???warnOperationFailedBecauseWarning???

Paslaugų statistika

 


Dėl Covid-19 įvesto karantino per pirmąjį 2020 m. ketvirtį nuomos ir išperkamosios nuomos įmonių apyvarta (be PVM) sumažėjo 9,2 proc., kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos įmonių – 7,8 proc., apgyvendinimo įmonių – 6,7 proc.

  • Transporto, apgyvendinimo ir paslaugų įmonių apyvarta 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 6,2 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 0,4 proc. (nepašalinus – 14,1 proc.).

  • Transporto ir sandėliavimo įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 2,9 mlrd. EUR to meto kainomis ir buvo 0,7 proc. mažesnė nei praėjusį ketvirtį (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 13 proc.).

  • Beveik visų šios grupės veiklų įmonių pajamos mažėjo, išskyrus oro transporto įmonių pajamas, išaugusias 6,9 proc., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką (nepašalinus – sumažėjo 42,6 proc.).


1 pav. Transporto ir sandėliavimo įmonių apyvartos indeksai
To meto kainomis, 2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

  • Apgyvendinimo įmonių apyvarta 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 42,1 mln. EUR to meto kainomis, arba 6,7 proc. mažiau nei praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 40 proc.).


2 pav. Apgyvendinimo įmonių apyvartos indeksai
To meto kainomis, 2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai

  • Paslaugų įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 3,2 mlrd. EUR to meto kainomis, arba 0,04 proc. daugiau nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – sumažėjo 14,5 proc.).

  • Daugiausia – 46,1 proc. – pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, augo veterinarinės veiklos įmonių pajamos (nepašalinus – 57,4 proc.) ir informacinių paslaugų veiklos įmonių pajamos – 19,8 proc. (nepašalinus – 25,3 proc.). O didžiausias pajamų mažėjimas buvo pagrindinių buveinių bei konsultacinės valdymo veiklos įmonėse – 37,3 proc. – pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką (nepašalinus – 55,1 proc.) ir kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos įmonėse – 7,8 proc. (nepašalinus – 41,6 proc.)


3 pav. Paslaugų įmonių apyvartos indeksai
To meto kainomis, 2015 m. ketvirčio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Procentai


2020 m. antrojo ketvirčio statistinius transporto, apgyvendinimo ir paslaugų įmonių apyvartos rodiklius skelbsime 2020 m. rugpjūčio 28 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Danutė Geležauskaitė
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius
Tel. (8 5) 236 4655
El. p. danute.gelezauskaite@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.