???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

2020 m. birželį ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 8 procentiniais punktais

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2020 m. birželį, palyginti su geguže, padidėjo 8 procentiniais punktais ir sudarė minus 16 proc. Tam įtakos turėjo gerėjanti situacija dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos: birželį 29 proc. (gegužę – 37 proc., balandį – 38 proc.) respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas. Labiausiai karantino įtaką jautė prekybos (35 proc., gegužę – 47 proc., balandį – 52 proc.) ir paslaugų sektorius (34 proc., gegužę – 42 proc., balandį – 42 proc.), mažiau – pramonės (19 proc., gegužę – 24 proc., balandį – 24 proc.) ir statybos (26 proc., gegužę – 32 proc., balandį – 36 proc.). Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 11, prekybos – 10, vartotojų*– 7, pramonės – 5, statybos – 1 procentiniu punktu.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2019 m. birželiu, sumažėjo 24 procentiniais punktais. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 54, statybos – 28, prekybos – 23, vartotojų – 12, pramonės – 7 procentiniais punktais.

Duomenys buvo renkami birželio 1–22 dienomis.


Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

     Procentai

* Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

 

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad birželį, palyginti su geguže, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistinė produkcijos gamybos prognozė bei šiek tiek pagerėjęs produkcijos paklausos vertinimas.

Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėnesius, dalis padidėjo nuo 30 iki 35 proc., o prognozuojančių mažėjimą – sumažėjo nuo 28 iki 23 proc. Pagerėjo ir gaminių eksporto prognozė: 20 proc. įmonių prognozavo eksporto didėjimą, 23 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 18 ir 30 proc.). Dauguma (80 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 9 proc. – planavo mažinti, 11 proc. – didinti.

Birželį, palyginti su geguže, nuo 49 iki 45 proc. sumažėjo apklaustų įmonių vadovų dalis, vertinančių gaminamos produkcijos paklausą kaip per mažą, 54 proc. vertino kaip pakankamą, 1 proc. – kaip per didelę. Pramonės produkcijos gamyba išliko panaši kaip ir prieš mėnesį: 21 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba padidėjo, 42 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 18 ir 39 proc.).

 

Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad birželį, palyginti su geguže, verslo tendencijos statybos sektoriuje šiek tiek pagerėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

Gegužę daugiau nei pusė (59 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, tačiau nuo 26 iki 22 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad darbuotojų skaičius mažės. Statybos darbų užsakymų prognozė geresnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 21 proc. apklaustų įmonių vadovų, 30 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 22 ir 40 proc.). Dauguma (78 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 9 proc. – kad didės.

Statybos darbų apimties tendencijos pagerėjo: 23 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 40 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 18 ir 43 proc.). Tačiau, panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, 58 proc. įmonių vadovų statybos darbų paklausą vertino kaip nepakankamą, 42 proc. teigė – kad ji pakankama.

 

Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad birželį, palyginti su geguže, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 10 procentinių punktų. Tam įtakos turėjo šiek tiek pagerėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir optimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pablogėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 55 iki 43 proc., o kad ji pagerėjo – padidėjo nuo 4 iki 6 proc.

Beveik du trečdaliai (64 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 20 iki 22 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pagerės bei nuo 25 iki 14 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 16 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 23 proc.

Didžioji dalis (67 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 19 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. 93 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 4 proc. – kad didės.

 

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad birželį, po staigaus kritimo balandį ir gegužę, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pagerėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 11 procentinių punktų. Tam įtakos turėjo geriau vertinama paslaugų įmonių verslo padėtis bei optimistiškesnė teikiamų paslaugų paklausos prognozė.

Respondentų, vertinančių savo įmonės verslo padėtį gerai, dalis padidėjo nuo 33 iki 41 proc., blogai – sumažėjo nuo 15 iki 11 proc. Birželį šiek tiek pagerėjo teikiamų paslaugų paklausa: 9 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 55 proc. – kad sumažėjo (gegužės mėn. – atitinkamai 10 ir 61 proc.).

Be to, optimistiškesnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 27 proc. respondentų per artimiausius 3 mėnesius numatė paklausos didėjimą, 29 proc. – mažėjimą (gegužę – atitinkamai 20 ir 47 proc.). Daugiau nei du trečdaliai (69 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 18 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius mažės. Dauguma (80 proc.) respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 10 proc. – kad didės.

 


Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

 

2020 m. liepos mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime liepos 31 d.

 

Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Rima Pieviškienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 236 4644
El. p. rima.pieviskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: