???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. rugsėjo mėn.

 

 

  • 2019 m. rugsėjį prekių eksportuota už 2,54 mlrd. EUR, importuota – už 2,59 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,51 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 0,05 mlrd. EUR.

  • Per mėnesį (rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu) eksportas padidėjo 1,1 proc., importas sumažėjo 1,3 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs antžeminio transporto priemonių (29,6 proc.), rapsų (2,9 karto), farmacijos produktų (38,2 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė smukęs žalios naftos (22,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 3,5 proc., importas – 0,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 0,6 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 2,9 proc.

  • Per metus (2019 m. rugsėjį, palyginti su 2018 m. rugsėju) eksportas padidėjo 10,6 proc., importas – 1,2 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs antžeminio transporto priemonių (57,2 proc.), farmacijos produktų (74,1 proc.), rapsų (7,4 karto) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs antžeminio transporto priemonių (12,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 14,6 proc., importas – 4,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,8 proc., be mineralinių produktų – 8 proc.

  • 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 6,3 proc., importas – 5 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs antžeminio transporto priemonių (24,2 proc.), javų (67,5 proc.), baldų (7,9 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (7 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,3 proc.), farmacijos produktų (14,2 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,4 proc., importas – 5,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 4,8 proc., be mineralinių produktų – 6,6 proc.

  • 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,4 proc.), Latviją (9,6 proc.), Lenkiją (8,2 proc.) ir Vokietiją (7,7 proc.), o importavo iš Rusijos (16,5 proc.), Lenkijos (11,8 proc.), Vokietijos (11,5 proc.), Latvijos (7 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,6 proc.), Lenkiją (8,9 proc.), Latviją (7,9 proc.), Švediją (6,6 proc.) ir Jungtines Valstijas (5,4 proc.).

  • 2019 m sausio–rugsėjo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,8 ir 20,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,6 ir 16,6 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,2 ir 12,2 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (18,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,3 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m. sausis–rugsėjis

20 655,1

12 680,4

22 685,5

–2 030,3

I ketvirtis

6 528,0

4 005,9

7 228,6

–700,6

balandis

2 065,0

1 197,8

2 340,9

–275,9

gegužė

2 344,7

1 440,6

2 701,4

–356,8

birželis

2 473,7

1 536,1

2 609,6

–135,9

II ketvirtis

6 883,3

4 174,6

7 652,0

–768,6

rugsėjis

2 293,8

1 456,2

2 557,5

–263,7

III ketvirtis

7 243,8

4 499,9

7 804,9

–561,0

IV ketvirtis

7 615,9

4 604,9

8 257,2

–641,3

2018 m.

28 271,0

17 285,3

30 942,6

–2 671,6

2019 m. sausis–rugsėjis

21 947,4

13 285,6

23 808,5

–1 861,1

sausis

2 287,7

1 463,8

2 382,2

–94,5

vasaris

2 260,6

1 357,9

2 520,1

–259,5

kovas

2 550,6

1 500,3

2 695,1

–144,4

I ketvirtis

7 098,9

4 322,0

7 597,4

–498,5

balandis

2 426,2

1 483,9

2 669,8

–243,5

gegužė

2 496,4

1 537,8

2 968,7

–472,3

birželis

2 409,2

1 463,9

2 499,7

–90,5

II ketvirtis

7 331,9

4 485,7

8 138,1

–806,3

liepa1

2 470,8

1 446,3

2 861,2

–390,4

rugpjūtis1

2 509,5

1 520,1

2 623,4

–113,9

rugsėjis

2 536,3

1 511,6

2 588,3

–52,0

III ketvirtis

7 516,6

4 478,0

8 072,9

–556,4

__________________
1 Patikslinti duomenys.


2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m. sausio–rugsėjo mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

21 947,4

100,0

6,3

23 808,5

100,0

5,0

Investicinės prekės

2 586,1

11,8

–0,5

3 609,0

15,2

–3,4

Tarpinio vartojimo prekės

11 711,7

53,4

9,5

13 638,3

57,3

5,5

Vartojimo prekės

6 203,9

28,3

3,2

5 398,0

22,7

5,4

Benzinas

899,1

4,1

–8,0

45,0

0,2

–23,1

Lengvieji automobiliai

432,4

2,0

73,3

1 062,2

4,5

30,0

Kita

114,2

0,5

–8,5

55,9

0,2

2,4 k.

