???warnOperationFailedBecauseWarning???

Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą


1 pav. Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

Procentai

  • 2019 m. spalį pagal SVKI apskaičiuota metinė (2019 m. spalį, palyginti su 2018 m. spaliu) infliacija sudarė 1,5 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal VKI.


2 pav. Metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

Procentai

  • Skaičiuojant pagal SVKI, 2019 m. spalį, palyginti su rugsėju, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,1 proc. Toks pats kainų padidėjimas apskaičiuotas ir pagal VKI.


1 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal SVKI, 2019 m. spalio mėn.

Vartojimo prekių ir paslaugų ECOICOP1 skyriai

Vartojimo išlaidų lyginamosios dalys bendrose vartojimo išlaidose,

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), %

2019 m. spalio mėn., palyginti su

vidutinis metinis

2018–2019 m. spalio mėn.
2017–2018 m. spalio mėn.

2019 m. rugsėjo mėn.

2018 m. spalio mėn.

Vartojimo prekės ir paslaugos

1 000,0

0,1

1,5

2,2

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai

197,9

–0,1

3,9

2,7

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

73,4

–0,4

3,4

3,7

Drabužiai ir avalynė

67,9

5,5

0,2

–1,4

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras

111,4

0,6

–2,8

3,0

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra

72,0

0,4

1,5

1,7

Sveikatos priežiūra

59,4

0,7

5,3

4,3

Transportas

154,7

–1,9

–2,8

0,8

Ryšiai

28,0

0,6

–1,1

–1,5

Poilsis ir kultūra

84,0

–0,6

2,8

1,9

Švietimas

13,3

0,9

6,2

3,2

Viešbučiai, kavinės ir restoranai

61,9

–0,9

5,2

5,0

Įvairios prekės ir paslaugos

76,1

0,1

3,2

3,0

_________________________________________
1
Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. European Classification of Individual Consumption According to Purpose ECOICOP).


Detalesnė informacija apie didžiausią įtaką bendram vartotojų kainų pokyčiui pateikiama lentelėje:

Didžiausia įtaka bendram vartotojų kainų pokyčiui pagal ECOICOP vartojimo prekių ir paslaugų klases (XLSX).


SVKI ir VKI skirtumai

Tikslas. SVKI naudojamas infliacijai ES matuoti ir tarptautiniams palyginimams, Europos vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės), pinigų sąjungos vartotojų kainų indeksui (apimama 19 ES valstybių narių, priklausančių euro zonai) ir Europos ekonominės erdvės vartotojų kainų indeksui (apimamos 28 ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija) skaičiuoti. Šalies atitiktis sutarties dėl ES veikimo 140 straipsnyje nustatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal SVKI.

VKI reikalingas infliacijos lygiui šalyje matuoti. Tai pagrindinė indeksavimo priemonė.

Aprėptis. SVKI, be šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidų, apima nuolat šalyje negyvenančių asmenų ir lankytojų iš užsienio išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. VKI aprėpia tik šalies nuolatinių gyventojų vartojimo išlaidas šalies ekonominėje teritorijoje. SVKI neapima namų ūkių išlaidų azartiniams lošimams, VKI šias išlaidas apima.

Klasifikatorius. VKI skaičiuoti naudojamas COICOP klasifikatorius. ECOICOP klasifikatorius yra pritaikytas SVKI skaičiuoti.

Svoriai. Dėl skirtingos vartojimo išlaidų aprėpties skiriasi SVKI ir VKI skaičiavimo svorių sistemos. Tai yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką skirtumui tarp SVKI ir VKI reikšmių.


Kainų pokyčius, apskaičiuotus pagal SVKI 2019 m. lapkritį, skelbsime gruodžio 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: