1

–1,8

10

Zarasų r. sav.

688,5

4,2

8,7

558,6

3,5

7,8

2 930

0,0

–2,6

59

____________________________________
1 Be individualiųjų įmonių.
2 Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.Kontaktinė informacija :

Dalia Ilekytė
Darbo statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. dalia.ilekyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: