???warnOperationFailedBecauseWarning???

Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

 

  • Statybos sąnaudų elementų kainos 2020 m. gegužę, palyginti su balandžiu, padidėjo 0,1 proc.

  • Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui turėjo vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio padidėjimas 1,5 proc. bei statybinių medžiagų ir gaminių kainų sumažėjimas 0,5 proc. Iš statybinių medžiagų ir gaminių daugiausia atpigo izoliacinės medžiagos – 1,9 proc., vamzdžiai – 1,8 proc., o pabrango metalo gaminiai – 0,4 proc.

  • Iš statinių per mėnesį daugiausia – 0,4 proc. – pabrango gyvenamųjų pastatų statyba. Negyvenamųjų pastatų statyba pabrango 0,3 proc., o inžinerinių statinių statyba atpigo 0,3 proc.


1 pav. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.
Procentai

  • Per metus (2020 m. gegužę, palyginti su 2019 m. geguže) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 1,8 proc. Tai lėmė vidutinio valandos bruto darbo užmokesčio (5,5 proc.), mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (1,8 proc.) bei statybinių medžiagų ir gaminių kainų (0,2 proc.) padidėjimas.

  • Iš statinių per metus daugiausia – 2,4 proc. – pabrango gyvenamųjų pastatų statyba. Inžinerinių statinių statyba pabrango 1,7 proc., negyvenamųjų pastatų – 1,6 proc.


2 pav. Statybos sąnaudų elementų metiniai kainų pokyčiai 2015–2020 m. gegužės mėn.
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.
Procentai


1 lentelė. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai pagal statinių tipus
Procentais

Statinių tipai pagal CC1

Atliktų statybos darbų pagal statinių tipus lyginamoji dalis bendroje atliktų naujos statybos darbų vertėje

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (−) 2020 m. gegužės mėn., palyginti su

2020 m.
balandžio mėn.

2019 m.

gruodžio mėn.

gegužės mėn.

Visi statiniai

100,0

0,1

–0,7

1,8

Gyvenamieji pastatai

17,0

0,4

–0,9

2,4

Negyvenamieji pastatai

37,9

0,3

–0,5

1,6

Administraciniai

7,7

0,3

–0,8

1,6

Pramoniniai

20,1

0,4

–0,4

1,6

Prekybos

10,1

0,2

–0,6

1,6

Inžineriniai statiniai

45,1

–0,3

–0,8

1,7

Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)

27,0

0,0

0,0

3,3

Nuotekų šalinimo tinklai

4,7

–1,9

–2,1

0,3

Keliai ir gatvės

13,4

–0,3

–1,9

–0,8

Pastatų remontas

x

0,3

–1,0

2,3

_________________________
x – tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas.
Statinių pagal tipą klasifikatorius (angl. Classification of types of Construction – CC).


2 lentelė. Pagrindinių statybos sąnaudų elementų grupių kainų pokyčiai
Procentais

Statybos sąnaudų elementų grupės

Statybos sąnaudų elementų grupių lyginamoji dalis bendroje statinių statybos vertėje

Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2020 m. gegužės mėn., palyginti su

2020 m.
balandžio mėn.

2019 m.

gruodžio mėn.

gegužės mėn.

Visos statybos sąnaudos

100,0

0,1

–0,7

1,8

Medžiagos ir gaminiai

58,6

–0,5

–0,5

0,2

Mašinų ir mechanizmų darbas

6,2

0,1

1,1

1,8

Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos

35,2

1,1

–1,5

4,6

Darbo užmokestis

31

1,5

–1,6

5,5

Pridėtinės išlaidos

4,2

–1,7

–0,9

–1,4


Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius 2020 m. birželio mėn. skelbsime liepos 30 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Nijolė Grigaravičienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4792
El. p. nijole.grigaraviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: