???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. liepos mėn.

  • 2019 m. liepą prekių eksportuota už 2,46 mlrd. EUR, importuota – už 2,81 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,43 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 0,35 mlrd. EUR.

  • Per mėnesį (liepą, palyginti su birželiu) eksportas padidėjo 1,2 proc., importas – 14,3 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (6 kartus), antžeminio transporto priemonių (15,6 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs žalios naftos (35,5 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (18,4 proc.), geležies ir plieno (62 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4,3 proc., o importas – 13,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 3,3 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 0,4 proc.

  • Per metus (2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa) eksportas padidėjo 2,1 proc., importas 10,3 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs antžeminio transporto priemonių (25,4 proc.), baldų (13,9 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (91 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (39,4 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (17,7 proc.), farmacijos produktų (31,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4,4 proc., importas – 7,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 2,3 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 1,7 proc.

  • 2019 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 6,9 proc., importas – 6,2 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs antžeminio transporto priemonių (20,2 proc.), javų (72,7 proc.), naftos produktų (4,4 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (16,4 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,4 proc.), farmacijos produktų (10,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7 proc., importas – 5,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,3 proc., be mineralinių produktų – 6,9 proc.

  • 2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,2 proc.), Latviją (9,4 proc.), Lenkiją (8,5 proc.) ir Vokietiją (7,6 proc.), o importavo iš Rusijos (16,5 proc.), Lenkijos (11,6 proc.), Vokietijos (11,4 proc.), Latvijos (7 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,5 proc.), Lenkiją (9,5 proc.), Latviją (7,5 proc.), Švediją (6,7 proc.), Jungtines Valstijas (5,5 proc.).

  • 2019 m sausio–liepos mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,9 ir 20,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,6 ir 16,3 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,2 ir 12,4 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (18,6 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,5 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m. sausis–liepa

15 819,5

9 643,4

17 430,8

–1 611,3

I ketvirtis

6 528,0

4 005,9

7 228,6

–700,6

balandis

2 065,0

1 197,8

2 340,9

–275,9

gegužė

2 344,7

1 440,6

2 701,4

–356,8

birželis

2 473,7

1 536,1

2 609,6

–135,9

II ketvirtis

6 883,3

4 174,6

7 652,0

–768,6

liepa

2 408,2

1 463,0

2 550,2

–142,0

III ketvirtis

7 243,8

4 499,9

7 804,9

–561,0

IV ketvirtis

7 615,9

4 604,9

8 257,2

–641,3

2018 m.

28 271,0

17 285,3

30 942,6

–2 671,6

2019 m. sausis–liepa

16 910,6

10 251,9

18 510,0

–1 599,4

sausis

2 287,7

1 463,8

2 382,2

–94,5

vasaris

2 260,6

1 357,9

2 520,1

–259,5

kovas

2 550,6

1 500,3

2 695,1

–144,4

I ketvirtis

7 098,9

4 322,0

7 597,4

–498,5

balandis

2 426,2

1 483,9

2 669,8

–243,5

gegužė1

2 496,4

1 537,8

2 968,7

–472,3

birželis1

2 429,8

1 478,2

2 461,6

–31,8

II ketvirtis1

7 352,5

4 499,9

8 100,0

–747,6

liepa

2 459,2

1 430,0

2 812,6

–353,3

_________________
1 Patikslinti duomenys.


2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m. sausio–liepos mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

16 910,6

100,0

6,9

18 510,0

100,0

6,2

Investicinės prekės

1 995,3

11,8

–1,8

2 763,6

14,9

–5,9

Tarpinio vartojimo prekės

9 079,8

53,7

11,6

10 708,8

57,9

8,9

Vartojimo prekės

4 745,6

28,1

2,6

4 139,4

22,4

4,7

Benzinas

686,2

4,1

–6,4

26,7

0,1

–49,8

Lengvieji automobiliai

325,9

1,9

63,6

833,1

4,5

29,0

Kita

77,8

0,5

–15,7

38,4

0,2

2,8 k.

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres2 2019 m. sausio–liepos mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

16 910,6

100,0

60,6

6,9

Iš viso

18 510,0

100,0

6,2

ES 28

10 136,6

59,9

69,2

7,8

ES 28

12 444,8

67,2

2,1

Euro zona

6 360,4

37,6

65,7

8,1

Euro zona

8 294,7

44,8

2,0

Rusija

2 238,5

13,2

7,9

3,4

Rusija

3 061,2

16,5

38,3

Latvija

1 585,7

9,4

48,4

1,1

Lenkija

2 144,6

11,6

5,2

Lenkija

1 430,9

8,5

67,9

10,1

Vokietija

2 101,1

11,4

–3,6

Vokietija

1 292,3

7,6

75,6

8,8

Latvija

1 287,5

7,0

3,3

Estija

841,5

5,0

52,0

9,5

Nyderlandai

927,3

5,0

8,2

Švedija

793,3

4,7

87,1

5,6

Italija

856,4

4,6

–2,0

Nyderlandai

663,3

3,9

74,6

26,6

Švedija

689,8

3,7

2,6

Jungtinė Karalystė

658,4

3,9

82,6

5,7

Estija

624,0

3,4

16,8

Baltarusija

643,6

3,8

13,9

6,2

Prancūzija

580,3

3,1

–2,5

Jungtinės Valstijos

610,1

3,6

92,3

–27,1

Kinija

544,1

2,9

13,0

Ukraina

560,6

3,3

69,9

28,0

Belgija

507,5

2,7

–10,7

Norvegija

464,5

2,7

87,0

5,1

Suomija

467,0

2,5

6,0

Prancūzija

430,3

2,5

76,7

3,7

Baltarusija

461,4

2,5

7,8

Danija

428,2

2,5

79,1

4,3

Jungtinė Karalystė

461,4

2,5

–4,0

Italija

387,8

2,3

80,4

8,4

Kazachstanas

366,9

2,0

–42,4

Kitos šalys

3 881,6

23,1

71,2

Kitos šalys

3 429,5

18,6

_________________
2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

16 910,6

100,0

60,6

6,9

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 470,0

14,6

29,9

1,9

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 392,4

8,2

19,1

3,5

V

Mineraliniai produktai

2 358,2

13,9

88,2

6,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 332,2

13,8

88,3

6,3

2710

Naftos produktai

2 042,7

12,1

93,5

4,4

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 901,2

11,2

45,8

11,3

31

Trąšos

531,4

3,1

81,1

23,4

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 399,5

8,3

86,0

7,3

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 305,0

7,7

89,8

8,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 264,0

7,5

72,6

2,5

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

376,6

2,2

99,4

–7,8

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 167,9

6,9

73,4

9,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 094,1

6,5

77,3

9,7

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 008,6

6,0

49,8

0,8

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

433,7

2,6

64,2

9,5

 

Kita

5 341,2

31,6

57,7

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

10 251,9

100,0

6,3

V

Mineraliniai produktai

2 079,9

20,3

3,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 059,8

20,1

3,9

2710

Naftos produktai

1 909,7

18,6

2,7

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 203,3

11,7

9,5

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 171,6

11,4

9,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

918,1

9,0

2,2

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

374,4

3,7

–6,5

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

871,1

8,5

14,8

31

Trąšos

430,9

4,2

20,7

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

856,9

8,4

10,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

845,5

8,2

10,5

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

738,9

7,2

7,9

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

473,2

4,6

6,1

 

Kita

3 583,7

34,9

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–liepos mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

18 510,0

100,0

6,2

V

Mineraliniai produktai

3 811,3

20,6

10,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 649,7

19,7

10,8

2709

Žalia nafta

2 582,9

14,0

16,4

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 019,1

16,3

–1,4

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 745,9

9,4

–3,3

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 291,8

12,4

11,8

30

Farmacijos produktai

663,9

3,6

10,7

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 970,3

10,6

8,6

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 877,7

10,1

6,4

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 266,8

6,8

5,5

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

429,5

2,3

0,9

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

982,4

5,3

4,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

824,9

4,5

3,8

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

944,0

5,1

6,9

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

256,2

1,4

7,0

 

Kita

4 224,3

22,9

 

Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. eurų


7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2018-07

2 408,2

−2,6

1 463,0

−4,8

60,8

2 550,2

−2,3

−142,0

2018-08

2 541,9

5,6

1 580,7

8,0

62,2

2 697,2

5,8

−155,3

2018-09

2 293,8

−9,8

1 456,2

−7,9

63,5

2 557,5

−5,2

−263,7

2018-10

2 716,0

18,4

1 688,9

16,0

62,2

3 005,5

17,5

−289,4

2018-11

2 627,6

−3,3

1 589,2

−5,9

60,5

2 780,1

−7,5

−152,5

2018-12

2 272,2

−13,5

1 326,8

−16,5

58,4

2 471,5

−11,1

−199,3

2019-01

2 287,7

0,7

1 463,8

10,3

64,0

2 382,2

−3,6

−94,5

2019-02

2 260,6

−1,2

1 357,9

−7,2

60,1

2 520,1

5,8

−259,5

2019-03

2 550,6

12,8

1 500,3

10,5

58,8

2 695,1

6,9

−144,4

2019-04

2 426,2

−4,9

1 483,9

−1,1

61,2

2 669,8

−0,9

−243,5

2019-05

2 496,4

2,9

1 537,8

3,6

61,6

2 968,7

11,2

−472,3

2019-06

2 429,8

−2,7

1 478,2

−3,9

60,8

2 461,6

−17,1

−31,8

2019-07

2 459,2

1,2

1 430,0

−3,3

58,1

2 812,6

14,3

−353,3

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. rugpjūčio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. spalio 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.