???warnOperationFailedBecauseWarning???

Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta

Per gegužę, sušvelninus Covid-19 karantino sąlygas, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta išaugo 17,5 proc., maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta – 66,2 proc. Ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 30,9 proc., o užsakomasis pardavimas paštu arba internetu smuko 5,4 proc.

  • Išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. gegužę sudarė 1 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2020 m. balandžiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 17,5 proc.

  • Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 3,4 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių –30,9 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 23,3 proc.

  • 2020 m. gegužę, palyginti su 2019 m. geguže, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,9 proc. Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 1 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 6 proc., o automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 7,6 proc.

 

1 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

2 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

  • Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. gegužę sudarė 39,3 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2020 m. balandžiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 66,2 proc.

  • 2020 m. gegužę, palyginti su 2019 m. geguže, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 47,9 proc.

 

3 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

4 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Apyvartos (be PVM) pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, procentais

Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.)

2020 m. gegužės mėn., palyginti su

2020 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su 2019 m. sausio–gegužės mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2020 m. balandžio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. gegužės mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

47 skyrius. Mažmeninė prekyba

17,5

0,9

–2,5

Mažmeninė prekyba, neįskaitant automobilių degalų

15,9

3,5

–0,5

Maisto prekės, alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

3,4

1,0

–0,1

Nespecializuotose parduotuvėse

3,3

1,2

–0,1

Specializuotose parduotuvėse

13,0

–5,2

0,1

Ne maisto prekės

30,9

6,0

–0,8

Specializuotose parduotuvėse

 

 

 

Tekstilė, drabužiai ir avalynė

2,7 k.

–16,9

–24,0

Garso ir vaizdo įranga, įrašai, metalo dirbiniai, dažai ir stiklas, elektriniai buitiniai prietaisai, baldai ir apšvietimo įranga

47,7

15,1

–1,5

Informacijos ir ryšių technologijų įranga, kultūros ir poilsio prekės, laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai bei kitos naujos prekės

28,5

–3,5

–1,9

Farmacijos, medicinos ir kosmetikos prekės

5,1

–7,5

–0,2

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

–5,4

56,7

40,5

Nespecializuotose parduotuvėse

54,2

12,4

–10,5

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

23,3

–7,6

–9,3

56 skyrius. Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

66,2

–47,9

–31,1

 

2020 m. birželio mėn. mažmeninės prekybos bei maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos pokyčius skelbsime 2020 m. liepos 28 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Alina Ramaškevičienė
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4994El. p. alina.ramaskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: