???warnOperationFailedBecauseWarning???

Laisvos darbo vietos

 

  • 2018 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 16 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams – 2,7 tūkst., arba 14,3 proc. mažiau nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį ir 3,3 tūkst., arba 17 proc., mažiau nei prieš metus.

  • Labiausiai – po 0,6 tūkst. – laisvų darbo vietų sumažėjo pramonėje ir prekyboje, administracinėje ir aptarnavimo veikloje jų buvo 0,3 tūkst. mažiau nei 2018 m. trečiąjį ketvirtį.

  • 2018 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje siekė 1,3 proc. – tai 0,2 procentinio punkto mažiau nei trečiąjį 2018 m. ketvirtį ir prieš metus.

 

1 pav. Laisvų darbo vietų skaičius ir laisvų darbo vietų lygis 2015–2018 m. ketvirčiais

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiTūkst.13,113,113,413,414,214,2121216,316,316,816,816,916,914,914,920,720,719,819,820,420,419,319,320,120,119,219,218,718,71616111,11,11,11,1111,31,31,31,31,31,31,21,21,61,61,51,51,61,61,51,51,61,61,51,51,51,51,31,3Laisvos darbo vietos, tūkst.Laisvų darbo vietų lygis, proc.2015K12015K22015K32015K42016K12016K22016K32016K42017K12017K22017K32017K42018K12018K22018K32018K40612182400,81,62,43,2
  • Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 3,3 proc., viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo – 2,7 proc., informacijos ir ryšių – 2,4 proc. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime – 0,3 proc., žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje bei kitoje aptarnavimo veikloje – po 0,5 proc.

 

2 pav. Laisvų darbo vietų lygis pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį
Procentais

Created with Highcharts 6.1.4Procentai0,30,30,50,50,50,50,60,60,70,70,80,80,90,9111,21,21,31,31,41,41,41,41,61,61,61,62,42,42,72,73,33,3ŠvietimasŽemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystėKita aptarnavimo veiklaProfesinė, mokslinė ir techninė veiklaApgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklaStatybaNekilnojamojo turto operacijosDidmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių trans… Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbasIš visoMeninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veiklaTransportas ir saugojimasAdministracinė ir aptarnavimo veiklaPramonė*Informacija ir ryšiaiViešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialini… Finansinė ir draudimo veikla00,511,522,533,5

_______________
* Pramonė apima kasybą ir karjerų eksploatavimą, apdirbamąją gamybą, elektros, dujų, garo tiekimą ir oro kondicionavimą, vandens tiekimą, nuotekų valymą, atliekų tvarkymą ir regeneravimą.

 

  • Daugiausia laisvų darbo vietų 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo pramonėje – 3,8 tūkst. (23,5 proc. visų laisvų darbo vietų), viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 2,2 tūkst. (13,9 proc.), prekyboje – 2,1 tūkst. (12,9 proc.).

1 lentelė. Laisvų darbo vietų skaičius ir laisvų darbo vietų lygis pagal ekonominės veiklos rūšis
Ketvirčio pabaigoje

Ekonominės veiklos rūšys

2017 m.

2018 m.

Laisvų darbo vietų skaičius, tūkst.

Laisvų darbo vietų lygis, proc.

Laisvų darbo vietų skaičius, tūkst.

Laisvų darbo vietų lygis, proc.

IV

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Iš viso

19,3

1,5

20,1

19,2

18,7

16,0

1,6

1,5

1,5

1,3

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

0,3

1,1

0,3

0,2

0,2

0,1

1,2

0,8

0,6

0,5

Pramonė*

3,9

1,6

4,3

4,6

4,4

3,8

1,8

1,9

1,9

1,6

Statyba

1,8

1,9

1,9

1,2

1,0

0,8

2,1

1,3

1,1

0,8

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

2,8

1,3

2,5

2,5

2,7

2,1

1,2

1,2

1,3

1,0

Transportas ir saugojimas

1,8

1,5

2,0

2,0

2,1

1,9

1,6

1,6

1,6

1,4

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

0,5

1,3

0,6

0,4

0,5

0,3

1,4

1,0

1,1

0,7

Informacija ir ryšiai

0,8

2,6

1,0

0,8

0,7

0,7

3,2

2,5

2,3

2,4

Finansinė ir draudimo veikla

0,6

3,5

0,6

0,6

0,6

0,6

3,3

3,2

3,4

3,3

Nekilnojamojo turto operacijos

0,1

0,4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

0,5

0,9

0,9

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

0,4

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,9

0,7

0,7

0,6

Administracinė ir aptarnavimo veikla

1,2

2,1

1,2

1,4

1,2

0,9

2,1

2,5

2,1

1,6

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

2,9

3,5

3,0

2,7

2,4

2,2

3,5

3,3

3,0

2,7

Švietimas

0,5

0,3

0,4

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

1,3

1,3

1,2

1,4

1,4

1,3

1,1

1,3

1,3

1,2

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

0,4

1,5

0,4

0,4

0,4

0,4

1,5

1,5

1,4

1,4

Kita aptarnavimo veikla

0,1

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

1,1

0,7

0,6

0,5

Pastaba. Dėl apvalinimo eilučių suma gali nesutapti su duomenimis „Iš viso“.

________________
* Pramonė apima kasybą ir karjerų eksploatavimą, apdirbamąją gamybą, elektros, dujų, garo tiekimą ir oro kondicionavimą, vandens tiekimą, nuotekų valymą, atliekų tvarkymą ir regeneravimą.

 

  • 2018 m. šalyje buvo 18,5 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams, arba 1,5 tūkst. (7,7 proc.) mažiau nei 2017 m. Per metus laisvų darbo vietų labiausiai sumažėjo prekyboje –1 tūkst., statyboje – 0,7 tūkst., o padaugėjo transporte – 0,4 tūkst., pramonėje – 0,2 tūkst.

  • 2018 m. laisvų darbo vietų lygis šalyje sudarė 1,4 proc. – tai 0,2 procentinio punkto mažiau nei 2017 m. Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 3,3 proc., viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 3,1 proc., informacijos ir ryšių įmonėse – 2,6 proc. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime – 0,3 proc., kitoje aptarnavimo bei profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje – po 0,7 proc.


3 pav. Laisvų darbo vietų skaičius ir laisvų darbo vietų lygis 2010–2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4ProcentaiTūkst.6,76,79,89,810,510,510,710,711,611,613,213,216,216,220,120,118,518,50,60,60,90,90,90,90,90,90,90,91,11,11,31,31,61,61,41,4Laisvos darbo vietos, tūkst.Laisvų darbo vietų lygis, proc.2010201120122013201420152016201720180612182400,81,62,43,2


2 lentelė. Laisvų darbo vietų skaičius ir laisvų darbo vietų lygis pagal ekonominės veiklos rūšis 2016–2018 m.

Ekonominės veiklos rūšys

2016

2017

2018

Laisvų darbo vietų skaičius, tūkst.

Laisvų darbo vietų lygis, %

Laisvų darbo vietų skaičius, tūkst.

Laisvų darbo vietų lygis, %

Laisvų darbo vietų skaičius, tūkst.

Laisvų darbo vietų lygis, %

Iš viso

16,2

1,3

20,1

1,6

18,5

1,4

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

0,3

0,9

0,3

1,2

0,2

0,8

Pramonė*

3,1

1,3

4,0

1,7

4,3

1,8

Statyba

1,1

1,2

1,9

2,1

1,2

1,3

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

2,4

1,1

3,4

1,6

2,4

1,1

Transportas ir saugojimas

1,9

1,7

1,6

1,4

2,0

1,6

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

0,6

1,5

0,6

1,4

0,4

1,1

Informacija ir ryšiai

0,7

2,3

0,9

2,9

0,8

2,6

Finansinė ir draudimo veikla

0,6

3,4

0,6

3,3

0,6

3,3

Nekilnojamojo turto operacijos

0,1

0,7

0,1

0,4

0,1

0,7

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

0,5

1,0

0,4

0,8

0,4

0,7

Administracinė ir aptarnavimo veikla

1,0

1,9

1,1

1,9

1,2

2,0

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

2,1

2,6

2,8

3,4

2,6

3,1

Švietimas

0,5

0,3

0,6

0,4

0,4

0,3

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

1,0

1,0

1,3

1,2

1,3

1,2

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

0,3

1,2

0,4

1,5

0,4

1,5

Kita aptarnavimo veikla

0,1

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

Pastaba. Dėl apvalinimo eilučių suma gali nesutapti su duomenimis „Iš viso“.

________________
* Pramonė apima kasybą ir karjerų eksploatavimą, apdirbamąją gamybą, elektros, dujų, garo tiekimą ir oro kondicionavimą, vandens tiekimą, nuotekų valymą, atliekų tvarkymą ir regeneravimą.


Sąvokos

Laisva darbo vieta – naujai sukurta, neužimta arba artimiausiu metu tapsianti laisva mokamo darbo vieta, dėl kurios darbdavys imasi ir yra pasirengęs toliau imtis aktyvių veiksmų, ieškodamas tinkamo kandidato ne iš tos pačios įmonės ir į kurią iš karto ar per tam tikrą laikotarpį ketina priimti kandidatą.

Laisvų darbo vietų lygis – rodiklis, išreiškiamas laisvų ir visų darbo vietų santykiu.


2019 m. pirmojo ketvirčio laisvų darbo vietų rodiklius skelbsime 2019 m. gegužės 24 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Dalia Lukšienė
Darbo statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4865
El. p. dalia.luksiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.