???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos įmonių darbai

Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį statybos darbų atlikta 0,8 proc. mažiau, bet 5,6 proc. daugiau nei prieš metus

  • 2019 m. trečiąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 999,7 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 0,8 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei antrąjį ketvirtį (nepašalinus – 13,9 proc. daugiau).

  • Per ketvirtį pastatų statybos darbų atlikta 0,5 proc. daugiau, inžinerinių statinių statybos darbų – 2,4 proc. mažiau (nepašalinus – atitinkamai 10 proc. ir 18,2 proc. daugiau).

  • 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padaugėjo 5,6 proc. (nepašalinus – 6 proc.).

  • Inžinerinių statinių statybos darbų dalis sudarė 47,7 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 477 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 3,6 proc. daugiau nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį (nepašalinus – 4,9 proc.).

  • Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 36,3 proc. – jų atlikta už 362,9 mln. EUR, arba 10,5 proc. daugiau nei prieš metus (darbo dienų skaičius įtakos neturėjo).

  • Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 16 proc. – jų atlikta už 159,8 mln. EUR, arba, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 1,3 proc. daugiau nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį (nepašalinus – 0,3 proc. mažiau).

  • 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. statybos darbų šalyje atlikta už 2,4 mlrd. EUR. Palyginti su 2018 m. sausio–rugsėjo mėn., jų atlikta 9,5 proc. daugiau (nepašalinus – 9,3 proc.).


Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis 2015 m. kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

 

2019 m. III ketvirtį, palyginti su

2019 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su

2019 m. II ketvirčiu pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. II ketvirčiu

2018 m. III ketvirčiu pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. III ketvirčiu

2018 m. sausio–rugsėjo mėn. pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2018 m. sausio–rugsėjo mėn.

Šalyje

–0,8

13,9

5,6

6,0

9,5

9,3

Pastatai

0,5

10,0

7,6

7,0

9,7

9,8

gyvenamieji

4,0

3,9

1,3

–0,3

1,1

1,4

negyvenamieji

–0,9

12,9

10,5

10,5

14,0

13,9

Inžineriniai statiniai

2,4

18,2

3,6

4,9

9,3

8,8

 

Šalyje atliktų statybos darbų indeksai
2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

  • 2019 m. trečiąjį ketvirtį užsienyje atlikta statybos darbų už 108,4 mln. EUR, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, 17,7 proc. daugiau nei 2019 m. antrąjį ketvirtį ir 26,2 proc. – nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį (nepašalinus – atitinkamai 23,8 ir 26,3 proc.).

  • 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. užsienyje atlikta statybos darbų už 267 mln. EUR. Palyginti su 2018 m. sausio–rugsėjo mėn., jų atlikta 16,8 proc. daugiau (nepašalinus – 16,7 proc.).

 

Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2015 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.

 

2019 m. ketvirtojo ketvirčio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2020 m. vasario 14 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 Kontaktinė informacija :

Tatjana Kučeiko
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4643
El. p. tatjana.kuceiko@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: