???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbuotojų skaičius pagal darbo užmokestį


Darbuotojų, spalio mėn. gavusių minimaliąją mėnesinę algą ir mažesnį darbo užmokestį, šalies ūkyje per metus sumažėjo 28 tūkst.

 • 2018 m. spalio mėn. šalies ūkyje (įskaitant individualiąsias įmones) minimaliąją mėnesinę algą (MMA1) ir mažesnį bruto darbo užmokestį 2 gavusių darbuotojų buvo 123 tūkst. (10,9 proc. visų darbuotojų) ir, palyginti su 2017 m. spalio mėn., jų sumažėjo 28 tūkst. (2,7 procentinio punkto). Dauguma (98 tūkst.) šių darbuotojų dirbo ne visą darbo laiką.


1 pav. Darbuotojų skaičius3 šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį 2017 ir 2018 m. spalio mėn.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.4Visą ir ne visą darbo laiką dirbę darbuotojai13,613,619,119,16,96,919,319,318,018,013,313,311,211,25,45,46,76,710,910,910,910,98,68,619,519,517,417,414,014,013,513,57,27,29,09,020172018Gavusiųjų MMA ir mažiau⁴400 ir mažiau401–450 EUR451–600 EUR601–800 EUR801–1 000 EUR1 001–1 300 EUR1 301–1 600 EUR1601 EUR ir daugiau0510152025
Created with Highcharts 6.1.4Visą darbo laiką dirbę darbuotojai3,33,36,06,07,67,621,521,520,220,215,015,012,712,76,16,17,67,62,52,52,52,58,98,921,121,119,119,115,515,515,015,07,97,99,99,920172018Gavusiųjų MMA ir mažiau⁴400 ir mažiau401–450 EUR451–600 EUR601–800 EUR801–1 000 EUR1 001–1 300 EUR1 301–1 600 EUR1601 EUR ir daugiau0510152025

__________________________________________

1 Minimalioji mėnesinė alga 2017 m. spalio mėn. – 380 EUR., 2018 m. spalio mėn. – 400 EUR.
2 Spalio mėnesio bruto darbo užmokestis skaičiuojamas naudojant pajamas, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, pašalinus įvertintas išeitines išmokas ir kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas ir kitas nereguliariai mokamas išmokas.
3 Aprėpiami darbuotojai, dirbę pagrindinį darbą, spalio mėn.
4 Visą darbo laiką dirbusių ir gavusių MMA; visą ir ne visą darbo laiką dirbusių ir gavusių MMA ir mažesnį darbo užmokestį.


Minimaliąją mėnesinę algą gavo 2,5 proc. visą darbo laiką dirbusių šalies ūkio darbuotojų

 • 2018 m. spalio mėn. visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų šalies ūkyje buvo 25,5 tūkst., tai sudarė 2,5 proc. visų visą darbo laiką dirbusių darbuotojų: viešajame sektoriuje – 2,2 proc. (6,6 tūkst.), privačiajame – 2,7 proc. (18,9 tūkst.).

 • Palyginti su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, šių darbuotojų dalis šalies ūkyje sumažėjo 0,8 procentiniu punktu: viešajame sektoriuje – 0,8 procentinio punkto, privačiajame – 0,7.

 • Įtakos tam turėjo nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai kvalifikuotiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas) ir kitos priežastys.

 • Daugiausia visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų buvo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonėse, jų skaičius 2018 m. spalio mėn. sudarė 9 proc. visų visą darbo laiką dirbusių šios veiklos darbuotojų. Tai 1,2 procentinio punkto daugiau nei pernai.

 • Visą darbo laiką dirbę 450 EUR ir mažiau gavę darbuotojai sudarė 11,4 proc. visų šalies ūkio darbuotojų, arba 5,5 procentinio punkto mažiau nei prieš metus.


2 pav. Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal sektorius ir bruto darbo užmokesčio dydį 2018 m. spalio mėn.
Visą darbo laiką dirbę darbuotojai – 100 proc.

Created with Highcharts 6.1.4Procentai2,52,58,98,921,121,119,119,115,515,515,015,07,97,99,99,92,22,25,25,214,814,819,719,720,220,220,420,48,88,88,78,72,72,710,510,523,823,818,818,813,513,512,712,77,67,610,410,4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektoriusGavusiųjų MMA401–450 EUR451–600 EUR601–800 EUR801–1 000 EUR1 001–1 300 EUR1 301–1 600 EUR1 601 EUR ir daugiau051015202530

3 pav. Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. spalio mėn.

Created with Highcharts 6.1.420,220,217,217,215,615,69,39,38,28,26,16,13,83,83,53,53,03,02,82,82,72,72,32,32,22,21,11,10,90,90,80,80,20,20,20,20,00,016,916,93,23,215,615,60,60,63,93,94,24,28,08,02,32,38,98,91,01,00,40,40,60,67,27,20,70,70,40,416,216,21,11,18,58,50,30,3Gavusiųjų MMA (25,5 tūkst.) – 100 proc.Gavusiųjų 3 001 EUR ir daugiau (15,4 tūkst.) – 100 proc.GPCIFNHOMLRAQESJDKB0510152025

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

 

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

 

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

 • Visą darbo laiką dirbusių ir 3 001 EUR ir daugiau gavusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje per metus padidėjo 4 048 darbuotojais ir siekė 15 421 (iš jų privačiajame sektoriuje – 12 986, viešajame – 2 435). Daugiausia tokių darbuotojų šalies ūkyje buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos (2 613), informacijos ir ryšių veiklos (2 493), apdirbamosios gamybos (2 403) įmonėse.


Minimaliąją mėnesinę algą gavo 1,6 proc. visą darbo laiką dirbusių jaunesnių nei 30 metų darbuotojų

 • Jaunesnių nei 30 metų visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų skaičius, palyginti su visais šios amžiaus grupės darbuotojais, sudarė 1,6 proc. Palyginti su ankstesniais metais, tokių darbuotojų dalis sumažėjo 0,6 procentinio punkto.

 • 7,4 proc. jaunesnių nei 30 metų darbuotojų gavo daugiau nei 1 601 EUR. Per metus jų dalis padidėjo 2,5 procentinio punkto.


1 lentelė. Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį ir amžių 2018 m. spalio mėn., procentais
Visi atitinkamos amžiaus grupės visą darbo laiką dirbę darbuotojai – 100 proc.

Amžius, metais

Darbuotojų skaičius pagal bruto darbo užmokesčio dydžio eurais grupes

MMA

401–450

451–600

601–800

801–1 000

1 001–1 300

1 301–1 600

1 601 ir daugiau

Iš viso

2,5

8,9

21,1

19,1

15,5

15,0

7,9

9,9

19 metų ir jaunesni

3,3

19,6

38,4

24,5

9,3

3,9

0,7

0,3

20–29 metų

1,6

8,2

19,9

21,6

17,4

15,6

8,2

7,6

30–39 metų

1,8

7,2

17,7

16,4

14,6

16,1

10,4

15,8

40–49 metų

2,5

8,9

21,3

17,8

15,0

15,6

8,1

10,7

50–59 metų

3,2

9,9

23,5

20,4

15,8

14,2

6,4

6,7

60 metų ir vyresni

4,0

10,4

22,8

20,7

15,6

13,1

6,3

7,2


Mažose įmonėse visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų skaičius sumažėjo

 • Mažose įmonėse (1–9 darbuotojai) visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų dalis sudarė 10,4 proc. visų mažų įmonių visą darbo laiką dirbusių darbuotojų, arba 0,9 procentinio punkto mažiau nei prieš metus.

 • Daugiausia darbuotojų, gavusių 1 601 EUR ir daugiau, buvo įmonėse, turinčiose 50–249 darbuotojus, – 33,5 tūkst. arba 2,5 procentinio punkto daugiau.


2 lentelė. Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio ir įmonių dydį 2018 m. spalio mėn., procentais
Visi atitinkamos įmonių dydžio grupės visą darbo laiką dirbę darbuotojai – 100 proc.

Įmonių dydis pagal darbuotojų skaičių

Darbuotojų skaičius pagal bruto darbo užmokesčio dydžio eurais grupes

MMA

401–450

451–600

601–800

801–1 000

1 001–1 300

1 301–1 600

1 601 ir daugiau

Iš viso

2,5

8,9

21,1

19,1

15,5

15,0

7,9

9,9

1–9

10,4

27,0

24,6

14,0

8,2

6,5

4,3

5,0

10–49

3,5

13,8

25,4

19,1

12,7

11,1

6,3

8,1

50–249

1,8

5,9

20,3

20,2

16,6

16,5

8,2

10,4

250–499

0,8

3,1

15,4

20,1

19,7

18,7

10,1

12,1

500–999

0,6

3,8

16,4

19,2

18,4

19,6

10,6

11,5

1 000 ir daugiau

0,4

3,8

20,7

19,0

17,5

17,8

8,9

11,8

 

Darbo užmokesčio mediana šalies ūkyje sudarė 785,9 EUR ir per metus padidėjo 72 EUR

 • 2018 m. spalio mėn. pirmas ketvirtadalis visų visą darbo laiką dirbusių šalies ūkio darbuotojų uždirbo iki 546,2 EUR, antras ketvirtadalis – nuo 546,3 iki 785,9 EUR, trečias – nuo 786 iki 1 131 EUR, paskutinis ketvirtadalis – 1 131,1 EUR ir daugiau.

 • Didžiausia darbo užmokesčio medianos reikšmė – 1 319,2 EUR – buvo informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, o mažiausia – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (520 EUR) įmonėse.


4 pav. Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų bruto darbo užmokesčio pasiskirstymas (kvartiliai – Q) šalies ūkyje pagal sektorius 2018 m. spalio mėn.

Created with Highcharts 6.1.4Eurais546,2546,2632,8632,8526,5526,5785,9785,9879,3879,3736,5736,51131,01131,01160,11160,11112,61112,61 Q2 Q (mediana)3 QŠalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius025050075010001250

 

5 pav. Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų bruto darbo užmokesčio pasiskirstymas (kvartiliai – Q) šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. spalio mėn.

Created with Highcharts 6.1.4Eurais1 Q2 Q (mediana)3 QA–SISLNGHFAPRQCEMBDOJK05001000150020002500

 

Visą darbo laiką dirbusių ir mažiau nei vidutinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje spalio mėn. gavusių darbuotojų dalis sumažėjo 0,6 procentinio punkto

 • Mažiau nei vidutinį bruto darbo užmokestį (954 EUR) šalies ūkyje spalio mėn. gavo 63,7 proc. visą darbo laiką dirbusių darbuotojų. Daugiausia gavusių mažiau nei vidutinį bruto darbo užmokestį visą darbo laiką dirbusių darbuotojų buvo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonėse 87 proc., meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo 78,5 proc., palyginti su visu atitinkamų ekonominių veiklų darbuotojų skaičiumi.

6 pav. Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį ir ekonominės veiklos rūšis 2018 m. spalio mėn., procentais
Visi atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse visą darbo laiką dirbę darbuotojai – 100 proc.

Created with Highcharts 6.1.436,336,328,228,251,051,039,239,254,354,335,135,136,036,030,330,324,124,113,013,071,371,371,371,328,128,152,952,923,923,955,055,034,034,038,238,221,521,524,624,663,763,771,871,849,049,060,860,845,745,764,964,964,064,069,769,775,975,987,087,028,728,728,728,771,971,947,147,176,176,145,045,066,066,061,861,878,578,575,475,4Gavusieji 955 EUR ir daugiauGavusieji 954 EUR ir mažiauA–SABCDEFGHIJKLMNOPQRS0255075100

 

3 lentelė. Visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal bruto darbo užmokesčio dydį ir ekonominės veiklos rūšis 2018 m. spalio mėn., procentais
Visi atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse visą darbo laiką dirbę darbuotojai – 100 proc.

Ekonominės veiklos rūšys

Darbuotojų skaičius pagal bruto darbo užmokesčio dydžio eurais grupes

MMA

401–450

451–600

601–800

801–1 000

1 001–1 300

1 301–1 600

1 601 ir daugiau

Iš viso

2,5

8,9

21,1

19,1

15,5

15,0

7,9

9,9

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2,6

11,1

19,3

23,3

19,4

14,3

5,4

4,4

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,5

3,8

9,1

19,6

21,5

19,1

12,1

14,3

Apdirbamoji gamyba

2,2

7,9

15,5

21,3

17,8

16,8

9,2

9,5

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

0,6

2,8

8,8

17,8

20,1

23,9

12,8

13,2

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

2,1

7,2

15,0

24,1

20,9

16,8

7,7

6,2

Statyba

2,8

10,4

21,8

17,8

14,5

15,3

9,2

8,3

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

3,1

13,8

22,8

19,8

12,9

11,4

6,8

9,5

Transportas ir saugojimas

0,9

6,3

45,0

16,2

9,8

9,4

5,5

7,0

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

9,0

24,9

28,2

17,8

9,1

6,1

2,6

2,4

Informacija ir ryšiai

0,8

3,1

6,1

9,9

11,7

16,8

13,6

38,1

Finansinė ir draudimo veikla

0,3

2,2

3,2

11,3

15,5

17,8

13,8

35,9

Nekilnojamojo turto operacijos

8,9

15,2

20,6

18,4

11,5

10,0

6,3

9,2

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

2,2

8,0

11,4

15,0

13,9

17,0

11,8

20,6

Administracinė ir aptarnavimo veikla

4,0

12,1

30,8

19,2

12,4

9,1

5,3

7,1

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

1,2

2,3

8,4

15,8

23,0

26,7

12,1

10,6

Švietimas

4,4

8,6

18,1

20,3

19,1

18,7

6,2

4,6

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

0,7

5,5

20,8

21,6

16,7

15,2

7,8

11,6

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

3,7

7,3

21,9

31,8

16,5

10,6

4,6

3,7

Kita aptarnavimo veikla

3,8

22,9

23,2

17,4

10,5

9,2

5,4

7,6


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Valentina Vincelovič
Darbo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4684
El. p. valentina.vincelovic@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: