???warnOperationFailedBecauseWarning???

Įmonių finansiniai rodikliai

 

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 24,1 mlrd. EUR, arba jos buvo 10,3 proc. didesnės nei šių metų pirmąjį ketvirtį ir 9,5 proc. didesnės nei praėjusių metų antrąjį ketvirtį.

  • Antrąjį 2019 m. ketvirtį nefinansinės įmonės uždirbo daugiau nei 2 mlrd. EUR ikimokestinio pelno. Beveik trečdalį pelno (32 proc., arba 650 mln. EUR) sudarė įmonių uždirbtas pelnas iš finansinės ir investicinės veiklos. Neįskaitant šio pelno, šalies nefinansinių įmonių ikimokestinis pelnas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 38 proc., o palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 3,6 proc.

  • Daugiausia pajamų – 5,7 mlrd. EUR – uždirbo didmeninės prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos bei sausumos transporto įmonės uždirbo atitinkamai 2,9 mlrd. ir 1,8 mlrd. EUR.

  • Daugiausia pelno uždirbo nekilnojamojo turto operacijų veiklos bei didmeninės prekybos įmonės – atitinkamai 187,7 mln. ir 142,8 mln. EUR. Iš apdirbamosios gamybos įmonių daugiausia pelno uždirbo chemikalų ir chemijos produktų gamybos įmonės – 94,8 mln. EUR. Maisto produktų gamybos įmonės uždirbo 34,1 mln. EUR, guminių ir plastikinių gaminių gamybos įmonės – 25,3 mln. EUR. Didelių nuostolių nepatyrė nei vienos veiklos įmonės.

  • Pelningai dirbusių įmonių dalis 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 61,5 proc. ir buvo beveik tokia pati kaip 2018 m. antrąjį (61,4 proc.) bei 4,9 procentinio punkto didesnė nei pirmąjį šių metų (56,6 proc.) ketvirtį.

  • Vidutinis įmonių pelningumas sudarė 8,4 proc. Vienos iš pelningiausių buvo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos (34,8 proc.) ir teisinės ir apskaitos veiklos (31,7 proc.) įmonės, o nuostolingiausios – odos ir odos dirbinių gamybos (–21,2 proc.) įmonės.

  • Per pirmąjį šių metų pusmetį šalies įmonės gavo beveik 46 mlrd. EUR pajamų, o jų ikimokestinis pelnas siekė daugiau nei 3 mlrd. EUR. Įmonių pajamos, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 9,6 proc., pelnas – 0,6 proc.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Vera Bevziuk
Įmonių statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4793
El. p. vera.bevziuk@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: