???warnOperationFailedBecauseWarning???

Įmonių finansiniai rodikliai

 

  • 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių1 pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 24,2 mlrd. EUR, arba jos buvo 5,3 proc. didesnės nei ankstesnį ketvirtį ir 10,4 proc. didesnės nei praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį.

  • Ketvirtąjį 2018 m. ketvirtį nefinansinės įmonės uždirbo 1,2 mlrd. EUR ikimokestinio pelno. Palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, įmonių ikimokestinis pelnas padidėjo 14 proc., o palyginti su 2018 m. ankstesniu ketvirčiu – sumažėjo beveik 24 proc. Tam įtakos turėjo sumažėjęs rafinuotų naftos produktų gamybos2, nekilnojamo turto operacijų (88 mln. EUR), maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos (daugiau nei 61 mln. EUR) ir sausumos transporto (beveik 81 mln. EUR) įmonių ikimokestinis pelnas.

  • Daugiausia pajamų – 5,5 mlrd. EUR – uždirbo didmeninės prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos bei sausumos transporto įmonės uždirbo atitinkamai 3 mlrd. ir 1,6 mlrd. EUR.

  • Daugiausia pelno uždirbo didmeninės prekybos bei mažmeninės prekybos įmonės – atitinkamai 165,6 mln. ir 139,2 mln. EUR. Iš apdirbamosios gamybos įmonių daugiausia pelno uždirbo chemikalų ir chemijos produktų gamybos įmonės – 111,1 mln. EUR. Maisto produktų gamybos įmonės uždirbo daugiau nei 36 mln. EUR pelno, baldų gamybos įmonės – 27,4 mln. EUR. Daugiausia nuostolių patyrė rafinuotų naftos produktų gamybos2 įmonės.

  • Pelningai dirbusių įmonių dalis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 57,2 proc. ir buvo mažesnė nei praėjusių metų ketvirtąjį (57,7 proc.) ir šių metų trečiąjį (59,6 proc.) ketvirtį.

  • Vidutinis įmonių pelningumas3 sudarė 5,1 proc. Vienos iš pelningiausių buvo nuomos ir išperkamosios nuomos (32,4 proc.) ir nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veiklos (31,4 proc.) įmonės, o nuostolingiausios – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinė veiklos (–13,4 proc.) įmonės.

  • Remiantis 2018 m. išankstiniais duomenimis, šalies nefinansinės įmonės gavo 89,1 mlrd. EUR pajamų ir uždirbo 5,9 mlrd. EUR ikimokestinio pelno. Palyginti su 2017 m., pajamos padidėjo 11,5 proc., pelnas – 6,8 proc.

________________________________________
1 AB, UAB, valstybės (savivaldybės) įmonės, kooperatinės bendrovės (be žemės ūkio veiklos įmonių).
2 Duomenys konfidencialūs.
3 Ikimokestinio pelno (nuostolio) ir pajamų, gautų pardavus prekes ir paslaugas, santykis.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.Kontaktinė informacija :

Vera Bevziuk
Įmonių statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4793
El. p. vera.bevziuk@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: