???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokesčio struktūra 2018 m.

 

 • 2018 m. vadovai per mėnesį uždirbo 1 585,6 EUR, specialistai – 1 187,4 EUR, technikai ir jaunesnieji specialistai – 898,1 EUR.

 • Vadovai ir specialistai viršijo šalies ūkio (neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos įmonių) bruto darbo užmokesčio vidurkį (949,8 EUR) – atitinkamai 66,9 ir 25 proc.

 • 2018 m. mažiausiai uždirbo nekvalifikuoti darbininkai – 548,1 EUR, bei paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai – 634,9 EUR. Jų bruto darbo užmokestis buvo atitinkamai 42,3 ir 33,2 proc. mažesnis nei vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalyje.

 • Moterų bruto darbo užmokestis buvo mažesnis nei vyrų visose pagrindinėse profesijų grupėse. Vadovės moterys uždirbo 8,1 proc. mažiau nei vadovai vyrai, o specialistės – 22,7 proc. mažiau nei tos pačios profesijų grupės vyrai. Nekvalifikuotų darbininkių darbo užmokestis buvo 13,2 proc. mažesnis nei šios profesijos vyrų.


1 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal pagrindines profesijų grupes* 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Pagrindinės profesijų grupėsEUR9509501 5861 5861 1871 1878988987887886356357767767837835485481 0161 6371 4061 0338837108107945948858851 5051 5051 0871 087806806748748608608672672720720516516 Iš visoVyraiMoterys Šalies ūkis1234578905001 0001 5002 000

 

1. Vadovai

5. Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

2. Specialistai

7. Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

3. Technikai ir jaunesnieji specialistai

8. Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

4. Įstaigų tarnautojai

9. Nekvalifikuoti darbininkai

* Pagrindinės profesijų grupės pateiktos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (LPK 2012), parengtą pagal tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (angl. ISCO 08).


Didžiausią darbo užmokestį gavo darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą

 • Darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu 2018 m. sudarė 44,8 proc. visų darbuotojų ir per mėnesį uždirbo daugiausia: 1 229,3 EUR, arba 29,4 proc. daugiau už vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje, 1,9 karto daugiau už pradinį ir pagrindinį išsilavinimą turinčius darbuotojus (643,9 EUR), 1,8 karto daugiau už vidurinį išsilavinimą turinčius darbuotojus (696,5 EUR).

 • Moterų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, bruto darbo užmokestis buvo 21,8 proc. mažesnis nei tokį patį išsilavinimą turinčių vyrų.


2 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal išsilavinimą 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Išsilavinimo lygisEUR9509506446446976977487481 2291 2291 0161 0166876877587588068061 4101 4108858855795796206206746741 1031 103 Iš visoVyraiMoterys Iš visoPradinis arba pagrindinisVidurinisPovidurinis profesinis¹Aukštasis²04008001 2001 600

______________________________
¹ Įskaitant specialųjį vidurinį išsilavinimą
² Įskaitant aukštesnįjį išsilavinimą


30–39 metų amžiaus darbuotojai uždirbo daugiausia

 • 2018 m. daugiausia uždirbo 30–39 metų amžiaus darbuotojai – jų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 084,1 EUR) buvo 14,1 proc. didesnis nei vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalyje (šie darbuotojai sudarė 22,8 proc. visų šalies ūkio darbuotojų).

 • 2018 m. 30–39 metų amžiaus ir vyrai, ir moterys uždirbo daugiausia, vyrai – 1 166,6 EUR (14,8 proc. daugiau nei vidutiniškai visi vyrai), moterys – 987,1 EUR (11,5 proc. daugiau nei vidutiniškai visos moterys).


3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal darbuotojo amžių 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Darbuotojų amžiusEUR9509505945948808801 0841 0849959958798798598591 0161 0166276279239231 1671 1671 0771 077929929904904885885559559829829987987923923838838818818 Iš visoVyraiMoterys Iš visoiki 20 metų20–29 metų30–39 metų40–49 metų50–59 metų60 metų ir vyresni04008001 2001 600

 

 • Daugiausia uždirbantys 30–39 metų amžiaus darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu uždirbo 20,6 proc. daugiau nei vidutiniškai visi darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu toje amžiaus grupėje.


1 lentelė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal išsilavinimą ir amžių 2018 m.
EUR

Išsilavinimo lygis

Iš viso

Amžius, metais

< 20

20–29

30–39

40–49

50–59

≥ 60

Šalies ūkis, iš viso

949,8

593,5

879,7

1084,1

995,1

879,0

859,0

Pradinis ir pagrindinis

643,9

610,0

690,4

700,5

663,6

588,5

585,2

Vidurinis

696,5

588,4

704,7

778,3

699,4

670,7

636,3

Povidurinis profesinis

748,0

-

762,8

765,9

772,5

729,2

709,7

Aukštasis

1 229,3

-

1 046,5

1 307,5

1 307,0

1 213,6

1 153,7

______________________________
tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.


Ilgiau įmonėje išdirbę darbuotojai gavo didesnį darbo užmokestį

 • 2018 m. daugiausia uždirbo darbuotojai, turintys 20–29 metų darbo stažą vienoje įmonėje – 1 096,6 EUR, arba 15,5 proc. daugiau už šalies ūkio vidurkį (šie darbuotojai sudarė 7,6 proc. visų šalies ūkio darbuotojų).

 • Darbuotojai, dirbantys įmonėje trumpiau nei vienus metus, gavo mažiausią vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį (798,6 EUR) – 15,9 proc. mažesnį už šalies ūkio vidurkį (šie darbuotojai sudarė 18,3 proc. visų šalies ūkio darbuotojų).

 • 2018 m. didžiausią darbuotojų dalį (38,1 proc.) sudarė darbuotojai, išdirbę įmonėje nuo vienų iki penkerių metų. Jų darbo užmokestis (927,7 EUR) buvo 2,3 proc. mažesnis nei visų darbuotojų.

 •  2018 m. daugiausia uždirbo vyrai, vienoje įmonėje išdirbę nuo 20 iki 29 metų, – 1 301,8 EUR, arba 28,1 proc. daugiau nei vidutiniškai visi vyrai (1 016,4 EUR).

 • Daugiausia uždirbo moterys, išdirbusios įmonėje nuo 15 iki 19 metų, – 1 011,9 EUR, arba 14,3 proc. daugiau nei vidutiniškai visos moterys (885 EUR).


4 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal darbo stažą įmonėje 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Darbo stažas įmonėjeEUR9509507997999289289839831 0191 0191 0941 0941 0971 0971 0091 0091 0161 0168268269799791 0881 0881 1251 1251 2021 2021 3021 3021 2571 2578858857667668698698688689339331 0121 012979979925925 Iš visoVyraiMoterys Iš visoiki 1 metų1–5 metai6–9 metai10–14 metai15–19 metai20–29 metai30 ir daugiau metų04008001 2001 600


2018 m. darbo užmokesčio mediana šalies ūkyje sudarė 794,3 EUR

 • 2018 m. bruto darbo užmokesčio mediana sudarė 794,3 EUR, arba 16,4 proc. mažiau nei vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (949,8 EUR).

 • Pagal pagrindines profesijų grupes, didžiausias darbo užmokesčio atotrūkis pastebimas vadovų grupėje: trečiojo ir pirmojo kvartilio reikšmės skyrėsi 2,4 karto. Kur kas mažiau skyrėsi nekvalifikuotų darbininkų darbo užmokestis: trečiojo kvartilio reikšmė buvo tik 1,5 karto didesnė nei pirmojo kvartilio.


5 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pasiskirstymas šalies ūkyje pagal pagrindines profesijų grupes 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Pagrindinės profesijų grupėsEUR5435437827828008005525525465464704705085085325324144147941 2591 0357877275836976544821 1281 1281 8551 8551 3801 3801 0891 089936936736736945945930930607607Pirmas kvartilisMedianaTrečias kvartilis Šalies ūkis1234578903006009001 2001 5001 8002 100

1. Vadovai

5. Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

2. Specialistai

7. Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

3. Technikai ir jaunesnieji specialistai

8. Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

4. Įstaigų tarnautojai

9. Nekvalifikuoti darbininkai


Daugiausia uždirbo finansinės ir draudimo veiklos įmonių vadovai

 • Daugiausia uždirbo finansinių ir draudimo, kasybos ir karjerų eksploatavimo bei informacijos ir ryšių įmonių vadovai – atitinkamai 3 133,8; 2 566 ir 2 423,9 EUR.

 • Specialistai daugiausia uždirbo finansinės ir draudimo veiklos (1 730,2 EUR), informacijos ir ryšių (1 709,7 EUR) bei apdirbamosios gamybos įmonėse (1 343,3 EUR).


2 lentelė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal pagrindines profesijų grupes ir ekonominės veiklos rūšis 2018 m.
EUR

Ekonominės veiklos rūšys

Iš viso

Pagrindinės profesijų grupės

1

2

3

4

5

7

8

9

Šalies ūkis, iš viso

949,8

1 585,6

1 187,4

898,1

788,2

634,9

776,4

783,2

548,1

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

1 134,6

2 566

1 210,6

1 052,9

730,9

1 085,1

937,3

598,6

Apdirbamoji gamyba

951,5

1 725,6

1 343,3

1 035,8

853,2

639,4

803,6

883

641,8

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

1 160,8

1 952,8

1 273,6

1 103,1

824,3

507,4

840,5

872,8

517,5

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

921,6

1 646

1 117,8

970,2

870,5

682,6

826,7

822,6

541,1

Statyba

879,6

1 401,9

1 148,2

872,4

806

(674,5)

752,2

918

532,9

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

850,1

1 393,1

1 124,8

811,6

791,1

627,6

751,1

784,5

570,7

Transportas ir saugojimas

869,2

1 490,8

1 217,5

1 015,8

779,2

842,4

848,6

705,8

649,1

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

654,5

991,8

883,2

725,4

696,9

599,2

649,7

(495,2)

533,1

Informacija ir ryšiai

1 627,2

2 423,9

1 709,7

940,8

886,5

741,9

(976,0)

(735,3)

525,5

Finansinė ir draudimo veikla

1 682,2

3 133,8

1 730,2

1 109,8

850,3

(771,0)

-

505,7

Nekilnojamojo turto operacijos

858,9

1 271,8

1 034,9

772,2

618,3

585,3

737,5

727,5

518,5

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

1 236,3

1 983,3

1 245,5

822,4

813,5

549,1

575,9

816,7

572,9

Administracinė ir aptarnavimo veikla

804,4

1 622,1

1 218,4

(1 145,8)

867,4

596,3

735,5

843,2

548,4

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

1 123,9

1 666,1

1 170,2

996,1

784,6

940,8

(661,3)

662,3

472,3

Švietimas

865,2

1 443,6

972,3

680,6

564,9

554,4

650,1

606,5

452,3

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

1 020,2

1 468,6

1 231,1

778,3

618,5

603,3

621,7

722,7

487,3

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

787,4

1 063,6

828,8

773

745,2

655,8

641,4

613,2

470,4

Kita aptarnavimo veikla

792,9

1 264,6

1 099,6

673

709,5

544,2

674,9

553,0

518,7

______________________________
-     tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

(  )  nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas.
·     konfidencialūs duomenys.


Specialistų šalyje buvo daugiausia

 • Specialistai sudarė didžiąją – 27,4 proc. – visų profesijų vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus dalį.

 • Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai sudarė 14,3 proc., įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai – 12,7 proc., paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai – 12,2 proc., technikai ir jaunesnieji specialistai – 10,6 proc., vadovai – 9,9 proc., nekvalifikuoti darbininkai – 8,3 proc. visų darbuotojų.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Statistinė informacija pateikiama remiantis 2018 m. darbo užmokesčio struktūros statistiniu tyrimu, kuris nuo 2002 m. atliekamas kas ketveri metai, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais. Tyrimo tikslas – nustatyti darbuotojų darbo užmokestį pagal darbuotojo charakteristikas: lytį, amžių, profesijas, darbo stažą įmonėje, išsilavinimą, bei pagal įmonės, kurioje darbuotojas dirba, charakteristikas.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Dalia Lukšienė
Darbo statistikos skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4865
El. p. dalia.luksiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: