???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. rugsėjį sumažėjo 3 procentiniais punktais

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. rugsėjį buvo 4 ir, palyginti su rugpjūčiu, sumažėjo 3 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Palyginti su rugpjūčiu, gyventojai blogiau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn., šalies ekonominės padėties perspektyvas ir didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau. Namų ūkio finansinės padėties perspektyvas gyventojai vertino truputį geriau.


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2019 m. rugsėjo mėn.

2019 m. rugpjūčio mėn.

2018 m. rugsėjo mėn.

2013 m. sausio–2019 m. rugsėjo mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

4

7

2

−2,7

8
(2019-06)

−11
(2014-09)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

1

4

−5

−10,4

4
(2019(03/06/08)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

8

7

5

0,4

10
(2019-04)

−12
(2014-09)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

8

10

4

−0,1

14
(2019-06)

−19
(2014-09)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

1

6

3

−0,8

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Vertinant šalies ekonominės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn., kas trečias gyventojas (33 proc.) teigė, kad padėtis gerės, 17 proc. – kad blogės (rugpjūtį – atitinkamai 35 ir 13 proc.).

 • Rugsėjį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino blogiau nei rugpjūtį: kas ketvirtas gyventojas (25 proc.) teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, kas penktas (20 proc.) – kad pablogėjo (rugpjūtį – atitinkamai 26 ir 17 proc.).

 • Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su rugpjūčiu, buvo šiek tiek optimistiškesnės: 26 proc. gyventojų tikėjosi, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerės, kas dešimtas – manė, kad ji blogės (rugpjūtį – atitinkamai 24 ir 11 proc.).

 • Rugsėjį 26 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 18 proc. – mažiau (rugpjūtį – atitinkamai 28 ir 15 proc.).


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime rugsėjį nesiskyrė. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3, kaime – 2 procentiniais punktais.

 • Rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, miesto gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 27 iki 25 proc., planuojančių daugiau išleisti didesniems pirkiniams per ateinančius 12 mėn. – nuo 29 iki 23 proc. Kaip ir praėjusį mėn. kas trečias (33 proc.) miesto gyventojas tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, 17 proc., – kad blogės (rugpjūtį – 14 proc.).

 • Kaimo gyventojai, palyginti su praėjusiu mėn., blogiau vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn. ir šalies ekonominės padėties perspektyvas: teigiančiųjų, kad namų ūkio finansinė padėtis pablogėjo, dalis padidėjo nuo 18 iki 25 proc., manančiųjų, kad šalies ekonominė padėtis blogės – nuo 13 iki 16 proc.

 • Ir miesto, ir kaimo gyventojai, palyginti su rugpjūčiu, truputį geriau vertino namų ūkio finansinės padėties perspektyvas: miesto gyventojų, besitikinčių namų ūkio finansinės padėties gerėjimo per ateinančius 12 mėn., dalis padidėjo nuo 25 iki 27 proc., kaimo – nuo 23 iki 26 proc.


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2019 m. rugsėjį, palyginti su 2018 m. rugsėju) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2 procentiniais punktais.

 • Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 21 iki 25 proc., teigiančių, kad padėtis pablogėjo, dalis sumažėjo nuo 27 iki 20 proc.

 • Gyventojų, prognozuojančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pagerės, dalis padidėjo nuo 31 iki 33 proc.

 • Gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis gerės, dalis per metus padidėjo nuo 24 iki 26 proc.

 • Gyventojų nuomonė apie numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika pasikeitė nedaug: 26 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. šiems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 18 proc. – mažiau (prieš metus – atitinkamai 25 ir 15 proc.).


Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. rugsėjį gyventojai vertino šiek tiek geriau nei rugpjūtį: 34 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 21 proc. – kad pablogėjo (rugpjūtį – atitinkamai 33 ir 22 proc.).

 • Esamą savo šeimos finansinę padėtį gyventojai vertino taip pat kaip ir praėjusį mėn.: 48 proc. gyventojų teigė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 7 proc. – gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų.

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 46 proc. gyventojų (rugpjūtį – 47 proc.), kaip ir praėjusį mėn. 17 proc. – teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti.


Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en.

Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas kiekvieno mėnesio 1–15 dienomis, apklausiant 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.


Vartotojų nuomonių tyrimo spalio rezultatus skelbsime 2019 m. spalio 29 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 

_______________________________________________________________

Priedas

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2013–2019 m.
Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 28Lietuva2013M012013M022013M032013M042013M052013M062013M072013M082013M092013M102013M112013M122014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M09-30-20-10010


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2018

2019

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Visi gyventojai

2

–1

2

–1

5

5

6

5

6

8

6

7

4

Moterys

0

–3

1

–2

4

4

5

4

6

7

5

5

3

Vyrai

4

2

3

1

5

6

7

7

6

9

8

8

5

Miesto gyventojai

3

0

2

0

5

5

6

5

7

9

6

7

4

Kaimo gyventojai

0

-2

2

–1

4

4

5

6

5

6

7

6

4

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

truputį pagerėjo

20

18

20

19

22

24

27

25

27

25

26

25

24

nepasikeitė

52

53

53

55

54

52

53

52

53

57

53

56

54

truputį pablogėjo

23

23

21

22

18

18

16

18

15

15

16

14

16

labai pablogėjo

4

5

4

3

4

3

3

3

4

2

3

3

4

Balansas

5

7

4

4

0

1

4

2

3

4

3

4

1

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius
12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

truputį pagerės

24

21

21

19

26

26

24

26

23

25

25

23

26

išliks nepakitusi

58

59

59

59

54

55

58

57

58

60

58

57

55

truputį pablogės

11

12

12

13

9

9

8

8

9

7

9

10

9

labai pablogės

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Balansas

5

3

4

1

8

8

8

10

7

9

8

7

8

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Šalies ekonominė
padėtis per artimiausius
12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

truputį pagerės

31

26

27

24

31

33

33

35

35

39

36

34

33

išliks nepakitusi

45

47

44

46

45

43

47

44

44

44

43

45

43

truputį pablogės

16

19

21

22

16

14

11

13

11

11

12

12

16

labai pablogės

4

4

4

3

2

2

2

1

2

1

2

1

1

Balansas

4

0

0

–2

6

8

10

10

11

14

11

10

8

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2018

2019

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirki­niams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

4

4

6

4

4

6

5

4

5

4

4

5

5

Truputį didesnė

21

20

24

23

23

18

21

20

21

24

22

23

21

Tokia pati

54

53

51

49

51

51

50

50

51

52

50

48

48

Truputį mažesnė

8

9

8

8

9

9

9

9

7

8

8

7

7

Daug mažesnė

7

9

6

9

7

8

9

10

9

8

8

8

11

Balansas

3

1

7

3

4

3

2

–1

3

4

3

6

1

 Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.