???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas 2019 m. III ketv.

2019 m. trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,1 proc.
 

  • Nedarbo lygis 2019 m. trečiąjį ketvirtį buvo 6,1 proc. ir, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, išliko nepakitęs, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 0,5 procentinio punkto.

  • Vyrų nedarbo lygis buvo 6,9 proc., moterų – 5,2 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 10,5 proc. ir per ketvirtį padidėjo 0,3 procentinio punkto, per metus –1,6 procentinio punkto.

  • Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį išliko beveik nepakitęs ir 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 1,9 proc., palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, jis padidėjo 0,2 procentinio punkto.


1 pav. Nedarbo lygis 2018–2019 m. ketvirčiais

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

Procentai

  • 2019 m. trečiąjį ketvirtį buvo 88,9 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 11,9 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 1,3 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – padidėjo 1,3 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 28,3 tūkst., arba 31,9 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 1,2 tūkst., per metus – 2,5 tūkst.


1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2019 m.

2018 m. III ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2019 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

95,1

90,2

88,9

82,9

–1,3

–1,5

6,0

7,2

vyrai

50,9

50,2

50,7

44,4

0,5

0,9

6,3

14,1

moterys

44,2

40,0

38,2

38,5

–1,8

–4,5

–0,3

–0,7

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

13,3

10,6

11,9

10,8

1,3

11,8

1,1

9,8

 

2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

 

2019 m.

2018 m. III ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2019 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

95,1

90,2

88,9

82,9

–1,3

–1,5

6,0

7,2

iki 1 mėnesio

11,5

12,2

12,0

12,6

–0,2

–2,0

–0,6

–4,6

1–5 mėnesiai

42,2

32,8

30,9

27,4

–1,9

–6,0

3,5

12,8

6–11 mėnesių

14,4

18,1

17,7

17,2

–0,4

–2,3

0,5

2,9

1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)

27,0

27,1

28,3

25,8

1,2

4,6

2,5

10,0

 

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2019 m. trečiąjį ketvirtį buvo 73,2 proc.
 

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 73,2 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,2 procentinio punkto, per metus – sumažėjo 0,8 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 0,4 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,4 ir 73 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 35,4 proc., per ketvirtį jis padidėjo 3,3 procentinio punkto, per metus – sumažėjo 1,2 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 2,1 procentinio punkto, per metus – 1,8 procentinio punkto ir 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 67,3 proc.


2 pav. Užimtumo lygis 2018–2019 m. ketvirčiais

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

Procentai

  • 2019 m. trečiąjį ketvirtį buvo 1 mln. 467 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius sumažėjo 5,6 tūkst.

  • 2019 m. trečiąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 378 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 4,1 tūkst., per metus – 26,8 tūkst. Dirbo 101,4 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius padidėjo 7,9 tūkst., per metus – sumažėjo 9,7 tūkst.

  • 2019 m. trečiąjį ketvirtį buvo 900,8 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (60,1 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 173,2 tūkst., arba 60,5 proc., jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 90,3 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.


3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

 

2019 m.

2018 m. III ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. III ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2019 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Darbo jėga

1 469,1

1 472,5

1 466,9

1 487,8

–5,6

–0,4

–20,9

–1,4

Užimti gyventojai

1 374,0

1 382,2

1 378,1

1 404,9

–4,1

–0,3

–26,8

–1,9

vyrai

677,4

687,3

679,8

694,1

–7,5

–1,1

–14,3

–2,1

moterys

696,6

695,0

698,3

710,9

3,3

0,5

–12,6

–1,8

Bedarbiai

95,1

90,2

88,9

82,9

–1,3

–1,5

6,0

7,2

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

900,5

895,7

900,8

890,0

5,1

0,6

10,8

1,2

 

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos vartojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2019 m. trečiąjį ketvirtį apklausta 12,3 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

 

2019 m. ir 2019 m. ketvirtojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2020 m. vasario 7 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Martynas Stasiukynas
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyresnysis specialistas
Tel. (8 5) 236 4796
El. p. martynas.stasiukynas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.