???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo sąnaudų indeksas


Per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos padidėjo 10,2 proc.

  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2017 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant ir individualiąsias), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 10,2 proc., iš jų verslo įmonėse – 9,5 proc.

 

1 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis 2013–2018 m. ketvirčiais
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiB–S Pramonė, statyba ir paslaugosB–N Verslas2013 K12013 K22013 K32013 K42014 K12014 K22014 K32014 K42015 K12015 K22015 K32015 K42016 K12016 K22016 K32016 K42017 K12017 K22017 K32017 K42018 K12018 K22018 K32018 K424681012
  • Pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos augo beveik visų veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose, labiausiai – 16,3 proc. – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose bei informacijos ir ryšių veiklos įmonėse – 13,2 proc., mažėjo – kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklos įmonėse – 2,4 proc.

  • 2018 m. ketvirtą ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2017 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų augimą, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, lėmė nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga ir padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas), nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.

 

2 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

Created with Highcharts 6.1.4Procentai10,210,29,59,5-2,4-2,45,05,06,26,27,07,08,08,08,18,18,48,48,88,89,19,19,29,29,49,49,79,710,410,410,410,411,211,212,612,613,213,216,316,3B–SB–NBSLECONRKHDMIGFPJQ-505101520

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

B–S – pramonė, statyba ir paslaugos

B–N – verslas

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

Per metus kitos darbo sąnaudos augo sparčiau nei bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra

  • Vienos dirbtos valandos bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 9,9 proc., iš jų verslo įmonėse – 8,9 proc.

  • Per metus, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, vienos dirbtos valandos bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra sparčiausiai augo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose – 16,6 proc., bei informacijos ir ryšių veiklos įmonėse – 13,1 proc.

  • Kitos darbo sąnaudos (darbdavio socialinės įmokos ir išmokos), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus padidėjo 11 proc., iš jų verslo įmonėse – 10,8 proc.

  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį kitos darbo sąnaudos, palyginti su 2017 m. atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, dėl išeitinių išmokų ir ligos pašalpų bei kitų priežasčių augo beveik visų veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose, išskyrus kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklos įmonės, kuriose mažėjo 2,4 proc. Labiausiai šios sąnaudos didėjo statybos įmonėse (15,8 proc.) ir žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose (15,4 proc.).

 

1 lentelė. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal darbo sąnaudų elementus ir ekonominės veiklos rūšis 2016–2018 m. ketvirtąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, procentais

 

2016 m. IV ketv.

2017 m. IV ketv.

2018 m. IV ketv.

Darbo są­nau­dos

iš jų

Darbo są­nau­dos

iš jų

Darbo są­nau­dos

iš jų

bruto dar­bo už­mo­kes­tis ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

bruto dar­bo už­mo­kes­tis ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

bruto dar­bo už­mo­kes­tis ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

B–S

10,7

10,5

11,0

8,3

7,5

10,4

10,2

9,9

11,0

B–N

10,5

10,4

11,0

8,7

7,8

10,8

9,5

8,9

10,8

B

2,9

6,0

–4,7

18,0

18,4

16,8

–2,4

–2,5

–2,4

C

11,4

11,8

10,3

8,5

7,9

10,3

8,0

8,2

7,5

D

0,9

5,7

–10,1

2,3

3,3

–0,4

9,4

8,1

13,0

E

8,8

7,9

11,3

2,9

3,0

2,5

7,0

6,7

7,9

F

8,7

8,7

8,6

9,1

7,1

13,6

11,2

9,1

15,8

G

11,0

10,2

13,2

8,6

9,0

7,6

10,4

10,9

9,1

H

12,3

10,0

15,6

8,1

3,8

14,3

9,2

5,5

14,2

I

15,7

16,1

14,6

8,0

7,4

9,7

10,4

10,7

9,4

J

11,4

11,8

10,0

11,6

12,0

10,6

13,2

13,1

13,4

K

9,4

9,9

8,3

6,3

5,6

8,0

9,1

9,8

7,2

L

5,9

6,8

3,4

11,5

11,2

12,6

6,2

6,4

5,4

M

7,2

7,6

6,0

10,3

10,3

10,5

9,7

9,6

9,7

N

12,4

11,9

13,6

9,8

8,2

13,6

8,4

7,5

10,4

O

10,7

10,9

9,8

9,3

7,6

14,3

8,1

7,6

9,3

P

8,2

7,9

9,2

6,5

6,4

6,7

12,6

12,9

11,5

Q

13,5

13,6

13,3

6,1

5,8

7,1

16,3

16,6

15,4

R

9,7

10,4

7,7

8,4

8,1

9,2

8,8

9,1

7,8

S

13,5

12,8

15,4

3,3

3,6

2,6

5,0

5,7

2,9

 

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos padidėjo 2,2 proc.

  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant individualiąsias), pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 2,2 proc., iš jų verslo įmonėse – 1,7 proc.

  • Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, per ketvirtį darbo sąnaudos labiausiai didėjo finansų ir draudimo veiklos įmonėse bei žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose (atitinkamai 5 proc. ir 4,1 proc.). Šios darbo sąnaudos mažėjo tik kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklos įmonėse 2,3 proc.).

3 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

Created with Highcharts 6.1.4Procentai2,22,21,71,7-2,3-2,30,80,81,01,01,31,31,31,31,41,41,41,41,91,91,91,92,22,22,92,92,92,93,13,13,53,53,53,53,73,74,14,15,05,0B–SB–NBMNFHCIGLEJRODSPQK-6-4-20246

 

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį ir išmokas natūra (pvz., visos prekės ir paslaugos, darbdavio suteiktos darbuotojui, darbdavio išlaidos, susijusios su darbuotojo buto išlaikymu, dovanos (natūra) ir kt.).

Darbo sąnaudos – visos darbdavio išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus. Įskaitomas bruto darbo užmokestis ir išmokos natūra, darbdavio socialinės įmokos ir išmokos; profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos; kitos išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus. Skaičiuojant darbo sąnaudų indeksą, neįskaitomos profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos, kitos išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus ir darbdavio gautos subsidijos darbo užmokesčiui.

Darbo sąnaudų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Kitos darbo sąnaudos – darbdavio socialinės įmokos ir išmokos (iš darbdavio lėšų mokamos laikinojo nedarbingumo pašalpos, išmokos už priverstinai trumpiau dirbtą laiką, išeitinės išmokos ir materialinės pašalpos, piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir kitos panašaus pobūdžio išlaidos), išskyrus darbdavio gautas subsidijas darbo užmokesčiui.


2019 m. pirmojo ketvirčio darbo sąnaudų indeksas bus skelbiamas 2019 m. birželio 7 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėje lentelėje ir Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Irma Dirsytė
Darbo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4848
El. p. irma.dirsyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: