???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse


2019 m. trečiąjį ketvirtį bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų buvo 251 EUR

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. trečiąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 459,4 EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 1,5 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis buvo 1 208,5 EUR ir per ketvirtį išaugo 2,8 proc. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 250,9 EUR.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtį padidėjo visose apskrityse – nuo 1,5 proc. Vilniaus iki 3,8 proc. Panevėžio apskrityje.

 • 2019 m trečiąjį ketvirtį didžiausią – 1 459,4 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 1 036,8 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse – nuo 1,4 iki 3,4 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimą 2019 m. trečiąjį ketvirtį lėmė didesnis darbo dienų skaičius, sezoniškumas ir kitos priežastys.

 

1 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal regionus ir apskritis 2019 m. trečiąjį ketvirtį
Eurai

Created with Highcharts 6.1.41 2091 4591 3161 2551 1471 1441 1071 1051 0881 0831 037Darbo užmokestis, EURDarbo užmokestis šalies ūkyjeVidurio ir vakarų LietuvosregionasSostinės regionas / VilniausapskritisKauno apskritisKlaipėdos apskritisPanevėžio apskritisTelšių apskritisAlytaus apskritisŠiaulių apskritisUtenos apskritisMarijampolės apskritisTauragės apskritis03006009001 2001 5001 800

_________________________________
1 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis3 pagal regionus ir apskritis 2019 m. trečiąjį ketvirtį
Procentai

Created with Highcharts 6.1.49,38,810,19,79,08,18,08,07,86,76,11,52,83,03,52,92,32,73,82,23,32,7Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, %Pokytis, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, %Pokytis šalies ūkyje, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, %Pokytis šalies ūkyje, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, %Sostinės regionas / VilniausapskritisVidurio ir vakarų LietuvosregionasKauno apskritisMarijampolės apskritisAlytaus apskritisKlaipėdos apskritisŠiaulių apskritisPanevėžio apskritisUtenos apskritisTauragės apskritisTelšių apskritis024681012

_________________________
2 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
3 Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus (2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 10,1 proc. – Kauno apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 6,1 iki 9,7 proc.

 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, Sostinės regione išaugo 9,3 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 8,8 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 11,2 iki 15,4 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis bei kitos priežastys.

 

Bruto darbo užmokestis trečiąjį 2019 m. ketvirtį augo beveik visose savivaldybėse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo visose savivaldybėse, išskyrus Trakų rajono ir Neringos savivaldybes, kuriose sumažėjo atitinkamai 0,8 ir 1,8 proc.

 • 2019 m. trečiąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 503,3 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 185,7 EUR viršijo šalies vidurkį.

 • Mažiausiai (932,4 EUR) uždirbo Zarasų rajono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybėje (atotrūkis sudarė 570,9 EUR).

 • Per metus (2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse – nuo 3,3 proc. Kazlų Rūdos iki 15,3 proc. Kalvarijos savivaldybėje.

 

Vidutinis darbuotojų skaičius trečiąjį 2019 m. ketvirtį daugelyje savivaldybių padidėjo

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, Sostinės regione padidėjo 0,7 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione sumažėjo 0,5 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį išaugo Telšių, Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse (atitinkamai 0,2, 0,7 ir 0,8 proc.), kitose – sumažėjo nuo 0,1 iki 1,3 proc.

 • Per ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius išaugo pusėje savivaldybių nuo 0,1 iki 21,5 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,1 iki 2,2 proc. Rietavo savivaldybėje vidutinis darbuotojų skaičius nepakito.

 • Per metus (2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius Sostinės regione padidėjo 3,6 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione išaugo 0,6 proc. Vidutinis darbuotojų skaičius per metus padidėjo šešiose apskrityse – nuo 0,1 iki 3,6 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,1 iki 1,6 proc.

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 36 savivaldybėse, likusiose nedaug sumažėjo.


2019 m. ketvirtojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius regionuose, apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2020 m. kovo 4 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

___________________

Priedas

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2019 m. trečiąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 317,6

2,2

9,2

834,3

2,0

14,6

1 260 575

0,0

1,9

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

1 459,4

1,5

9,3

915,8

1,4

15,0

544 556

0,7

3,6

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

1 208,5

2,8

8,8

771,5

2,5

13,9

716 020

–0,5

0,6

Alytaus apskritis

1 106,5

2,9

9,0

712,9

2,6

13,8

37 858

0,3

0,1

Kauno apskritis

1 315,6

3,0

10,1

833,1

2,7

15,4

255 267

1,3

0,1

Klaipėdos apskritis

1 254,6

2,3

8,1

798,0

2,1

13,4

128 548

0,8

3,6

Marijampolės apskritis

1 082,5

3,5

9,7

699,1

3,1

14,3

37 190

0,2

1,5

Panevėžio apskritis

1 146,5

3,8

8,0

735,9

3,4

13,1

66 838

0,3

1,0

Šiaulių apskritis

1 104,8

2,7

8,0

711,9

2,4

12,9

89 707

0,4

0,3

Tauragės apskritis

1 036,8

3,3

6,7

672,8

2,9

11,5

23 053

0,1

1,6

Telšių apskritis

1 143,9

2,7

6,1

734,4

2,4

11,2

42 800

0,2

0,5

Utenos apskritis

1 087,9

2,2

7,8

702,2

2,0

12,7

34 759

0,4

0,8

 

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2019 m. trečiąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį3

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 317,6

2,2

9,2

834,3

2,0

14,6

1 260 575

0,0

1,9

Akmenės r. sav.

1 142,8

2,5

7,6

733,7

2,2

12,7

4 390

1,1

1,0

20

Alytaus m. sav.

1 163,3

2,5

8,8

745,5

2,2

13,8

18 820

1,0

2,4

16

Alytaus r. sav.

1 112,0

4,7

10,8

716,1

4,2

15,4

4 400

0,1

2,0

25

Anykščių r. sav.

1 017,2

2,4

6,7

661,6

2,2

11,4

5 073

0,6

1,2

48

Birštono sav.

1 067,8

2,0

4,9

690,6

1,8

9,9

1 589

1,9

6,4

34

Biržų r. sav.

1 025,5

2,3

10,7

666,3

2,0

15,0

4 946

0,2

0,7

44

Druskininkų sav.

1 065,9

3,6

7,7

689,6

3,2

12,5

7 563

1,2

4,6

35

Elektrėnų sav.

1 195,8

2,4

8,8

764,2

2,2

13,9

9 422

0,7

3,4

12

Ignalinos r. sav.

993,2

2,2

6,7

647,7

1,9

11,4

2 700

0,1

2,4

54

Jonavos r. sav.

1 266,1

4,9

11,7

804,7

4,5

16,7

11 554

0,4

1,0

7

Joniškio r. sav.

1 077,0

4,0

8,5

695,9

3,5

13,2

4 599

0,8

1,9

32

Jurbarko r. sav.

1 018,8

2,0

8,9

662,5

1,7

13,4

6 233

1,1

3,5

45

Kaišiadorių r. sav.

1 164,8

2,6

11,2

746,4

2,3

16,0

8 350

–0,7

–2,6

14

Kalvarijos sav.

961,7

6,5

15,3

629,6

5,7

18,8

1 700

–1,0

–0,6

57

Kauno m. sav.

1 358,2

2,7

9,9

857,6

2,4

15,3

176 912

–2,1

0,0

2

Kauno r. sav.

1 273,0

4,8

12,4

808,6

4,3

17,4

30 402

1,2

0,2

5

Kazlų Rūdos sav.

1 182,1

2,2

3,3

756,3

1,9

8,8

2 943

0,2

6,3

13

Kėdainių r. sav.

1 270,2

1,6

7,2

807,0

1,4

12,6

13 715

0,5

0,8

6

Kelmės r. sav.

1 041,4

3,5

12,7

675,5

3,1

16,9

4 669

0,3

–1,4

40

Klaipėdos m. sav.

1 357,1

2,6

7,1

857,0

2,3

12,7

79 003

0,2

3,7

3

Klaipėdos r. sav.

1 164,0

2,2

11,3

745,9

1,9

16,1

19 975

0,8

4,6

15

Kretingos r. sav.

1030,8

3,4

8,4

669,3

3,0

13,0

9 335

–1,6

6,8

42

Kupiškio r. sav.

1 029,9

3,6

10,8

668,9

3,2

15,1

3 582

1,0

0,4

43

Lazdijų r. sav.

993,5

1,2

9,8

647,9

1,0

14,1

2 803

–2,2

1,7

53

Marijampolės sav.

1 123,3

3,9

10,9

722,5

3,5

15,6

20 484

–0,5

3,0

22

Mažeikių r. sav.

1 201,4

2,3

5,3

767,4

2,0

10,7

18 346

–0,2

–0,2

11

Molėtų r. sav.

1 007,8

2,4

12,0

656,1

2,1

16,0

3 546

1,0

2,4

50

Neringos sav.

1090,0

1,8

5,0

703,4

1,6

10,1

1 551

21,5

–6,6

28

Pagėgių sav.

1065,8

6,6

11,9

689,5

5,8

16,3

1 667

–1,2

–6,1

36

Pakruojo r. sav.

1143,2

4,8

9,9

734,0

4,3

14,7

4 859

–1,1

–1,8

19

Palangos m. sav.

977,4

0,1

6,9

638,7

0,1

11,5

6 561

11,0

6,1

56

Panevėžio m. sav.

1227,2

4,5

7,5

782,3

4,1

12,8

37 338

–0,6

–1,6

9

Panevėžio r. sav.

1034,0

1,3

8,9

671,2

1,2

13,5

8 236

0,4

1,9

41

Pasvalio r. sav.

1056,6

3,7

6,8

684,2

3,3

11,6

5 305

–0,9

–1,6

37

Plungės r. sav.

1114,0

2,8

7,7

717,2

2,5

12,6

10 500

1,4

3,7

24

Prienų r. sav.

1018,1

2,4

9,3

662,0

2,1

13,8

5 200

1,3

4,8

46

Radviliškio r. sav.

996,8

2,1

9,6

649,8

1,8

13,9

7 436

0,3

–0,4

51

Raseinių r. sav.

1 080,9

4,9

13,3

698,2

4,3

17,6

7 546

–0,1

2,3

30

Rietavo sav.

1 161,9

4,2

9,9

744,8

3,7

14,8

1 710

0,0

6,3

17

Rokiškio r. sav.

1 071,6

4,0

9,3

692,8

3,6

13,9

7 430

–0,1

–1,3

33

Skuodo r. sav.

993,8

3,4

11,1

648,1

3,0

15,2

2 329

–1,6

–4,7

52

Šakių r. sav.

1 078,2

5,0

11,9

696,6

4,4

16,3

5 936

0,1

1,4

31

Šalčininkų r. sav.

948,4

2,8

8,1

622,0

2,5

12,4

6 127

–0,1

5,5

58

Šiaulių m. sav.

1 134,5

2,0

6,9

729,0

1,8

12,0

54 834

–0,6

0,6

21

Šiaulių r. sav.

1 017,5

5,5

9,7

661,7

4,9

14,1

8 921

–0,1

1,5

47

Šilalės r. sav.

1 009,6

1,8

7,4

657,1

1,6

12,0

4 543

–0,7

–4,9

49

Šilutės r. sav.

1 095,3

3,0

10,4

706,4

2,7

15,0

9 793

–0,6

0,2

27

Širvintų r. sav.

1 114,1

4,8

14,8

717,3

4,2

19,0

3 066

–0,1

0,7

23

Švenčionių r. sav.

1 044,4

0,4

10,0

677,2

0,3

14,5

6 388

1,3

0,9

39

Tauragės r. sav.

1 054,8

4,3

4,5

683,1

3,8

9,6

10 609

–0,5

–2,2

38

Telšių r. sav.

1 081,1

3,2

5,4

698,3

2,9

10,5

12 244

0,0

–1,8

29

Trakų r. sav.

1 302,5

0,8

8,5

825,6

0,7

13,9

8 347

0,5

4,1

4

Ukmergės r. sav.

1 148,8

3,5

11,7

737,2

3,2

16,3

9 497

–0,2

1,6

18

Utenos r. sav.

1 106,1

2,6

6,9

712,7

2,3

11,9

13 266

–0,7

–2,0

26

Varėnos r. sav.

986,7

3,2

11,6

644,0

2,8

15,6

4 272

0,8

–1,1

55

Vilkaviškio r. sav.

944,8

0,6

4,3

619,9

0,6

9,1

6 127

0,5

–4,6

59

Vilniaus m. sav.

1 503,3

1,3

9,2

941,1

1,2

15,0

470 734

0,7

3,7

1

Vilniaus r. sav.

1 211,7

3,7

9,9

773,4

3,3

14,9

30 974

0,7

3,4

10

Visagino sav.

1 232,6

1,4

8,8

785,4

1,2

14,0

7 222

–0,2

–3,4

8

Zarasų r. sav.

932,4

1,5

9,5

612,8

1,3

13,6

2 951

–1,3

0,8

60

_______________________
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
2 Pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.
3 Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.Kontaktinė informacija :

Dalia Ilekytė
Darbo statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4859
El. p. dalia.ilekyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: