???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo sąnaudų indeksas


Per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos padidėjo 4,6 proc.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2018 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant ir individualiąsias), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 4,6 proc., iš jų verslo įmonėse – 2,6 proc.


1 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis 2015–2019 m. ketvirčiais
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiB–S Pramonė, statyba ir paslaugosB–N Verslas2015 K12015 K22015 K32015 K42016 K12016 K22016 K32016 K42017 K12017 K22017 K32017 K42018 K12018 K22018 K32018 K42019 K12019 K224681012
  • Pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos augo beveik visų veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose, labiausiai – 11,1 proc. – viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo įstaigose ir organizacijose, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose – 10,5 proc., mažėjo – administracinės ir aptarnavimo – 0,9 proc., statybos – 5,4, bei transporto ir saugojimo veiklos įmonėse – 7 proc.

  • Darbo sąnaudų pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai, padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.


2 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. antrąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

Created with Highcharts 6.1.4Procentai4,64,62,62,611,111,110,510,59,69,69,49,49,09,08,88,88,78,77,87,87,87,87,77,77,27,25,65,64,94,93,93,93,93,9-0,9-0,9-5,4-5,4-7,0-7,0B_SB_NOQEIJRSDPMKCGBLNFH-10-505101520

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

B–S – pramonė, statyba ir paslaugos

B–N – verslas

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla


2019 m. antrąjį ketvirtį vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos padidėjo 4,2 proc.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant individualiąsias), pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 4,2 proc., iš jų verslo įmonėse – 4,1 proc.

  • Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, per ketvirtį darbo sąnaudos augo visų veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose, labiausiai – 10 proc. – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonėse.


3 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. antrąjį ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

Created with Highcharts 6.1.4Procentai4,24,24,14,110,010,09,59,57,87,87,57,56,26,25,45,45,35,35,25,24,74,74,44,44,14,14,04,03,73,73,63,63,53,52,12,12,12,11,81,8B_SB_NINDPJEBFMCLSKQRHOG02,557,51012,5


Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal ekonominės veiklos rūšis 2016–2019 m. ketvirčiais


2019 m. trečiojo ketvirčio darbo sąnaudų indeksas bus skelbiamas 2019 m. gruodžio 7 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: