???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pramonės pokyčiai

  • 2020 m. birželį visos pramonės produkcijos vertė sudarė 1,7 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su geguže, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 1,2 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 6,3 proc.).

  • Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija padidėjo 2,1 karto (nepašalinus – 2,7 karto), baldų gamybos produkcija – 24,9 proc. (nepašalinus – 42,4 proc.), kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 18,1 proc. (nepašalinus – 30,4 proc.), tekstilės gaminių gamybos produkcija – 17,6 proc. (nepašalinus – 30,8 proc.), pagrindinių metalų gamybos produkcija – 17,3 proc. (nepašalinus – 19,2 proc.), kitos gamybos produkcija – 17,3 proc. (nepašalinus – 16,8 proc.).

 

Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

Ekonominės veiklos rūšys

2020 m. birželio mėn., palyginti su

2020 m. sausio–birželio mėn., palyginti su

2020 m. gegužės mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2020 m. gegužės mėn.

2019 m. birželio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. birželio mėn.

2019 m. sausio–birželio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. sausio–birželio mėn.

Pramonė (BE)

1,2

6,3

–4,1

–2,0

–4,8

–4,4

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)

1,0

6,7

–4,8

–2,6

–5,0

–4,7

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

–0,3

–3,9

–1,1

4,8

1,6

1,3

Apdirbamoji gamyba (C)

1,0

6,8

–4,8

–2,7

–5,1

–4,8

Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą) (C be C19)

4,5

12,4

1,1

5,9

–1,8

–1,0

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

3,9

–0,5

8,7

8,6

–1,7

–1,7

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)

6,2

13,5

3,9

5,4

–0,2

0,1

Pagrindinės pramonės grupės

 

 

 

 

 

 

Energetikos produktai

–10,2

–12,9

–22,4

–25,5

–14,7

–14,9

Tarpinio vartojimo prekės

4,4

9,0

1,7

6,4

–0,4

–0,4

Gamybos priemonės

–1,4

2,7

0,3

2,1

3,8

2,3

Ilgalaikio vartojimo prekės

23,5

40,9

9,8

20,3

–12,0

–8,0

Trumpalaikio vartojimo prekės

3,5

12,3

–3,6

1,2

–1,8

–0,7

 

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai

Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite PDF versijoje.

____________________________
Patikslinti 2020 m. gegužės mėn. duomenys.

 

  • 2020 m. sausio–birželio mėn. visa pramonės produkcija sudarė 10,2 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 4,8 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 4,4 proc.).

 

2020 m. liepos mėn. pramonės produkcijos pokyčius skelbsime 2020 m. rugpjūčio 21 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 

Skaičiuojant pramonės produkcijos pokyčius naudojamas 2015 m. pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas.Kontaktinė informacija :

Lina Kiškienė
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4797
El. p. lina.kiskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: