???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. vasarį padidėjo 1 procentiniu punktu

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. vasarį buvo 4 ir, palyginti su sausiu, padidėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Palyginti su sausiu, gyventojai šiek tiek geriau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn. ir didesniems pirkiniams ketino išleisti daugiau.
   

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2020 m. vasario mėn.

2020 m. sausio mėn.

2019 m. vasario mėn.

2013 m. sausio–2020 m. vasario mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

4

3

5

−2,4

8
(2019-06)

−11
(2014-09)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

3

2

1

−9,7

4
(2019(03/06/08)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

6

6

8

0,7

10
(2019-04)

−12
(2014-09)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

4

4

8

−0,0

14
(2019-06)

−19
(2014-09)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

3

0

3

−0,7

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Vasarį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino šiek tiek geriau nei sausį: 24 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 17 proc. – kad pablogėjo (sausį – atitinkamai 23 ir 19 proc.).

 • Vertinant namų ūkio finansinės padėties perspektyvas per ateinančius 12 mėn., 23 proc. gyventojų tikėjosi, kad ji gerės, 11 proc., – kad blogės (sausį – atitinkamai 25 ir 12 proc.).

 • Nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas beveik nepasikeitė: 29 proc. gyventojų tikėjosi, kad ji gerės, 20 proc., – kad blogės (sausį – atitinkamai 30 ir 21 proc.).

 • Vasarį, kaip ir sausį, kas ketvirtas gyventojas (25 proc.) nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 16 proc. – mažiau (sausį – 19 proc.).
   

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime vasarį skyrėsi 2 procentiniais punktais: mieste jis sudarė 3, kaime – 5. Mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, nepasikeitė, o kaime padidėjo 2 procentiniais punktais.

 • Nors kaimo gyventojų dalis, įžvelgianti teigiamus finansinės ir ekonominės padėties pokyčius beveik nepasikeitė, tačiau sumažėjo gyventojų dalis įžvelgianti neigiamus pokyčius: gyventojų, teigiančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pablogėjo, dalis sumažėjo nuo 22 iki 15 proc., manančiųjų, kad ji blogės ateityje – nuo 11 iki 9 proc., prognozuojančiųjų šalies ekonominės padėties blogėjimą – nuo 23 iki 17 proc., ketinančiųjų mažiau išleisti didesniems pirkiniams – nuo 20 iki 17 proc.

 • Vasarį, palyginti su sausiu, miesto gyventojai blogiau vertino savo namų ūkio finansinės padėties perspektyvas, tačiau didesniems pirkiniams ketino išleisti šiek tiek daugiau nei per praėjusius 12 mėn.
   

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2020 m. vasarį, palyginti su 2019 m. vasariu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. 2020 m. vasarį gyventojai geriau nei prieš metus vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn., šiek tiek pesimistiškiau – namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas.

 • Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pablogėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, dalis sumažėjo nuo 21 iki 17 proc.

 • Gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, dalis per metus sumažėjo nuo 26 iki 23 proc.

 • Palyginti su 2019 m. vasariu, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 5 procentiniais punktais (nuo 34 iki 29 proc.), kad padėtis pablogės – dalis padidėjo 4 procentiniais punktais (nuo 16 iki 20 proc.).

 • Gyventojų nuomonė apie numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika per metus pasikeitė nedaug: 25 proc. gyventojų teigė, kad per artimiausius 12 mėn. didesniems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 16 proc. – mažiau (prieš metus – atitinkamai 24 ir 17 proc.).
   

Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. vasarį gyventojai vertino geriau nei sausį: 36 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 19 proc. – kad pablogėjo (sausį – atitinkamai 33 ir 23 proc.).

 • Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, pusė gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 7 proc. – teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (sausį – atitinkamai 51 ir 8 proc.).

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi 48 proc. gyventojų, 15 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (sausį – atitinkamai 46 ir 17 proc.).


Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

Vartotojų nuomonių tyrimas atliekamas kiekvieno mėnesio 1–15 dienomis, apklausiant 1 200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų.

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.


Vartotojų nuomonių tyrimo kovo rezultatus skelbsime 2020 m. kovo 27 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

________________________________________________

Priedas

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014–2020 m.
Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 27Lietuva2014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M02-15-10-50510

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2019

2020

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

Visi gyventojai

5

6

5

6

8

6

7

4

1

3

1

3

4

Moterys

4

5

4

6

7

5

5

3

1

2

0

2

2

Vyrai

6

7

7

6

9

8

8

5

1

6

2

4

5

Miesto gyventojai

5

6

5

7

9

6

7

4

2

4

2

3

3

Kaimo gyventojai

4

5

6

5

6

7

6

4

0

2

-2

3

5

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

truputį pagerėjo

24

27

25

27

25

26

25

24

21

23

20

22

23

nepasikeitė

52

53

52

53

57

53

56

54

57

56

56

57

58

truputį pablogėjo

18

16

18

15

15

16

14

16

16

16

18

15

14

labai pablogėjo

3

3

3

4

2

3

3

4

4

2

4

4

3

Balansas

1

4

2

3

4

3

4

1

–1

2

–1

2

3

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

0

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

truputį pagerės

26

24

26

23

25

25

23

26

23

25

22

24

22

išliks nepakitusi

55

58

57

58

60

58

57

55

57

56

56

53

58

truputį pablogės

9

8

8

9

7

9

10

9

10

10

12

10

10

labai pablogės

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

Balansas

8

8

10

7

9

8

7

8

6

7

3

6

6

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

truputį pagerės

33

33

35

35

39

36

34

33

27

27

26

30

28

išliks nepakitusi

43

47

44

44

44

43

45

43

44

43

42

42

45

truputį pablogės

14

11

13

11

11

12

12

16

22

21

23

19

18

labai pablogės

2

2

1

2

1

2

1

1

2

2

4

2

2

Balansas

8

10

10

11

14

11

10

8

1

1

–2

4

4

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.
Procentais

 

2019

2020

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirki­niams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

6

5

4

5

4

4

5

5

5

4

6

6

5

Truputį didesnė

18

21

20

21

24

22

23

21

19

23

19

19

20

Tokia pati

51

50

50

51

52

50

48

48

49

49

48

47

50

Truputį mažesnė

9

9

9

7

8

8

7

7

8

8

8

8

7

Daug mažesnė

8

9

10

9

8

8

8

11

11

8

10

11

9

Balansas

3

2

–1

3

4

3

6

1

–1

3

2

0

3Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.