???warnOperationFailedBecauseWarning???

Informacinių technologijų naudojimas įmonėse 2019 m.


Socialinius tinklus darbo tikslams naudojo 54,8 proc. Lietuvos įmonių

  • Elektronines socialinės žiniasklaidos priemones darbo tikslams 2018 m. naudojo 54,8 proc. šalies įmonių: 51,6 proc. įmonių turėjo paskyras socialiniuose tinkluose, 19 proc. – skleidė informaciją keitimosi multimedijos turiniu svetainėse, 12,4 proc. – keitėsi žiniomis viki priemonių pagrindu, 9,1 proc. – rašė įmonės tinklaraščius.

  • Interneto svetainę turėjo 80 proc. įmonių. 54,4 proc. įmonių interneto svetainėje skelbė produktų katalogus ar kainynus, 21,7 proc. – teikė galimybę užsakyti prekes ar paslaugas, 12,3 proc. – teikė galimybę sekti pristatymą internetu.

  • 2018 m. 25,7 proc. įmonių vykdė e. prekybą, t. y. pardavė prekes ar paslaugas internetu arba kitais kompiuteriniais tinklais. 19,2 proc. įmonių pardavė prekes ar paslaugas per interneto svetainę arba mobiliosiomis programėlėmis, 10,1 proc. – per e. prekybos platformas. 19,8 proc. įmonių pardavė prekes ar paslaugas internetu arba mobiliosiomis programėlėmis privatiems klientams, 16,5 proc. – valdžios institucijoms.


E. prekyba įmonėse 2013–2018 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.419,319,319,019,019,619,622,822,822,422,425,725,7201320142015201620172018051015202530

 

  • Informaciją iš valstybės institucijų interneto svetainių naudojo 93,9 proc. įmonių: 84,5 proc. – informaciją naudojo administravimui, 40,6 proc. – komercinei veiklai, 42,5 proc. – elektroninėms paslaugoms kurti ar teikti.


Kibernetinis saugumas Lietuvos įmonėse

  • Bent vieną kibernetinio saugumo priemonę 2019 m. pradžioje naudojo 93 proc. įmonių, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų.

  • Programinę įrangą nuolat naujino 79,8 proc. įmonių, atsargines duomenų kopijas laikė skirtingose vietose – 68,4, taikė griežtą tapatumo (autentiškumo) patvirtinimą slaptažodžiu – 65,6, vykdė tinklo prieigos kontrolę – 53,5, testavo kibernetinį saugumą – 28,3, taikė duomenų, dokumentų ar el. laiškų šifravimo metodus – 25,5, vertino IT rizikas – 23,6, atliko registracijos bylų analizę po kibernetinių incidentų – 22,5 proc.

  • Įmonės, siekdamos apsaugoti savo IT sistemas, rūpinosi, kad darbuotojai žinotų kibernetiniam saugumui keliamus reikalavimus: 54,4 proc. įmonių apie reikalavimus informavo darbuotojus sudarant jais darbo sutartis, 42,3 – teikė laisvai prieinamą informaciją įmonės viduje, 21,4 proc. – organizavo privalomuosius mokymus arba privalomosios medžiagos peržiūrą. IT saugos įrangos prižiūrą įmonės dažniausiai patikėjo išorinių paslaugų teikėjams – 63,8 proc., o 46,3 proc. įmonių šį darbą atliko jų darbuotojai. 35,9 proc. įmonių turi pasirengusios dokumentaciją apie kibernetinio saugumo priemones, praktikas ar procedūras įmonėje.

  • 2019 m. pradžioje 15,2 proc. įmonių dirbo IT specialistai, kurių pagrindinis darbas buvo susijęs su IT siste­mų diegimu, tobulinimu ir priežiūra. Dalis įmonių naujiems įgūdžiams įgyti ar turimiems tobulinti organizavo mokymus IT srityje: IT specialistams mokymus organizavo 6,2 proc. įmonių, kitiems darbuotojams – 8,7 proc.


Statistinė informacija parengta remiantis išankstiniais kasmetinio informacinių technologijų (IT) naudojimo įmonėse tyrimo duomenimis. Tyrimo metu apklausta 2 955 įmonių, turinčių 10 ir daugiau darbuotojų.

Detalesnė informacija apie IT naudojimą įmonėse pateikiama lentelėje:
Įmonės, naudojusios IT, interneto socialinės žiniasklaidos priemones, informaciją iš valstybės institucijų svetainių, vykdžiusios e. prekybą


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Liucija Baltrūnienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4683
El. p. liucija.baltruniene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.