???warnOperationFailedBecauseWarning???

Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. birželį padidėjo 7 procentiniais punktais

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. birželį buvo minus 4 ir, palyginti su geguže, padidėjo 7 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Po staigaus kritimo balandžio mėnesį vartotojų pasitikėjimo rodiklis kyla antrą mėnesį iš eilės. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą, palyginti su geguže, lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai, o didžiausios įtakos turėjo optimistiškesnės šalies ekonominės padėties prognozės.


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

 

2020 m. birželio mėn.

2020 m. gegužės mėn.

2019 m. birželio mėn.

2013 m. sausio–2020 m. birželio mėn. vidurkis

Didžiau­sias nuo 2013 m. sausio mėn.

Mažiausias nuo 2013 m. sausio mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

−4

−11

8

−2,7

8
(2019-06)

−16
(2020-04)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per praėjusius 12 mėn.

−4

−5

4

−9,4

5
(2020-03)

−23
(2016-05)

Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

3

−3

9

0,6

10
(2019-04)

−12
(2014-09)
(2020-04)

Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn.

−17

−32

14

−1,2

14
(2019-06)

−48
(2020-04)

Kaip pasikeis pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai) per artimiausius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėjusius 12 mėn.

1

−2

4

−0,7

7
(2018-11)

−9
(2013-02)

 

 • Birželį, palyginti su geguže, gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis gerės, dalis padidėjo 9 procentiniais punktais (nuo 14 iki 23 proc.), manančiųjų, kad padėtis blogės, dalis sumažėjo 12 procentinių punktų (nuo 59 iki 47 proc.).

 • Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su geguže, taip pat buvo šiek tiek optimistiškesnės: gyventojų, besitikinčių savo namų ūkio finansinės padėties gerėjimo dalis padidėjo nuo 18 iki 22 proc., manančiųjų, kad padėtis blogės, dalis sumažėjo 8 procentiniais punktais (nuo 23 iki 15 proc.).

 • Birželį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino šiek tiek geriau nei gegužę: 23 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 28 proc. – kad ji pablogėjo (gegužę – atitinkamai 22 ir 30 proc.).

 • Birželį 28 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 20 proc. – mažiau (gegužę – atitinkamai 26 ir 24 proc.).


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime birželį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis sudarė minus 4, kaime – minus 5. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 8, kaime – 3 procentiniais punktais.

 • Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą mieste lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai. Miesto gyventojų, teigiančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. pagerėjo, dalis padidėjo nuo 20 iki 25 proc., manančiųjų, kad ji gerės ateityje – nuo 17 iki 23 proc., prognozuojančiųjų šalies ekonominės padėties gerėjimą – nuo 14 iki 23 proc., ketinančiųjų daugiau išleisti didesniems pirkiniams – nuo 25 iki 28 proc.

 • Birželį, palyginti su geguže, kaimo gyventojai geriau vertino šalies ekonominės ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas: prognozuojančiųjų, kad šalies ekonominė padėtis gerės, dalis padidėjo nuo 14 iki 22 proc., o manančiųjų, kad ji blogės, dalis sumažėjo nuo 57 iki 42 proc. Namų ūkio finansinės padėties gerėjimo per ateinančius 12 mėn. tikėjosi kas penktas (20 proc.) kaimo gyventojas, 16 proc. manė, kad ji blogės (gegužę atitinkamai 22 ir 19 proc.).

 • Palyginti su praėjusiu mėnesiu, kaimo gyventojai blogiau vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimą per praėjusius 12 mėn. ir didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau. Teigiančiųjų, kad namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo per praėjusius 12 mėn., dalis sumažėjo nuo 24 iki 19 proc., ketinančiųjų mažiau išleisti didesniems pirkiniams, dalis padidėjo nuo 22 iki 26 proc.


Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu

 • Per metus (2020 m. birželį, palyginti su 2019 m. birželiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 12 procentinių punktų. Tai lėmė neigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas. Palyginti su 2019 m. birželiu, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis sumažėjo 17 procentinių punktų (nuo 40 iki 23 proc.), manančiųjų, kad padėtis blogės – dalis padidėjo 35 procentiniais punktais (nuo 12 iki 47 proc.).

 • Gyventojų, besitikinčių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, dalis per metus sumažėjo nuo 26 iki 22 proc., manančiųjų, kad ji blogės – dalis padidėjo nuo 8 iki 15 proc.

 • Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pablogėjo per praėjusius 12 mėn., palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, dalis padidėjo nuo 17 iki 28 proc.

 • Vertindami numatomas išlaidas tokiems pirkiniams kaip baldai ar buitinė technika, kaip ir prieš metus, 28 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėn. šiems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 20 proc. – mažiau (prieš metus –16 proc.).


