???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis šalyje

 

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2020 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 1,6 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 1 381 EUR ir, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 1,6 proc.: viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 1 422,4 EUR ir buvo 2,9 proc. mažesnis, privačiajame – 1 362,5 EUR ir buvo 3,9 proc. didesnis.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2020 m. pirmąjį ketvirtį labiausiai išaugo finansinėje ir draudimo (10,2 proc.) bei transporto ir saugojimo (9 proc.) veiklose, o sumažėjo kasybos ir karjerų eksploatavimo bei žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veiklose (atitinkamai 9,5 proc. ir 5,7 proc.).

 • Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 879,2 EUR ir, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 2,5 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 902,8 EUR ir buvo 1,7 mažesnis, privačiajame – 868,6 EUR ir buvo 4,6 proc. didesnis.

 • Realusis darbo užmokestis 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 1,9 proc.: viešajame sektoriuje sumažėjo 2,3 proc., privačiajame sektoriuje padidėjo 4 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2020 m. pirmąjį ketvirtį įtakos turėjo padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidinta minimalioji mėnesinė alga, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 ir realiojo darbo užmokesčio indeksai šalies ūkyje ketvirčiais

Created with Highcharts 6.1.4EURProcentai106,7100,3102,3102,1101,91 262,71 289,01 317,61 358,61 381,0802,7817,8834,3857,9879,2Realiojo darbo užmokesčio indeksas, ankstesnis ketvirtis – 100 procentųBruto darbo užmokestisNeto darbo užmokestis2019 K12019 K22019 K32019 K42020 K104008001 2001 600100102104106108

______________________
1 Be individualiųjų įmonių.


Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 9,4 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 9,4 proc.: viešajame sektoriuje – 9,1 proc., privačiajame – 9,5 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 2,9 proc. (apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų) iki 14,5 proc. (elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo).

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 9,5 proc.: viešajame sektoriuje – 9,3 proc., privačiajame – 9,7 proc.

 • Realusis darbo užmokestis 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 6,8 proc.: viešajame sektoriuje – 6,6 proc., privačiajame – 7 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2020 m. sausio 1 d.: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis bei kitos priežastys.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis pagal sektorius ketvirčiais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius2016 K12016 K22016 K32016 K42017 K12017 K22017 K32017 K42018 K12018 K22018 K32018 K42019 K12019 K22019 K32019 K42020 K10481216

–––––––––––––––––––––––––
2 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis3 šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis
EUR

Created with Highcharts 6.1.42019 m. I ketv.2020 m. I ketv.Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 m. I ketv. – 1 262,7 EURBruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2020 m. I ketv. – 1 381 EURJKMDOBQCEGHFPLNASRI05001 0001 5002 0002 5003 000

________________________
3 Be individualiųjų įmonių.


4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio4 pokytis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis
2020 m. I ketvirtis, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.4Šalies ūkyje padidėjo: 1,6 proc.-9,5-5,7-4,9-2,4-2,4-2,0-1,5-0,6-0,50,12,52,53,23,24,36,36,59,010,2BQPLIRSMOACFGENDJHK-12-10-8-6-4-202468101214

_______________________
4 Be individualiųjų įmonių.


Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu5, procentais

Created with Highcharts 6.1.42019 m. I ketv.2020 m. I ketv.2019 ir 2020 m. I ketv. šalies ūkyje padidėjo 9,4 proc.DJHQFONBCEPRGMAKSLI05101520

________________________
5 Be individualiųjų įmonių, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis6 pagal sektorius ir lytį 2020 m. pirmąjį ketvirtį
Eurais

 

Bruto

Neto

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Šalies ūkis

1 381,0

1 475,5

1 285,9

879,2

933,1

824,9

Viešasis sektorius

1 422,4

1 573,1

1 347,3

902,8

988,9

859,9

Privatusis sektorius

1 362,5

1 450,2

1 242,3

868,6

918,7

800,0

________________________
6 Be individualiųjų įmonių.


2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio7 indeksai pagal sektorius ir lytį 2020 m. pirmąjį ketvirtį

 

Ankstesnis ketvirtis – 100 proc.

2019 m. pirmasis ketvirtis – 100 proc.

iš viso

vyrai

moterys

iš viso

vyrai

moterys

Bruto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,6

103,6

99,6

109,4

110,0

108,6

Viešasis sektorius

97,1

98,9

96,2

109,1

108,1

109,8

Privatusis sektorius

103,9

105,0

102,3

109,5

110,7

107,6

Neto

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

102,5

104,2

100,7

109,5

110,1

108,9

Viešasis sektorius

98,3

99,8

97,5

109,3

108,3

109,9

Privatusis sektorius

104,6

105,5

103,3

109,7

110,7

108,1

Realiojo

 

 

 

 

 

 

Šalies ūkis

101,9

103,6

100,1

106,8

107,4

106,2

Viešasis sektorius

97,7

99,2

96,9

106,6

105,7

107,2

Privatusis sektorius

104,0

104,9

102,7

107,0

108,0

105,5

________________________
7 Be individualiųjų įmonių.


2020 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 1,2 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 14,6 tūkst. (1,2 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 0,7 tūkst. (0,2 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 15,3 tūkst. (1,7 proc.).

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 20,3 tūkst. (1,6 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 2 tūkst. (0,5 proc.), o privačiajame sektoriuje padidėjo 22,3 tūkst. (2,5 proc.).


2020 m. antrojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius skelbsime rugpjūčio 27 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4836
El. p. virginija.bankietiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: