???warnOperationFailedBecauseWarning???

Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta


Per birželį, atšaukus Covid-19 karantino sąlygas, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 5,6 proc., maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta – 49,7 proc.

  • Išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. birželį sudarė 1 mlrd. 56 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2020 m. geguže, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 5,6 proc.

  • Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,7 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių –5,5 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 15,2 proc.

  • 2020 m. birželį, palyginti su 2019 m. birželiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis padidėjo 5,1 proc. Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,7 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 11,2 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 2,8 proc.


1 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100


2 pav. Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais

  • Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. birželį sudarė 61,5 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2020 m. geguže, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 49,7 proc.

  • 2020 m. birželį, palyginti su 2019 m. birželiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 24,4 proc.


3 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvartos (be PVM) indeksai
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100


4 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.
Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais


Apyvartos (be PVM) pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, procentais

Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.)

2020 m. birželio mėn., palyginti su

2020 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2019 m. sausio–birželio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2020 m. gegužės mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2019 m. birželio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

47 skyrius. Mažmeninė prekyba

5,6

5,1

–1,1

Mažmeninė prekyba, neįskaitant automobilių degalų

3,2

5,9

0,7

Maisto prekės, alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai

0,7

0,7

0,0

Nespecializuotose parduotuvėse

0,5

0,7

0,0

Specializuotose parduotuvėse

5,5

4,2

0,9

Ne maisto prekės

5,5

11,2

1,4

Specializuotose parduotuvėse

 

 

 

Tekstilė, drabužiai ir avalynė

40,5

12,6

–17,6

Garso ir vaizdo įranga, įrašai, metalo dirbiniai, dažai ir stiklas, elektriniai buitiniai prietaisai, baldai ir apšvietimo įranga

–4,6

9,0

0,4

Informacijos ir ryšių technologijų įranga, kultūros ir poilsio prekės, laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai bei kitos naujos prekės

13,2

12,9

1,3

Farmacijos, medicinos ir kosmetikos prekės

7,3

–1,4

–0,3

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

–5,2

49,7

42,2

Nespecializuotose parduotuvėse

3,5

14,5

–5,8

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

15,2

2,8

–7,1

56 skyrius. Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

49,7

–24,4

–29,7


2020 m. liepos mėn. mažmeninės prekybos bei maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos pokyčius skelbsime 2020 m. rugpjūčio 26 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.Kontaktinė informacija :

Alina Ramaškevičienė
Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4994
El. p. alina.ramaskeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: