???warnOperationFailedBecauseWarning???

Streikai

 

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių darbuotojai surengė šakos lygmens įspėjamąjį streiką. Daugiausia streikavusių įstaigų (3) buvo Kauno apskrityje.
  • Įspėjamajame streike dalyvavo 44 darbuotojai, kurie nedirbo 88 darbo valandas (12 darbo dienų).

  • Daugiausia darbo dienų dėl įspėjamojo streiko nedirbta Kaišiadorių rajono, Kauno ir Marijampolės miestų įkalinimo įstaigose.

  • Vidutinė surengto įspėjamojo streiko trukmė – 0,28 darbo dienos.

  • Streikavusieji įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių darbuotojai nurodė šias įspėjamojo streiko skelbimo priežastis: nesutarimai dėl pradėtos įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių pertvarkos bei darbo užmokesčio, įkalinimo įstaigų finansavimo ir kt.

Tikrųjų ir įspėjamųjų streikų bei juose dalyvavusių darbuotojų skaičius 2015–2019 m.1

Created with Highcharts 6.1.47 1267 1266 2956 2952 2052 2054 4984 4984444Streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičiusStreikų skaičius20152016201720182019020004000600080000100200300400

_____________________
1Antrojo ketvirčio informacija.
 

  • Nuo 2000 m., kai buvo pradėta rinkti streikų statistinė informacija, šalyje surengta 1 371 streikas (iš jų 738 įspėjamieji ir 633 tikrieji), juose dalyvavo 47,4 tūkst. darbuotojų (įspėjamuosiuose – 26,7 tūkst., tikruosiuose – 20,7 tūkst.).


Streikų statistinis tyrimas apima tik legalių streikų (rengiamų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytą tvarką ir atitinkančią jame pateiktą streiko sąvoką) statistinius duomenis. Neįtraukiamos akcijos, susijusios su darbo ginčais ar streikuojančių įstaigų palaikymu, piketai ir pan. Skelbiamų streikų statistinių rodiklių sąvokos atitinka šalies teisės aktų ir 1993 m. tarptautinės 15-osios darbo statistikų konferencijos dėl streikų, lokautų ir kitų darbo ginčų akcijų rezoliucijos nuostatas.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.