???warnOperationFailedBecauseWarning???

Smurtas artimoje aplinkoje


2018 m. užregistruota 13 proc. mažiau nusikaltimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje

2018 m. dėl smurto artimoje aplinkoje buvo užregistruoti 9 529 nusikaltimai, arba 13 proc. mažiau nei 2017 m., remdamasis Informatikos ir ryšių departamento išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tokie nusikaltimai sudarė 17,8 proc. visų užregistruotų nusikaltimų (2017 m. – 18,2 proc.).

Dauguma (91,5 proc., arba 8,7 tūkst.) dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų – nesunkūs sveikatos sutrikdymai1, 654 (6,9 proc.) – nusikaltimai susiję su grasinimu2, 63 (0,7 proc.) – seksualinės prievartos nusikaltimai3, 38 – sunkūs sveikatos sutrikdymai4, 13 – nužudymų5, 8 – pasikėsinimai nužudyti ir 32 – kiti nusikaltimai6.

Palyginti su 2017 m., su grasinimu susijusių nusikaltimų buvo užregistruota trečdaliu (32 proc.) mažiau, beveik 12 proc. mažiau užregistruota nesunkių sveikatos sutrikdymų.

1 pav. Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų dalis pagal rūšį, palyginti su visais užregistruotais tos rūšies nusikaltimais

Created with Highcharts 6.1.4Procentai9,39,324,224,219,719,764,164,160,260,20,30,318,218,2101029,829,872,372,370,570,50,50,5MiesteKaimeNužudymaiSeksualinės prievartos nusikaltimaiSunkūs sveikatos sutrikdymaiNesunkūs sveikatos sutrikdymaiGrasinimaiKiti020406080


2018 m. buvo nustatyta 5 611 įtariamų (kaltinamų) asmenų, padariusių dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotą nusikaltimą (8,5 proc. mažiau nei 2017 m.). 90 proc. jų – vyrai. Daugiau kaip pusė (56 proc., arba 3,1 tūkst.) įtariamų (kaltinamų) asmenų buvo 30–49 metų amžiaus. Šiais nusikaltimais buvo įtariami (kaltinami) ir 34 nepilnamečiai (0,6 proc.).

__________________________
1 LR Baudžiamojo kodekso 138,140 str.
2 LR Baudžiamojo kodekso 145 str.
3 LR Baudžiamojo kodekso 149–151 str. ir 153 str.
4 LR Baudžiamojo kodekso 135–136 str.
5 Be pasikėsinimų, LR Baudžiamojo kodekso 129–131 str.
6 LR Baudžiamojo kodekso 137, 139, 146, 148, 151(1), 163, 165, 180, 181, 187, 235, 236, 284 str.

Daugiau kaip pusė įtariamų (kaltinamų) asmenų (56 proc.) turėjo vidurinį ar profesinį išsilavinimą, beveik ketvirtadalis (24 proc.) – pagrindinį, 10 proc. – aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir 9 proc. – pradinį ar neturėjo jokio išsilavinimo. Beveik pusė (48 proc.) asmenų nusikaltimo padarymo metu niekur nedirbo ir nesimokė. 63 proc. buvo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Didžioji asmenų dalis (96 proc., arba 5,4 tūkst.) buvo įtariami (kaltinami) fiziniu smurtu.

Kardomosios priemonės buvo paskirtos 2,4 tūkst. asmenų, įtariamų (kaltinamų) smurtu artimoje aplinkoje. 2 tūkst. asmenų (86 proc.) buvo skirta intensyvi priežiūra (įtariamojo kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis), 0,5 tūkst. (19 proc.) – įpareigoti gyventi skyriumi nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie jo arčiau nei nustatytu atstumu, 101 asmuo (4 proc.) – įpareigotas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, 64 (3 proc.) – suimti, iš 85 asmenų buvo paimti dokumentai, vienam asmeniui skirtas namų areštas.

 

Sąvokos

Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.

Įtariami (kaltinami) asmenys – Nusikalstamų veikų žinybiniame registre įrašyti asmenys, įtariami (kaltinami) nusikaltimų padarymu, priėmus procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos.

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruoti nusikaltimai – užregistruoti nusikaltimai pagal 129–131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 148, 149–151, 153, 163, 165, 180, 181, 187, 235, 236, 284 LR Baudžiamojo kodekso straipsnius, susiję su smurtu artimoje aplinkoje.

Užregistruoti nusikaltimai – Nusikalstamų veikų žinybiniame registre įrašyti duomenys apie nusikaltimus, numatytus LR Baudžiamajame kodekse, dėl kurių pradėtas, atliekamas ar nutrauktas ikiteisminis tyrimas, arba teisme išnagrinėta privataus kaltinimo byla.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 


Kontaktinė informacija :

Sigita Mačiuikienė
Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus patarėja
Lietuvos statistikos departamentas
Tel. (8 5) 236 4714
El. p. sigita.maciuikiene@stat.gov.lt

Gelena Nedoltovskaja
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos
Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 271 8959
El. p. gelena.nedoltovskaja@vrm.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: