???warnOperationFailedBecauseWarning???

Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

 

  • Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. vasarį apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,3 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).


1 pav. Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

Created with Highcharts 6.1.4Procentai3,83,83,73,73,63,63,63,63,53,53,43,43,13,13,03,02,82,82,72,72,52,52,42,42,32,32018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M0201234

 

  • 2019 m. vasarį pagal SVKI apskaičiuota metinė (2019 m. vasarį, palyginti su 2018 m. vasariu) infliacija sudarė 2 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal VKI.


2 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

Created with Highcharts 6.1.4Procentai3,23,22,52,52,22,22,92,92,62,62,32,31,81,82,42,42,82,82,42,41,81,81,61,62,02,02018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M0201234

 

  • Skaičiuojant pagal SVKI, 2019 m. vasarį, palyginti su sausiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,2 proc. Pagal VKI apskaičiuotas mėnesinis vartojimo prekių ir paslaugų kainų padidėjimas sudarė 0,1 proc.


Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, 2018 m. vasario mėn.

Vartojimo prekių ir paslaugų ECOICOP1 skyriai

Vartojimo išlaidų lyginamosios dalys bendrose vartojimo išlaidose,

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

2019 m. vasario mėn., palyginti su

vidutinis metinis

2018–2019 m. vasario mėn.
2017–2018 m. vasario mėn.

2019 m. sausio mėn.

2018 m. vasario mėn.

Vartojimo prekės ir paslaugos

1 000,0

0,2

2,0

2,3

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

197,9

0,8

1,4

1,2

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

73,4

0,0

2,8

2,7

Drabužiai ir avalynė

67,9

–2,0

–2,9

–0,5

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

111,4

0,2

5,3

3,2

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

72,0

0,6

2,2

1,0

Sveikatos priežiūra

59,4

0,3

4,7

2,1

Transportas

154,7

–0,3

–0,1

4,1

Ryšiai

28,0

0,2

0,1

–1,2

Poilsis ir kultūra

84,0

0,7

1,0

2,0

Švietimas

13,3

0,1

3,1

3,2

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

61,9

0,5

5,3

5,2

Įvairios prekės ir paslaugos

76,1

0,8

3,8

3,0

____________________________________
1
Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. European Classification of Individual Consumption According to Purpose ECOICOP).

 

Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram vartotojų kainų pokyčiui pateikiama lentelėje:


SVKI ir VKI skirtumai

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės), pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimama 19 ES valstybių narių, priklausančių euro zonai) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija) skaičiuoti. Šalies atitiktis sutarties dėl ES veikimo 140 straipsnyje nustatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal SVKI.

VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.

Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI neapima namų ūkių išlaidų azartiniams lošimams, VKI šias išlaidas apima.

Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas COICOP klasifikatorius. ECOICOP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti.

Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.


Sąvokos

Infliacija – ilgalaikis bendrojo kainų lygio didėjimas, dėl kurio mažėja pinigų perkamoji galia. Infliacija paprastai apskaičiuojama pagal vartotojų kainų indeksą ir reiškiama procentais.

Metinė infliacija – ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.

Suderintas vartotojų kainų indeksas – vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.

Vartotojų kainų indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo poreikiams tenkinti, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.


Kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal SVKI 2019 m. kovą skelbsime balandžio 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: