???warnOperationFailedBecauseWarning???

Krovinių vežimas


2019 m. antrąjį ketvirtį krovinių vežta daugiau

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta 42,5 mln. tonų krovinių, tai 8 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

  • Palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, išaugo krovinių vežimas jūrų transportu – 11,5 proc., kelių transportu – 15,3 proc., vidaus vandenų transportu – 3,5 proc. ir Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais – 0,6 proc. Mažiau krovinių vežta geležinkelių transportu – 4,6 proc.

  • Visų rūšių transporto krovinių vežimo apyvarta 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 16,8 proc. Bendroje krovinių vežimo apyvartoje kelių transporto apyvarta sudarė 77,8 proc., geležinkelių – 22,2 proc.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį vidaus krovinių vežimas sudarė 17,1 mln. tonų krovinių, arba 2,6 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia – 74,3 proc. – vidaus krovinių vežta kelių transportu.

  • Tarptautinis krovinių vežimas sudarė 25,5 mln. tonų krovinių – tai 12 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Krovinių vežimas kelių transportu sudarė 57,2 proc. viso tarptautinio krovinių vežimo, geležinkelių transportu – 36,3 proc., jūrų transportu – 6,5 proc.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį geležinkelių transportu įvežta į šalį ir išvežta iš šalies 6,9 mln. tonų krovinių, arba 2,5 proc. daugiau nei 2018 m. antrąjį ketvirtį, kelių transportu – 2,8 mln. tonų krovinių, arba 0,3 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.


Įvežta ir išvežta krovinių pagal šalis 2019 m. antrąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4Geležinkelių transportuBaltarusija64,2 %Rusija17,4 %Ukraina6,8 %Latvija4,1 %Lenkija3,4 %Estija3,2 %Kitos šalys0,9 %
Created with Highcharts 6.1.4Kelių transportuLatvija24,6 %Latvija24,6 %Vokietija12,5 %Vokietija12,5 %Italija8,6 %Italija8,6 %Rusija6,6 %Rusija6,6 %Lenkija6,4 %Lenkija6,4 %Baltarusija2,1 %Baltarusija2,1 %Kitos šalys39,2 %Kitos šalys39,2 %


Visų rūšių transporto krovinių vežimas ir krovinių vežimo apyvarta

 

2018 m. ketvirčiai

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Krovinių vežimas visų rūšių transportu, tūkst. t1

Visų rūšių transportas

35 734,5

39 388,7

40 466,8

37 259,6

38 299,0

42 548,0

Geležinkelių transportas

13 254,4

13 922,1

14 406,6

15 192,6

13 618,4

13 282,6

Kelių transportas

20 972,8

23 636,1

24 067,6

20 428,3

23 041,5

27 252,7

Vandens transportas

1 507,2

1 830,4

1 992,5

1 638,6

1 639,0

2 012,6

jūrų transportas

1 361,1

1 486,2

1 457,8

1 485,8

1 500,4

1656,4

vidaus vandenų transportas

146,1

344,2

534,7

152,8

138,6

356,2

Oro transportas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Krovinių apyvarta visų rūšių transportu, tūkst. tkm1, 2

Visų rūšių transportas

15 037 288

14 946 378

15 377 637

15 115 150

17 383 461

17 463 665

Geležinkelių transportas

3 939 137

4 142 465

4 247 191

4 556 032

4 069 492

3 872 786

Kelių transportas

11 097 987

10 803 547

11 129 876

10 558 941

13 313 813

13 590 505

Vidaus vandenų transportas

146

347

551

156

139

355

Oro transportas

18

19

19

20

18

19

______________________________
1 Neįskaitant transportavimo naftotiekiais.
2 Neįskaitant jūrų transporto.


2019 m. trečiojo ketvirčio krovinių vežimo statistinius rodiklius skelbsime 2019 m. gruodžio 19 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje (Rodiklių duomenų bazėje).


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Zita Serafinienė
Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.