???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. sausio mėn.

 

  • 2019 m. sausį prekių eksportuota už 2,27 mlrd. EUR, importuota – už 2,36 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,44 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 87,9 mln. EUR.

  • Per sausį eksportas sumažėjo 1,2 proc., importas – 4,1 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (29 proc.), naftos produktų (7,8 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (9,6 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (24,6 proc.), optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, medicinos prietaisų (29,1 proc.), nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų (33,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 0,5 proc., importas – 4,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 7,6 proc., be mineralinių produktų – 12,4 proc.

  • 2019 m. sausį, palyginti su 2018 m. sausiu, eksportas padidėjo 7,8 proc., importas beveik nepakito. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs baldų (12 proc.), trąšų (32,1 proc.) antžeminio transporto priemonių (18,6 proc.) eksportas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 8,6 proc., importas – 1,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,9 proc., be mineralinių produktų – 8,3 proc.

  • 2019 m. sausį Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (10,4 proc.), Lenkiją (8,9 proc.), Latviją (8,6 proc.), ir Vokietiją (8,2 proc.), o importavo iš Rusijos (19,6 proc.), Vokietijos (11 proc.), Lenkijos (10,7 proc.) ir Latvijos (7,2 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,8 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Švediją (7 proc.), Latviją (6 proc.), Jungtines Valstijas (5,8 proc.).

  • 2019 m. sausį Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 15,2 ir 22,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13 ir 15,5 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,6 ir 13 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (20,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (12,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,9 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,6 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m.1

28 331,5

17 236,6

30 955,4

–2 623,9

sausis

2 106,0

1 350,9

2 358,5

–252,5

vasaris

2 056,8

1 240,5

2 275,7

–218,8

kovas

2 384,7

1 420,2

2 585,0

–200,3

I ketvirtis

6 547,5

4 011,6

7 219,2

–671,7

balandis

2 067,2

1 189,4

2 331,9

–264,7

gegužė

2 343,4

1 436,2

2 680,8

–337,3

birželis

2 471,6

1 531,1

2 595,3

–123,6

II ketvirtis

6 882,2

4 156,6

7 607,9

–725,7

liepa

2 397,3

1 460,1

2 557,0

–159,7

rugpjūtis

2 547,9

1 573,2

2 703,8

–155,9

rugsėjis

2 290,9

1 430,9

2 562,3

–271,4

III ketvirtis

7 236,1

4 464,2

7 823,2

–587,1

spalis

2 714,2

1 657,5

3 049,7

–335,5

lapkritis

2 653,7

1 604,4

2 796,5

–142,8

gruodis

2 297,7

1 342,3

2 458,9

–161,2

IV ketvirtis

7 665,6

4 604,2

8 305,2

–639,6

2019 m.

 

 

 

 

sausis

2 270,5

1 444,8

2 358,3

–87,9

___________________________
1 Negalutiniai duomenys.


2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m. sausio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

2 270,5

100,0

7,8

2 358,3

100,0

0,0

Investicinės prekės

233,5

10,3

–6,7

310,5

13,2

–17,2

Tarpinio vartojimo prekės

1 241,7

54,7

12,4

1 419,2

60,2

1,8

Vartojimo prekės

655,2

28,9

8,0

543,4

23,0

5,9

Benzinas

89,2

3,9

–19,8

2,0

0,1

0,8

Lengvieji automobiliai

43,5

1,9

96,4

82,4

3,5

11,5

Kita

7,5

0,3

–31,9

0,9

0,0

10,4

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres2 2019 m. sausio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

2 270,5

100,0

63,6

7,8

Iš viso

2 358,3

100,0

0,0

ES 28

1 402,5

61,8

69,0

6,7

ES 28

1 537,8

65,2

–3,0

Euro zona

856,6

37,7

65,2

8,8

Euro zona

1 024,7

43,5

–5,2

Rusija

235,5

10,4

9,3

4,3

Rusija

461,5

19,6

37,4

Lenkija

202,6

8,9

70,1

11,6

Vokietija

259,3

11,0

–13,3

Latvija

196,0

8,6

44,3

–0,3

Lenkija

253,5

10,7

–5,2

Vokietija

185,4

8,2

75,7

16,3

Latvija

169,8

7,2

–7,6

Švedija

122,1

5,4

83,1

10,4

Nyderlandai

119,8

5,1

2,6

Estija

96,2

4,2

41,7

8,1

Švedija

91,6

3,9

12,3

Jungtinė Karalystė

94,8

4,2

81,3

–17,1

Kinija

87,2

3,7

15,4

Nyderlandai

92,5

4,1

84,1

38,1

Italija

86,2

3,7

–15,2

Jungtinės Valstijos

91,8

4,0

90,5

–37,1

Estija

79,0

3,3

11,6

Baltarusija

75,1

3,3

15,0

16,1

Suomija

68,6

2,9

4,9

Prancūzija

69,0

3,0

80,1

–5,0

Prancūzija

68,3

2,9

–6,1

Singapūras

67,2

3,0

97,8

34,9

Belgija

63,4

2,7

–4,5

Danija

65,0

2,9

76,3

4,6

Jungtinė Karalystė

60,3

2,6

23,3

Norvegija

63,5

2,8

87,4

13,4

Baltarusija

57,0

2,4

1,7

Ukraina

61,9

2,7

68,0

26,1

Čekija

41,9

1,8

5,9

Kitos šalys

551,9

24,3

71,5

19,5

Kitos šalys

390,9

16,5

–18,1

___________________________
Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

2 270,5

100,0

63,6

7,8

V

Mineraliniai produktai

344,4

15,2

90,7

3,4

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

341,1

15,0

91,3

3,2

2710

Naftos produktai

305,2

13,4

97,0

–0,1

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

296,2

13,0

34,2

–0,2

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

156,6

6,9

20,7

6,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

264,3

11,6

48,7

13,3

31

Trąšos

77,2

3,4

84,6

32,1

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

200,8

8,8

87,8

12,5

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

188,2

8,3

90,9

12,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

169,7

7,5

73,2

8,2

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

45,9

2,0

99,9

–4,7

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

159,4

7,0

77,4

12,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

151,0

6,7

80,8

13,2

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

130,1

5,7

48,0

12,2

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

57,0

2,5

70,4

9,3

 

Kita

705,6

31,2

58,9

8,6


5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

1 444,8

100,0

6,9

V

Mineraliniai produktai

312,5

21,6

2,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

311,3

21,5

2,5

2710

Naftos produktai

295,9

20,5

1,3

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

176,3

12,2

12,0

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

171,0

11,8

11,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

128,6

8,9

19,3

31

Trąšos

65,3

4,5

27,0

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

124,3

8,6

5,0

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

45,9

3,2

–3,6

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

123,5

8,5

17,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

122,0

8,4

17,3

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

101,3

7,0

9,1

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

68,9

4,8

11,0

 

Kita

478,3

33,2

3,2


6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

2 358,3

100,0

0,0

V

Mineraliniai produktai

521,9

22,1

–5,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

502,4

21,3

–4,2

2709

Žalia nafta

348,5

14,8

–2,1

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

364,4

15,5

–15,0

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

193,9

8,2

–6,2

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

306,3

13,0

11,7

30

Farmacijos produktai

95,9

4,1

10,9

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

209,9

8,9

9,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

203,5

8,6

8,4

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

147,6

6,3

–2,1

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

51,9

2,2

–3,7

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

131,5

5,6

5,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

110,8

4,7

4,3

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

123,8

5,3

10,6

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

30,8

1,3

8,8

 

Kita

552,9

23,3

5,1


Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Mln. eurųEksportasLietuviškos kilmės prekių eksportasImportasBalansas2015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M01-100001000200030004000

 

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas
mln. EUR

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

2018-01

2 106,0

−10,6

1 350,9

2,9

64,1

2 358,5

2,4

252,5

2018-02

2 056,8

−2,3

1 240,5

8,2

60,3

2 275,7

3,5

218,8

2018-03

2 384,7

15,9

1 420,2

14,5

59,6

2 585,0

13,6

200,3

2018-04

2 067,2

−13,3

1 189,4

16,3

57,5

2 331,9

9,8

264,7

2018-05

2 343,4

13,4

1 436,2

20,8

61,3

2 680,8

15,0

337,3

2018-06

2 471,6

5,5

1 531,1

6,6

61,9

2 595,3

3,2

123,6

2018-07

2 397,3

−3,0

1 460,1

4,6

60,9

2 557,0

1,5

159,7

2018-08

2 547,9

6,3

1 573,2

7,8

61,7

2 703,8

5,7

155,9

2018-09

2 290,9

−10,1

1 430,9

9,0

62,5

2 562,3

5,2

271,4

2018-10

2 714,2

18,5

1 657,5

15,8

61,1

3 049,7

19,0

335,5

2018-11

2 653,7

−2,2

1 604,4

3,2

60,5

2 796,5

8,3

142,8

2018-12

2 297,7

−13,4

1 342,3

16,3

58,4

2 458,9

12,1

161,2

2019-01

2 270,5

−1,2

1 444,8

7,6

63,6

2 358,3

4,1

87,9

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. vasario mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. balandžio 9 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.