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres2 2019 m. sausio–rugsėjo mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

21 947,4

100,0

60,5

6,3

Iš viso

23 808,5

100,0

5,0

ES 28

13 074,4

59,6

69,1

6,5

ES 28

16 094,8

67,6

2,6

Euro zona

8 278,0

37,7

66,1

7,4

Euro zona

10 709,0

45,0

2,4

Rusija

2 950,6

13,4

7,9

4,5

Rusija

3 935,0

16,5

25,8

Latvija

2 104,2

9,6

49,7

1,0

Lenkija

2 800,8

11,8

5,5

Lenkija

1 790,2

8,2

66,1

5,8

Vokietija

2 749,7

11,5

–1,2

Vokietija

1 693,2

7,7

75,2

9,4

Latvija

1 675,0

7,0

4,0

Estija

1 084,6

4,9

51,6

5,7

Nyderlandai

1 212,1

5,1

9,4

Švedija

1 013,0

4,6

86,8

2,3

Italija

1 087,4

4,6

–1,4

Jungtinė Karalystė

848,7

3,9

82,2

7,0

Švedija

902,3

3,8

6,2

Nyderlandai

836,8

3,8

76,6

18,6

Estija

804,7

3,4

14,1

Baltarusija

823,6

3,8

14,1

7,1

Prancūzija

735,2

3,1

–2,9

Jungtinės Valstijos

769,1

3,5

92,8

–30,5

Kinija

704,6

3,0

11,6

Ukraina

762,8

3,5

71,2

26,4

Belgija

637,6

2,7

–13,2

Norvegija

607,5

2,8

88,2

3,4

Suomija

610,4

2,6

7,6

Prancūzija

552,1

2,5

76,4

7,1

Baltarusija

592,1

2,5

5,4

Danija

541,9

2,5

78,7

3,2

Jungtinė Karalystė

587,1

2,5

–6,5

Italija

491,9

2,2

80,7

7,8

Čekija

431,9

1,8

10,1

Kitos šalys

5 077,2

23,1

71,3

Kitos šalys

4 342,6

18,1

__________________
2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–rugsėjo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

21 947,4

100,0

60,5

6,3

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 197,9

14,6

29,5

2,3

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 784,5

8,1

19,2

3,8

V

Mineraliniai produktai

3 021,9

13,8

88,6

–0,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 984,9

13,6

88,7

–0,8

2710

Naftos produktai

2 608,1

11,9

94,1

–2,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 451,9

11,2

44,8

12,6

31

Trąšos

653,7

3,0

80,7

21,4

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 826,2

8,3

86,1

6,6

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 700,4

7,7

89,9

7,9

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 639,8

7,5

72,6

2,4

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

489,5

2,2

99,3

–8,7

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 489,3

6,8

71,5

6,4

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 391,8

6,3

75,4

6,2

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 293,7

5,9

49,8

1,4

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

566,3

2,6

64,8

8,2

 

Kita

7 026,7

31,9

58,2

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–rugsėjo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

13 285,6

100,0

4,8

V

Mineraliniai produktai

2 676,7

20,1

–1,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 648,0

19,9

–1,9

2710

Naftos produktai

2 455,5

18,5

–3,0

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 572,1

11,8

9,3

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 527,9

11,5

9,4

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 190,9

9,0

2,4

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

486,1

3,7

–7,5

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 098,9

8,3

13,4

31

Trąšos

527,6

4,0

18,9

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 064,7

8,0

3,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 049,7

7,9

3,7

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

944,9

7,1

6,4

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

602,5

4,5

4,2

 

Kita

4 737,4

35,7

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–rugsėjo mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

23 808,5

100,0

5,0

V

Mineraliniai produktai

4 849,6

20,4

4,4

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

4 645,3

19,5

4,3

2709

Žalia nafta

3 271,1

13,7

7,0

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 950,8

16,6

0,7

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2 283,3

9,6

0,1

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 897,1

12,2

9,6

30

Farmacijos produktai

859,5

3,6

14,2

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

2 521,3

10,6

9,5

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

2 373,9

10,0

6,3

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 607,9

6,8

3,0

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

540,9

2,3

–3,0

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 273,2

5,3

4,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 058,5

4,4

2,9

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 228,2

5,2

6,3

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

335,7

1,4

6,0

 

Kita

5 480,4

22,9

 

Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.

 

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. eurų


7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2018-09

2 293,8

−9,8

1 456,2

−7,9

63,5

2 557,5

5,2

263,7

2018-10

2 716,0

18,4

1 688,9

16,0

62,2

3 005,5

17,5

−289,4

2018-11

2 627,6

−3,3

1 589,2

−5,9

60,5

2 780,1

−7,5

152,5

2018-12

2 272,2

−13,5

1 326,8

16,5

58,4

2 471,5

11,1

199,3

2019-01

2 287,7

0,7

1 463,8

10,3

64,0

2 382,2

3,6

−94,5

2019-02

2 260,6

−1,2

1 357,9

−7,2

60,1

2 520,1

5,8

−259,5

2019-03

2 550,6

12,8

1 500,3

10,5

58,8

2 695,1

6,9

−144,4

2019-04

2 426,2

−4,9

1 483,9

−1,1

61,2

2 669,8

−0,9

−243,5

2019-05

2 496,4

2,9

1 537,8

3,6

61,6

2 968,7

11,2

−472,3

2019-06

2 409,2

−3,5

1 463,9

−4,8

60,8

2 499,7

−15,8

−90,5

2019-07

2 470,8

2,6

1 446,3

−1,2

58,5

2 861,2

14,5

−390,4

2019-08

2 509,5

1,6

1 520,1

5,1

60,6

2 623,4

−8,3

−113,9

2019-09

2 536,3

1,1

1 511,6

−0,6

59,6

2 588,3

−1,3

−52,0

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. spalio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. gruodžio 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Zita Kuzmickaitė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.