???warnOperationFailedBecauseWarning???

Smurtas artimoje aplinkoje

 

2019 m. dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruota 19 proc. mažiau nusikaltimų

  • 2019 m. dėl smurto artimoje aplinkoje buvo užregistruotas 7 691 nusikaltimas, arba 19,3 proc. mažiau nei 2018 m., remdamasis Informatikos ir ryšių departamento išankstiniais duomenimis praneša Lietuvos statistikos departamentas.

  • Perpus (50,8 proc.) sumažėjo seksualinės prievartos nusikaltimų1, sunkių sveikatos sutrikdymų2 užregistruota 39,5 proc. mažiau, tačiau 61,5 proc. padaugėjo nužudymų3 – 2018 m. artimoje aplinkoje įvykdyti 13, 2019 m. – 21 nužudymas.

  • Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruoti nusikaltimai sudarė 16,2 proc. visų užregistruotų nusikaltimų (2018 m. – 17,8 proc.).

  • Dauguma (7,2 tūkst., arba 93,4 proc., nusikaltimų) 2019 m. dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų – nesunkūs sveikatos sutrikdymai4, jie sudarė 62,7 proc. visų šalyje užregistruotų nesunkių sveikatos sutrikdymų (2018 m. – 67,2 proc.).

_________________________
1 LR Baudžiamojo kodekso 149, 150–151 str. ir 153 str.
2 LR Baudžiamojo kodekso 135–136 str.
3 Be pasikėsinimų, LR Baudžiamojo kodekso 129–131 str.
4 LR Baudžiamojo kodekso 138,140 str.

 

1 pav. Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų lyginamoji dalis tarp visų užregistruotų tos rūšies nusikaltimų

Created with Highcharts 6.1.4Procentai21,321,38,88,815,515,559,359,353,853,80,50,534,834,812,912,926,926,968,968,956,656,61,51,5MiesteKaimeNužudymaiSeksualinės prievartos nusikaltimaiSunkūs sveikatos sutrikdymaiNesunkūs sveikatos sutrikdymaiGrasinimaiKiti020406080

8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukų – moterys, kas 10-as nukentėjęs – vaikas iki 18 metų amžiaus

  • 2019 m. užregistruoti 9 265 asmenys, nukentėję nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų (mieste – 5,8 tūkst., arba 63 proc., asmenų, kaime – 3,4 tūkst., arba 37 proc.). Dauguma (6,6 tūkst., arba 80,2 proc.) suaugusių nukentėjusiųjų buvo moterys, iš jų 79,2 proc. nukentėjo nuo intymaus partnerio.

  • Kas dešimtas (979, arba 10,6 proc.) nukentėjęs nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų – vaikas iki 18 metų amžiaus, 85,4 proc. jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių.

 

2 pav. Nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų nukentėjusių asmenų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupės597782153105137166299360385981965850821761365535561 4511 6171 3463687541181181271271641643293292412416906907227221 7501 7501 9771 9771 7311 731466466950950VyraiMoterysIš viso0–34–67–910–1415–1718–2425–2930–3940–4950–5960–64≥ 6505001 0001 5002 0002 500

______________________

1 Vieno 0–3 m. amžiaus asmens lytis nežinoma.

 

  • 2019 m. buvo nustatyta 5 022 įtariami (kaltinami) asmenys, padarę dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotą nusikaltimą (10,5 proc. mažiau nei 2018 m.). Iš jų 89,8 proc. buvo vyrai. Daugiau kaip pusė (2,7 tūkst., arba 53,1 proc.) įtariamų (kaltinamų) asmenų buvo 30–49 metų amžiaus. Šiais nusikaltimais buvo įtariami (kaltinami) ir 38 nepilnamečiai (0,8 proc. visų įtariamų (kaltinamų) asmenų).

 

3 pav. Nustatytų įtariamų (kaltinamų) asmenų amžiaus struktūra

Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupėsProcentai0,80,87,27,29,99,926,926,926,226,220,120,14,54,54,44,414 –1718 – 2425 – 2930 – 3940 – 4950 – 5960 – 64≥ 65051015202530
  • Daugiau kaip pusė įtariamų (kaltinamų) asmenų (57,2 proc.) turėjo vidurinį ar profesinį išsilavinimą, beveik ketvirtadalis (23 proc.) – pagrindinį, 10,9 proc. – aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir 8,9 proc. – pradinį ar neturėjo jokio išsilavinimo. Beveik pusė (45,7 proc.) asmenų nusikaltimo padarymo metu niekur nedirbo ir nesimokė ir net 58,5 proc. buvo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Didžioji dalis asmenų (4,9 tūkst. arba 97,2 proc.) buvo įtariami (kaltinami) fiziniu smurtu.

  • Kardomosios priemonės buvo paskirtos 1,8 tūkst. asmenų, įtariamų (kaltinamų) smurtu artimoje aplinkoje. 1,5 tūkst. asmenų (86,7 proc.) buvo skirta intensyvi priežiūra (įtariamojo kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis), 309 asmenys (17,5 proc.) buvo įpareigoti gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu, 68 asmenys (3,8 proc.) buvo įpareigoti periodiškai registruotis policijos įstaigoje, 50 (2,8 proc.) – suimti, iš 61 asmens buvo paimti dokumentai.

 

Statistinė informacija apie smurtą artimoje aplinkoje rengiama ir skelbiama įgyvendinant 2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. XII-2629 „Dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo“ 1 str. 3 p.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Sigita Mačiuikienė
Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus patarėja
Lietuvos statistikos departamentas
Tel. (8 5) 236 4714
El. p. sigita.maciuikiene@stat.gov.lt

Gelena Nedoltovskaja
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos
Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 271 8959
El. p. gelena.nedoltovskaja@vrm.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: