???warnOperationFailedBecauseWarning???

Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai

  • Eksportuotų prekių kainos 2019 m. liepą, palyginti su birželiu, sumažėjo 0,2 proc., importuotų prekių – 0,7 proc.

  • Iš eksportuotų prekių labiausiai – 11,5 proc. – atpigo medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys. Žalia nafta atpigo 9,3 proc., pesticidai ir kiti agrochemijos produktai – 6,3 proc., bet pabrango elektra – 9,6 proc., bendrosios paskirties mašinos – 7,7, kompiuteriai ir išorinė įranga – 7,5 proc.

  • Iš importuotų prekių daugiausia – 19,1 proc. – atpigo gamtinės dujos. Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai atpigo 8,5 proc., niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai – 3,6 proc., bet pabrango variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir puspriekabės – 4,9 proc., gyvi gyvūnai ir gyvūniniai produktai – 3,9, elektros apšvietimo įranga – 3,3 proc.

  • Per mėnesį iš euro zonos importuotų prekių kainos padidėjo 0,1 proc., ne iš euro zonos – sumažėjo 1,4 proc.


1 pav. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

 

  • Per metus (2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa) eksportuotų prekių kainos sumažėjo 1,7 proc., importuotų prekių – 3 proc.

  • Per metus iš euro zonos importuotų prekių kainos sumažėjo 0,8 proc., ne iš euro zonos – 4,8 proc.


2 pav. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai


Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai 2019 m. liepos mėn.
Procentais

CPA 2.1 sekcijų, skyrių ir grupių kodai

Produktai pagal veiklos rūšį

Eksportuotų ir importuotų prekių lyginamosios dalys

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. 
liepos mėn., palyginti su

2019 m. birželio mėn.

2018 m.

gruodžio mėn.

liepos mėn.

 

Eksportuotos prekės

100,0

–0,2

1,3

–1,7

A

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

4,6

–2,5

–4,1

–0,2

01

Žemės ūkio, medžioklės produktai ir susijusios paslaugos

4,0

–3,4

–4,6

–0,3

B–E

Pramonės produktai

95,0

–0,2

1,6

–1,9

B

Kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

0,5

–4,3

4,9

–7,4

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos

0,2

–9,3

12,9

–11,9

C

Pagaminti produktai

92,3

–0,2

1,8

–1,5

10

Maisto produktai

9,4

–0,9

–1,6

–1,6

19

Rafinuoti naftos produktai

14,0

1,2

15,3

–6,2

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

10,8

–2,5

–6,0

–5,4

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

7,4

2,2

3,1

2,8

29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės

5,2

–0,3

1,1

–1,1

31

Baldai

6,2

0,0

0,2

0,4

D

Elektra, dujos, garas ir oro kondicionavimas

0,5

9,6

–7,4

–9,0

E

Vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

1,7

0,7

–6,5

–14,4

J

Informacijos ir ryšių paslaugos

0,4

5,2

14,6

8,8

 

Importuotos prekės

100,0

–0,7

–0,4

–3,0

A

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

3,6

–0,6

–3,0

–1,5

01

Žemės ūkio, medžioklės produktai ir susijusios paslaugos

2,6

0,2

0,0

0,6

B–E

Pramonės produktai

96,3

–0,7

–0,3

–3,0

B

Kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

17,5

–3,7

1,1

–12,9

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos

16,6

–3,8

1,6

–13,4

C

Pagaminti produktai

77,0

0,0

–0,4

–0,6

10

Maisto produktai

7,1

–0,7

0,9

1,6

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

2,3

–0,3

–4,3

–6,3

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

10,4

0,0

–2,4

–3,0

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

6,3

0,2

–2,0

–3,0

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

8,6

0,9

0,7

1,7

29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės

9,0

0,0

3,3

2,2

D

Elektra, dujos, garas ir oro kondicionavimas

1,1

E

Vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

0,7

–2,5

–2,1

8,2

J

Informacijos ir ryšių paslaugos

0,1

–2,8

–6,2

2,1

 

Iš euro zonos importuotos prekės

100,0

0,1

–0,2

–0,8

 

Ne iš euro zonos importuotos prekės

100,0

–1,4

–0,6

–4,8

_____________________
• – konfidencialūs duomenys.


Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram eksportuotų ar importuotų prekių kainų pokyčiui turėjusius produktus pagal veiklos rūšį pateikiama lentelėje Įtaka eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiams per mėnesį (XLSX).


Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčius 2019 m. rugpjūčio mėn. skelbsime spalio 21 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Margarita Jakubelskienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 1415
El. p. margarita.jakubelskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.