???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. liepą sumažėjo 2 procentiniais punktais

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. liepą buvo 6. Palyginti su birželiu, jis sumažėjo 2 procentiniais punktais ir buvo toks pat kaip gegužę, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai.


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2019 m. liepos mėn.

2019 m. birželio mėn.

2018 m. liepos mėn.

2013 m. sausio–2019 m. liepos mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

6

8

2

−3,0

8
(2019-06)

−11
(2014-09)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

3

4

−5

−10,8

4
(2019(03/06)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

8

9

3

0,1

10
(2019-04)

−12
(2014-09)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

11

14

5

−0,5

14
(2019-06)

−19
(2014-09)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

3

4

6

−0,9

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Liepą namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino truputį blogiau nei birželį: 27 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 19 proc. – kad pablogėjo (birželį – atitinkamai 26 ir 17 proc.).

 • Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su birželiu, buvo šiek tiek pesimistiškesnės: kas ketvirtas gyventojas (25 proc.) tikėjosi, kad jo namų ūkio finansinė padėtis gerės, kas 10 manė, kad ji blogės (birželį – atitinkamai 26 ir 8 proc.).

 • Gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, palyginti su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo nuo 40 iki 36 proc., 14 proc. gyventojų manė, kad padėtis blogės (birželį –12 proc.).

 • Liepą 26 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 16 proc. – mažiau (birželį – atitinkamai 28 ir 16 proc.).


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime birželį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis sudarė 6, kaime – 7. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, o kaime padidėjo 1 procentiniu punktu.

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą mieste liepos mėn. lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai.

 • Kaimo gyventojai, palyginti su praėjusiu mėn., geriau vertino namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas, tačiau nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas buvo šiek tiek pesimistiškesnė.


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4 procentiniais punktais. 2019 m. liepą gyventojai geriau nei prieš metus vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus, namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, bet didesniems pirkiniams ketino išlesti šiek tiek mažiau.
 • Gyventojų, teigiančių, kad per praėjusius 12 mėn. jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 21 iki 27 proc., o teigiančių, kad padėtis pablogėjo, dalis sumažėjo nuo 27 iki 19 proc.

 • Gyventojų, prognozuojančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pagerės, dalis padidėjo nuo 31 iki 36 proc.

 • Gyventojų, manančių, kad gerės namų ūkio finansinė padėtis, dalis per metus padidėjo nuo 21 iki 25 proc.

 • Liepos mėn. 26 proc. gyventojų teigė, kad per artimiausius 12 mėn. didesniems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 16 proc. – mažiau (prieš metus – atitinkamai 31 ir 16 proc.).


Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. liepą gyventojai vertino blogiau nei birželį: kas trečias gyventojas (33 proc.) teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 21 proc. – kad pablogėjo (birželį – atitinkamai 39 ir 17 proc.).
 • Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, 46 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 7 proc. gyventojų teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (birželį – atitinkamai 47 ir 6 proc.).

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 46 proc. gyventojų, 18 proc. – teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (birželį – atitinkamai 49 ir 16 proc.).

 

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en.

Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas kiekvieno mėnesio 1–15 dienomis, apklausiant 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

 

Vartotojų nuomonių tyrimo rugpjūčio rezultatus skelbsime 2019 m. rugpjūčio 28 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

____________________________

Priedas

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2013–2019 m.
Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 28Lietuva2013 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII2014 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII2015 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII2016 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII2017 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII2018 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII2019 IIIIIIIVVVIVII-20-10010-30

 


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

Balansas

 

2018

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Visi gyventojai

2

2

2

–1

2

–1

5

5

6

5

6

8

6

Moterys

0

0

0

–3

1

–2

4

4

5

4

6

7

5

Vyrai

5

3

4

2

3

1

5

6

7

7

6

9

8

Miesto gyventojai

2

2

3

0

2

0

5

5

6

5

7

9

6

Kaimo gyventojai

2

0

0

–2

2

–1

4

4

5

6

5

6

7


2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

truputį pagerėjo

20

18

20

18

20

19

22

24

27

25

27

25

26

nepasikeitė

52

54

52

53

53

55

54

52

53

52

53

57

53

truputį pablogėjo

23

23

23

23

21

22

18

18

16

18

15

15

16

labai pablogėjo

4

4

4

5

4

3

4

3

3

3

4

2

3

Balansas

5

5

5

7

4

4

0

1

4

2

3

4

3


3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

truputį pagerės

20

21

24

21

21

19

26

26

24

26

23

25

25

išliks nepakitusi

58

60

58

59

59

59

54

55

58

57

58

60

58

truputį pablogės

13

10

11

12

12

13

9

9

8

8

9

7

9

labai pablogės

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Balansas

3

4

5

3

4

1

8

8

8

10

7

9

8


4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

truputį pagerės

30

30

31

26

27

24

31

33

33

35

35

39

36

išliks nepakitusi

46

46

45

47

44

46

45

43

47

44

44

44

43

truputį pablogės

17

17

16

19

21

22

16

14

11

13

11

11

12

labai pablogės

2

2

4

4

4

3

2

2

2

1

2

1

2

Balansas

5

5

4

0

0

–2

6

8

10

10

11

14

11


5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

7

5

4

4

6

4

4

6

5

4

5

4

4

Truputį didesnė

24

22

21

20

24

23

23

18

21

20

21

24

22

Tokia pati

47

50

54

53

51

49

51

51

50

50

51

52

50

Truputį mažesnė

7

8

8

9

8

8

9

9

9

9

7

8

8

Daug mažesnė

9

10

7

9

6

9

7

8

9

10

9

8

8

Balansas

6

3

3

1

7

3

4

3

2

–1

3

4

3Kontaktinė informacija :

Regina Deveikytė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4919
El. p. regina.deveikyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.