Pokyčių per praėjusius 12 mėn. ir dabartinės padėties vertinimas

 • Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. birželį gyventojai vertino blogiau nei gegužę: 21 proc. gyventojų teigė, kad per praėjusius 12 mėn. ji pagerėjo, 47 proc. – kad pablogėjo (gegužę – atitinkamai 25 ir 42 proc.).

 • Vertindami esamą savo šeimos finansinę padėtį, 54 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 10 proc. – teigė, kad gyvena iš santaupų ar skolintų lėšų (gegužę – atitinkamai 53 ir 8 proc.).

 • Nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. tikėjosi pusė (50 proc.) gyventojų, 16 proc. teigė, kad visiškai nesitiki nors kiek sutaupyti (gegužę – atitinkamai 47 ir 14 proc.).

 • Birželį gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus kitimo perspektyvas per ateinančius 12 mėn., palyginti su praėjusiu mėnesiu, šiek tiek pagerėjo – nors gyventojų besitikinčių, kad bedarbių skaičius mažės dalis nepasikeitė (tokių buvo 13 proc.), bet nuo 76 iki 71 proc. sumažėjo gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius augs, iš jų manančiųjų, kad bedarbių skaičius labai augs, sumažėjo nuo 28 iki 15 proc.


Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en.


Duomenys surinkti birželio 1–18 dienomis apklausus 746 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktus respondentus.
 

Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.


Vartotojų nuomonių tyrimo liepos rezultatus skelbsime 2020 m. liepos 29 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

______________________

Priedas

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2014–2020 m.

Balansas

Created with Highcharts 6.1.4ES 27Lietuva2014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M06-30-20-10010


1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Balansas

 

2019

2020

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Visi gyventojai

8

6

7

4

1

3

1

3

4

0

–16

–11

–4

Moterys

7

5

5

3

1

2

0

2

2

–1

–19

–15

–6

Vyrai

9

8

8

5

1

6

2

4

5

0

–14

–6

–2

Miesto gyventojai

9

6

7

4

2

4

2

3

3

0

–17

–12

–4

Kaimo gyventojai

6

7

6

4

0

2

–2

3

5

–2

–16

–8

–5

 

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę padėtį, palyginti su prieš 12 mėn. buvusia padėtimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerėjo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

truputį pagerėjo

25

26

25

24

21

23

20

22

23

27

21

20

21

nepasikeitė

57

53

56

54

57

56

56

57

58

54

56

48

48

truputį pablogėjo

15

16

14

16

16

16

18

15

14

15

17

25

23

labai pablogėjo

2

3

3

4

4

2

4

4

3

2

4

5

5

Balansas

4

3

4

1

–1

2

–1

2

3

5

–1

–5

–4

 

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

truputį pagerės

25

25

23

26

23

25

22

24

22

20

13

18

21

išliks nepakitusi

60

58

57

55

57

56

56

53

58

55

44

49

54

truputį pablogės

7

9

10

9

10

10

12

10

10

14

29

20

13

labai pablogės

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

4

3

2

Balansas

9

8

7

8

6

7

3

6

6

2

–12

–3

3

 

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labai pagerės

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

truputį pagerės

39

36

34

33

27

27

26

30

28

20

8

14

23

išliks nepakitusi

44

43

45

43

44

43

42

42

45

38

14

25

26

truputį pablogės

11

12

12

16

22

21

23

19

18

30

43

39

37

labai pablogės

1

2

1

1

2

2

4

2

2

7

30

20

10

Balansas

14

11

10

8

1

1

–2

4

4

12

–48

–32

–17

 

5 lentelė. Gyventojų ketinimai išleisti pinigų didesniems pirkiniams (baldams, buitinei technikai ir pan.) per artimiausius 12 mėn.

Procentais

 

2019

2020

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Pinigų suma, ketinama išleisti didesniems pirkiniams per artimiau­sius 12 mėn., palyginti su suma, išleista per praėju­sius 12 mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daug didesnė

4

4

5

5

5

4

6

6

5

5

5

8

6

Truputį didesnė

24

22

23

21

19

23

19

19

20

22

21

18

22

Tokia pati

52

50

48

48

49

49

48

47

50

49

42

42

43

Truputį mažesnė

8

8

7

7

8

8

8

8

7

10

9

11

8

Daug mažesnė

8

8

8

11

11

8

10

11

9

8

15

13

12

Balansas

4

3

6

1

–1

3

2

0

3

3

–5

–2

1Kontaktinė informacija :

Vida Stoškutė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4952
El. p. vida.stoskute@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.