???warnOperationFailedBecauseWarning???

Nelaimingi atsitikimai darbe


Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2019 metų I ketvirtį
(2019-04-01 duomenimis)

Šių metų statistika.

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2019 m. I ketvirtį (išankstiniais duomenimis) buvo gauti 8 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 24 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2018 m. per šį laikotarpį buvo gauta atitinkamai 12 ir 31 pranešimas, tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo 4 atvejais (arba 33 proc.), o sunkių – sumažėjo 6 (arba 19 proc.). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų) įvertis per 2019 m. I ketvirtį buvo 0,6 o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 1,9. Šių rodiklių įverčiai 2018 m. buvo atitinkamai 0,9 ir 2,4.

Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirti 3 mirtini ir 15 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR).

Per 2019 m. I ketvirtį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: statybos (2 mirtini ir 7 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), apdirbamosios gamybos (1 mirtinas ir 3 sunkūs), didmeninės ir mažmeninės prekybos (1 mirtinas ir 3 sunkūs), transporto, saugojimo (1 mirtinas – darbuotojas žuvo eismo įvykio metu, ir 2 sunkūs), žemės ūkio (1 mirtinas), administracinės ir aptarnavimo veiklos (1 mirtinas ir 1 sunkus), vandens tiekimo, nuotekų valymo (1 mirtinas) nelaimingas atsitikimas darbe – darbuotojas žuvo eismo įvykio metu) EVR įmonėse. Po du sunkius nelaimingus atsikimus darbe užregistruota viešojo valdymo ir gynybos bei žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo EVR įmonėse.

Palyginimas su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų sumažėjo transporto ir saugojimo (atitinkamai nuo 3 iki 1 mirtino ir nuo 6 iki 2 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe). Didmeninės ir mažmeninės prekybos EVR įmonėse mažėjo mirtinų (nuo 3 iki 1 atvejo), tačiau augo sunkių (nuo 2 iki 3) nelaimingų atsitikimų darbe skaičius. Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius mažėjo apdirbamosios gamybos (nuo 5 iki 3 atvejų), žemės ūkio (3 atvejais), vandens tiekimo, nuotekų valymo (2 atvejais) ir miškininkystės (1 atveju) EVR įmonėse (per 2019 m. I ketvirtį šios EVR įmonėse sunkių nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius didėjo statybos (nuo 1 iki 2 atvejų), žemės ūkio (1 atveju), vandens tiekimo, nuotekų valymo (1 atveju) EVR įmonėse (per 2018 m. I ketvirtį šių EVR įmonėse mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe neįvyko). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe apdirbamosios gamybos bei administracinės ir aptarnavimo veiklos, o taip pat sunkių nelaimingų atsitikimų darbe statybos, elektros, dujų, garo tiekimo bei švietimo EVR įmonėse skaičius nekito.

Kur ir kodėl?

Be eismo įvykių, kurių metu 2 darbuotojai (arba 25 proc.) žuvo (2018 m. iš 12 įvykių eismo įvykių metu žuvo 4 darbuotojai), per 2019 m. I ketvirtį statybos darbai buvo pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti – juos atliekant įvyko 2 mirtini ir 7 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe. Atliekant medienos apdorojimo bei žemės ūkio darbus įvyko po 1 mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe. Po du sunkius nelaimingus atsitikimus darbe įvyko atliekant techninių priemonių, mechanizmų remonto bei sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus.

Kaip ir 2018 m., daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (10 atvejų, iš kurių 2 mirtini, arba 31 proc.) įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio. 3 darbuotojai darbo vietoje žuvo, o 1 darbuotojui buvo sunkiai pakenkta sveikata ant jų užkritus / užvirtus daiktams ar birioms medžiagoms

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad apie pusę mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per 2019 m. I ketvirtį, sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Apie ketvirtis nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ir taip  rizikavo savo sveikata ar gyvybe.

2019 m. I ketvirtį  žuvo vienas neblaivus darbuotojas.

Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.Kontaktinė informacija :

Saulius Balčiūnas
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 213 9759
El. p. saulius.balciunas@vdi.lt
www.vdi.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: