???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pramonės įmonių išlaidos aplinkos apsaugai 2018 m.

 

  • Lietuvos pramonės įmonių1 išlaidos aplinkos apsaugai 2018 m. siekė 176,5 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 13,3 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.


1 pav. Pramonės įmonių išlaidos aplinkos apsaugai 2014–2018 m.

Mln. eurų

Created with Highcharts 6.1.4166,088,162,455,670,295,8102,498,597,2106,3InvesticijosEinamosios išlaidos20142015201620172018050100150200250300
  • Išlaidos vandens išteklių apsaugai sudarė didžiausią aplinkos apsaugai skirtų išlaidų dalį. 2018 m. jos siekė 112,1 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 18,8 proc. Oro apsaugai pramonės įmonės skyrė 25,3 mln. EUR, t. y. 1 proc. daugiau nei 2017 m., atliekoms tvarkyti – 35,9 mln. EUR (36,6 proc. daugiau), kitai aplinkos apsaugos veiklai – 3,2 mln. EUR (55,3 proc. mažiau).


2 pav. Pramonės įmonių išlaidos aplinkos apsaugai pagal aplinkos apsaugos veiklos rūšis 2018 m.
 

Created with Highcharts 6.1.4Oro apsaugai14,4 %Oro apsaugai14,4 %Vandens išteklių apsaugai63,5 %Vandens išteklių apsaugai63,5 %Atliekoms rinkti ir tvarkyti20,3 %Atliekoms rinkti ir tvarkyti20,3 %Kitoms aplinkos apsaugos veikloms1,8 %Kitoms aplinkos apsaugos veikloms1,8 %

______________________________
1 Pagrindinė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priklauso B (Kasyba ir karjerų eksploatavimas), C (Apdirbamoji gamyba) ir D (Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas) sekcijoms bei E sekcijos 36 skyriui (Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas).

 

  • Įmonių investicijos į aplinkos apsaugą 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 26,3 proc. ir siekė 70,2 mln. EUR – tai sudarė 39,8 proc. visų pramonės įmonių išlaidų aplinkos apsaugai.

  • Investicijos į oro apsaugą siekė 22,4 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 3,2 proc., į vandens išteklių apsaugą – 43,2 mln. EUR (49,1 proc. daugiau), investicijos atliekoms rinkti ir tvarkyti – 3,5 mln. EUR (222,8 proc. daugiau).

  • Vandens surinkimo, valymo ir tiekimo įmonių investicijos sudarė 56,3 proc. visų pramonės investicijų į aplinkos apsaugą, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo – 22 proc. Iš apdirbamosios gamybos didžiausią investicijų dalį aplinkos apsaugai skyrė kokso ir rafinuotų naftos produktų gamybos įmonės bei chemikalų ir chemijos produktų gamintojai – 5,8 mln. EUR.


3 pav. Apdirbamosios gamybos įmonių investicijos aplinkos apsaugai pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.
 

Created with Highcharts 6.1.4Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba bei chemikalų ir chemijos produktų gamyba37,9 %Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba bei chemikalų ir chemijos produktų gamyba37,9 %Baldų gamyba16,8 %Baldų gamyba16,8 %Maisto produktų gamyba14,6 %Maisto produktų gamyba14,6 %Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba19,1 %Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba19,1 %Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba2,5 %Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba2,5 %Kitos ekonominės veiklos9,1 %Kitos ekonominės veiklos9,1 %
  • Einamosios išlaidos 2018 m. sudarė 106,3 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 9,3 proc. Iš apdirbamosios gamybos didžiausią einamųjų išlaidų dalį patyrė maisto produktų gamintojai – 15,1 mln. EUR.


4 pav. Apdirbamosios gamybos įmonių einamosios išlaidos aplinkos apsaugai pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.
 

Created with Highcharts 6.1.4Maisto produktų gamyba31,1 %Maisto produktų gamyba31,1 %Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba bei chemikalų ir chemijos produktų gamyba18,7 %Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba bei chemikalų ir chemijos produktų gamyba18,7 %Kitų nemetalo mineraliniųproduktų gamyba6,6 %Kitų nemetalo mineraliniųproduktų gamyba6,6 %Baldų gamyba4,8 %Baldų gamyba4,8 %Gėrimų gamyba7,5 %Gėrimų gamyba7,5 %Popieriaus ir popieriausgaminių gamyba4,8 %Popieriaus ir popieriausgaminių gamyba4,8 %Kitos ekonominės veiklos26,5 %Kitos ekonominės veiklos26,5 %


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Aleksandras Kaplanovskis
Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4991
El. p. aleksandras.kaplanovskis@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.