???warnOperationFailedBecauseWarning???

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

2020 m. liepą ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2020 m. liepą, palyginti su birželiu, padidėjo 5 procentiniais punktais ir sudarė minus 11 proc. Tam įtakos turėjo gerėjanti situacija dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos: liepą 21 proc. (balandį – 38 proc.) respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo koronavirusas. Labiausiai pandemijos įtaką jautė prekybos (23 proc., balandį – 52 proc.) ir paslaugų sektorius (29 proc., balandį – 42 proc.), mažiau – pramonės (13 proc., balandį – 24 proc.) ir statybos (16 proc., balandį – 36 proc.). Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 15, paslaugų sektoriaus – 11, statybos – 3, pramonės – 2, vartotojų* – 1 procentiniu punktu.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2019 m. liepa, sumažėjo 18 procentinių punktų. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 44, statybos – 18, vartotojų – 9, prekybos – 7, pramonės – 4 procentiniais punktais.

Duomenys buvo renkami liepos 1–24 dienomis.

 

Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

    Procentai

* Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

 

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad liepą, palyginti su birželiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo geriau vertinama gaminamos produkcijos paklausa.

Liepą, palyginti su birželiu, 3 proc. apklaustų įmonių vadovų produkcijos paklausą vertino kaip per didelę, 58 proc. – kaip pakankamą, nuo 45 iki 39 proc. sumažėjo įmonių vadovų dalis, vertinančių gaminamos produkcijos paklausą kaip per mažą. Padidėjo ir pramonės produkcijos gamyba: 27 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba padidėjo, 30 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 21 ir 42 proc.).

Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėnesius, dalis sumažėjo nuo 35 iki 30 proc., prognozuojančių mažėjimą – sumažėjo nuo 23 iki 20 proc. Pagerėjo gaminių eksporto prognozė: 24 proc. įmonių prognozavo eksporto didėjimą, 22 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 20 ir 23 proc.). Dauguma (74 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 10 proc. – planavo mažinti, 16 proc. – didinti.

 

Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad liepą, palyginti su birželiu, verslo tendencijos statybos sektoriuje pagerėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo geresnis darbų paklausos vertinimas.

Liepą statybos darbų paklausą pusė apklaustų įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 58 iki 50 proc. sumažėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad statybos darbų paklausa nepakankama. Statybos darbų apimties tendencijos panašios kaip ir praėjusį mėnesį: 22 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 40 proc. – nurodė, kad sumažėjo.

Liepą dauguma (62 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 17 proc. –žadėjo didinti, 21 proc. – mažinti. Statybos darbų užsakymų prognozė geresnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 20 proc. apklaustų įmonių vadovų, 24 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėnesį – atitinkamai 21 ir 30 proc.). Dauguma (79 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 11 proc. – kad didės.

 

Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad liepą, palyginti su birželiu, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 15 procentinių punktų. Tam įtakos turėjo pagerėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir optimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pablogėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 43 iki 27 proc., o kad ji pagerėjo – padidėjo nuo 6 iki 21 proc.

Daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 22 iki 25 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pagerės bei nuo 14 iki 7 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 12 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 11 proc., o 77 proc. respondentų teigė, kad prekių įsigys tiek pat.

Didžioji dalis (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 16 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. 95 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 3 proc. – kad didės.

 

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad liepą, palyginti su birželiu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pagerėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 11 procentinių punktų. Tam įtakos turėjo padidėjusi teikiamų paslaugų paklausa, optimistiškesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams bei pagerėjusi įmonių verslo padėtis.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis padidėjo nuo 9 iki 10 proc., o kad ji pablogėjo – sumažėjo nuo 50 iki 43 proc. Liepą šiek tiek padidėjo teikiamų paslaugų paklausa: 13 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 48 proc. – kad sumažėjo (birželio mėn. – atitinkamai 9 ir 55 proc.).

Be to, optimistiškesnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 44 proc. įmonių vadovų prognozavo, kad paklausa per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 27 iki 34 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji padidės bei nuo 29 iki 22 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji sumažės. Daugiau nei du trečdaliai (67 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 17 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. Dauguma (81 proc.) respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 9 proc. – kad didės.

 Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

 

2020 m. rugpjūčio mėn. verslo tendencijų tyrimo rezultatus ir ekonominių vertinimų rodiklį skelbsime rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Jurgita Lavrovienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4932
El. p. jurgita.lavroviene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: