???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika


2019 m. antrąjį ketvirtį Lietuvos gyventojai po savo šalį keliavo daugiau

 • Šalies gyventojų kelionių su nakvyne skaičius po Lietuvą 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2018 m. ketvirčiu, padidėjo 5,8 proc. ir sudarė 782,5 tūkst. kelionių, vienadienių kelionių skaičius sumažėjo 7,9 proc. ir sudarė 2,8 mln. kelionių.

 • 2019 m. antrąjį ketvirtį šalies gyventojo kelionė Lietuvoje vidutiniškai truko 2,5 nakvynės.

 • Per vieną asmeninę kelionę šalies gyventojai vidutiniškai išleido 60 EUR, o per verslo kelionę – 88 EUR. Po Lietuvą keliavę gyventojai išleido 49,7 mln. EUR.


1 pav. Asmeninių kelionių vidutinė trukmė pagal tikslus 2019 m. antrąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4Nakvynės7,787,783,033,032,382,382,272,272,002,001,731,73Sveikatinimas ir SPA procedūrosPoilsio nuosavo būsto lankymasLaisvalaikis poilsis ir atostogosDraugų ir giminių lankymasApsipirkimasKiti tikslai00,511,522,533,544,555,566,577,588,5

2 pav. Asmeninės kelionės pagal tikslus 2019 m. antrąjį ketvirtį

Created with Highcharts 6.1.4Laisvalaikis poilsis ir atostogos59 %Laisvalaikis poilsis ir atostogos59 %Draugų ir giminių lankymas24 %Draugų ir giminių lankymas24 %Poilsio nuosavo būsto lankymas6 %Poilsio nuosavo būsto lankymas6 %Sveikatinimas ir SPA procedūros4 %Sveikatinimas ir SPA procedūros4 %Apsipirkimas1 %Apsipirkimas1 %Kiti tikslai6 %Kiti tikslai6 %

 

 • 42 proc. vietinių turistų nakvojo viešbučiuose ar poilsio namuose, pas gimines ir draugus – 26 proc., kaimo turizmo sodyboje – 10, poilsio nuosavame būste – 7, sanatorijose ir sveikatinimo įstaigose – 3, kitur – 12 proc.

 • Populiariausia transporto priemonė buvo lengvasis automobilis – juo keliavo 87 proc. šalies gyventojų. Autobusu keliavo 10 proc. turistų, traukiniu – 2 proc., kita transporto priemone – 1 proc.

 • 2019 m. antrąjį ketvirtį po Lietuvą keliavę šalies gyventojai savo keliones vertino labai gerai (63 proc.) ir gerai (37 proc.).

 • Kaip pagrindines priežastis, dėl kurių nevyko į keliones po šalį, Lietuvos gyventojai įvardijo didelį užimtumą (38 proc.), nepakankamas pajamas (18 proc.), nenorą keliauti (17 proc.), sveikatos problemas (10 proc.), šeiminius įsipareigojimus (5 proc.) ir kitas priežastis (12 proc.).

 • Iš vienadienių kelionių po 24 proc. kelionių buvo skirta draugams ar giminėms lankyti bei poilsiui ir laisvalaikiui, apsipirkti – 23 proc., verslo tikslams – 9, poilsiui nuosavame būste ir kitiems tikslams – po 7, sveikatinimo tikslams – 6 proc.


1 lentelė. Vietinių turistų su viena ir daugiau nakvynių, jų kelionių ir nakvynių skaičius

 

2018 m. ketvirčiai

2019 m. ketvirčiai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

Vietinių turistų skaičius, tūkst.

362,3

686,8

806,7

399,0

331,8

733

Vietinių turistų kelionių skaičius, tūkst.

494,9

739,5

907,1

499,4

533,1

782,5

Vietinių turistų nakvynių skaičius, tūkst.

1 106,1

1 705,4

3 004,5

1 152,0

1 085,1

1 921,7

Vietinių turistų išlaidos, mln. EUR

31,4

41,7

84,2

41,6

33,1

49,7

Vietinių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos, EUR

63,4

56,4

92,8

83,2

62,1

63,5

Vietinių turistų vidutinės dienos išlaidos, EUR

28,4

24,4

28,0

36,0

30,5

25,8


2019 m. antrąjį ketvirtį Lietuvos gyventojų į užsienį keliavo daugiau

 • Į užsienį 2019 m. antrąjį ketvirtį keliavo 523,8 tūkst. šalies gyventojų, arba 3,2 proc. daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį, vidutinė kelionės užsienyje trukmė buvo 5,9 nakvynės.

 • 44,3 proc. keliavusiųjų nakvojo pas gimines ir draugus ar privačiajame apgyvendinimo sektoriuje, 53,6 proc. – viešbučiuose ir moteliuose.

 • 2019 m. antrąjį ketvirtį po užsienio šalis keliavę turistai iš Lietuvos išleido 298,8 mln. EUR, tai 2,1 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. 2019 m. antrąjį ketvirtį kelionėje užsienyje vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai išleido 447 EUR.

 • Kelionių į užsienį skaičius 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 8,4 proc. Lietuvos gyventojai buvo išvykę į 668,1 tūkst. kelionių. Kelionės su turizmo paslaugų rinkiniu, įsigytu turizmo paslaugas teikiančiose įmonėse, sudarė 24,9 proc. visų kelionių, arba 5 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį.

 • Asmeninės kelionės sudarė 76,9 proc. visų kelionių į užsienį, verslo kelionės – 23,1 proc.

 • Daugiausia keliauta į Turkiją (78,2 tūkst., arba 11,7 proc. visų kelionių), Latviją (66,2 tūkst., arba 9,9 proc.), Jungtinę Karalystę (60,4 tūkst., arba 9 proc.), Lenkiją (53,1 tūkst., arba 7,9 proc.), Vokietiją (50,6 tūkst., arba 7,6 proc.) ir Baltarusiją (37,7 tūkst., arba 5,6 proc.).


3 pav. Didžiausi Lietuvos turistų kelionių srautai užsienyje
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.466,566,565,565,560,860,849,249,242,842,836,136,178,278,266,266,260,460,453,153,150,650,637,737,72018 m. II ketv.2019 m. II ketv.TurkijaLatvijaJungtinė KaralystėLenkijaVokietijaBaltarusija020406080100

2 lentelė. Lietuvos turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius užsienyje

 

2018 m. ketvirčiai

2019 m. ketvirčiai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

Išvykusių turistų skaičius, tūkst.

272,8

507,4

608,7

364,3

296,2

523,8

Išvykusių turistų kelionių skaičius, tūkst.

393,9

616,2

735,3

498,9

400,1

668,1

Išvykusių turistų nakvynių skaičius, tūkst.

2 468,6

3 822,7

4 915,7

3 197,9

2 468,1

3 936,5

Išvykusių turistų išlaidos, mln. EUR

186,5

292,7

302,9

227,7

191,0

298,8

Išvykusių turistų vidutinės vienos kelionės išlaidos, EUR

473,3

475

411,9

456,3

477,5

447,2

Išvykusių turistų vidutinės dienos išlaidos, EUR

75,5

76,6

61,6

71,2

77,4

75,9


2019 m. trečiojo ketvirčio vietinio ir išvykstamojo turizmo išankstiniai rodikliai bus skelbiami 2019 m. gruodžio 20 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Zita Serafinienė
Transporto ir turizmo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. Zita.Serafiniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.