???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2020 m. balandžio mėn.

  • 2020 m. balandį prekių eksportuota už 1,91 mlrd. EUR, importuota – už 1,90 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,10 mlrd. EUR. Užsienio prekybos balansas sudarė 11 mln. EUR.

  • Per mėnesį (balandį, palyginti su kovu) eksportas sumažėjo 24,5 proc., importas – 26,3 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (65,8 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 45,6 proc.), javų (49,5 proc.), baldų (31,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (40,2 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (72,3 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 36,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (51,3 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (23,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 20,6 proc., importas – 20,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 26,2 proc., be mineralinių produktų – 19,9 proc.

  • Balandį užsienio prekyba prekėmis su dauguma šalių mažėjo, tačiau dėl apsaugos priemonių importo, bendras importas iš Kinijos padidėjo 31,8 proc.

  • Per metus (2020 m. balandį, palyginti su 2019 m. balandžiu) eksportas sumažėjo 21,5 proc., importas – 28,7 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (70,9 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 33,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (52,2 proc.), baldų (36 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (72,1 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 16,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (66 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (17,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 15,2 proc., importas – 21,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 25,8 proc., be mineralinių produktų – 16 proc.

  • 2020 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 5,7 proc., importas – 9,7 proc. Eksporto sumažėjimą lėmė kritęs naftos produktų (39,9 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 28,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (17 proc.), baldų (9,4 proc.) eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs žalios naftos (24,1 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 10,4 proc.), antžeminio transporto priemonių (30,2 proc.), organinių chemijos produktų (25 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,1 proc., importas – 4,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 8,5 proc., be mineralinių produktų – 1,9 proc.

  • 2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,5 proc.), Latviją (9,3 proc.), Vokietiją (8,4 proc.) ir Lenkiją (7 proc.), o importavo iš Vokietijos (12,2 proc.), Lenkijos (12,2 proc.), Rusijos (11,2 proc.), Latvijos (7,3 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,5 proc.), Lenkiją (7,7 proc.), Švediją (7 proc.), Latviją (6,8 proc.) ir Nyderlandus (5,8 proc.).

  • 2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,7 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,9 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (14,6 proc.), mineralinių produktų (14,3 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (11,8 proc.), naftos produktų (11,3 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,7 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas 2020 m. sausio–balandžio mėn.
Mln. eurų

 

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas, mln. EUR

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

Vertė, mln. EUR

Pokytis, %

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Iš viso

8 976,6

9 521,6

–5,7

5 317,3

5 810,4

–8,5

9 270,4

10 269,6

–9,7

–293,8

–748,0

sausis

2 229,8

2 271,1

–1,8

1 371,9

1 458,6

–5,9

2 345,6

2 394,0

–2,0

–115,8

–122,9

vasaris

2 302,7

2 259,9

1,9

1 348,9

1 366,8

–1,3

2 443,1

2 518,4

–3,0

–140,5

–258,4

kovas

2 531,9

2 555,0

–0,9

1 493,6

1 499,4

–0,4

2 580,4

2 689,5

–4,1

–48,5

–134,4

I ketvirtis

7 064,3

7 086,1

–0,3

4 214,3

4 324,7

–2,6

7 369,1

7 601,8

–3,1

–304,8

–515,7

balandis

1 912,3

2 435,5

–21,5

1 102,9

1 485,7

–25,8

1 901,3

2 667,8

–28,7

11,0

–232,2

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2020 m. sausio–balandžio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

8 976,6

100,0

–5,7

9 270,4

100,0

–9,7

Investicinės prekės

1 115,2

12,4

0,5

1 347,2

14,5

–14,6

Tarpinio vartojimo prekės

4 721,7

52,6

–8,3

5 112,8

55,2

–12,7

Vartojimo prekės

2 746,0

30,6

0,9

2 464,2

26,6

3,3

Benzinas

200,1

2,2

–38,9

5,0

0,1

–62,5

Lengvieji automobiliai

159,4

1,8

–6,9

313,2

3,4

–24,6

Kita

34,3

0,4

–21,5

28,0

0,3

58,3

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres1 2020 m. sausio–balandžio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

8 976,6

100,0

59,2

–5,7

Iš viso

9 270,4

100,0

–9,7

ES 272

5 042,1

56,2

66,4

–4,8

ES 272

6 283,4

67,8

–7,1

Euro zona

3 464,1

38,6

63,3

–1,1

Euro zona

4 322,1

46,6

–8,4

Rusija

1 208,9

13,5

9,4

–1,6

Vokietija

1 130,5

12,2

–4,8

Latvija

835,1

9,3

43,4

–1,4

Lenkija

1 127,5

12,2

–3,8

Vokietija

750,0

8,4

74,4

0,0

Rusija

1 041,3

11,2

–30,0

Lenkija

630,6

7,0

65,2

–23,6

Latvija

674,4

7,3

–9,3

Švedija

420,8

4,7

89,0

–9,6

Nyderlandai

532,9

5,7

–8,0

Estija

416,5

4,6

38,2

–3,3

Italija

446,5

4,8

–4,1

Nyderlandai

386,8

4,3

79,4

4,7

Kinija

382,2

4,1

22,3

Baltarusija

360,1

4,0

11,0

–2,7

Švedija

346,2

3,7

–8,7

Ukraina

343,1

3,8

68,6

10,1

Prancūzija

297,0

3,2

–6,6

Jungtinės Valstijos

323,0

3,6

94,2

–6,2

Estija

291,0

3,1

–10,4

Jungtinė Karalystė

319,1

3,6

79,3

–20,5

Jungtinė Karalystė

242,3

2,6

–9,8

Norvegija

266,8

3,0

89,5

–1,6

Belgija

240,0

2,6

–14,7

Danija

246,4

2,7

81,0

–0,8

Suomija

231,1

2,5

–13,5

Prancūzija

200,4

2,2

75,5

–19,5

Baltarusija

229,2

2,5

–11,6

Italija

193,6

2,2

76,8

–7,0

Kazachstanas

216,5

2,3

2,0

Kitos šalys

2 075,4

23,1

70,5

Kitos šalys

1 841,8

20,0

____________________
1
 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis ir Jungtine Karalyste – šalis siuntėja, prekiaujant su kitomis ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

2 Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–balandžio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

8 976,6

100,0

59,2

–5,7

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 369,7

15,3

26,6

–0,2

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

779,1

8,7

18,1

2,2

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 144,1

12,7

45,2

3,1

30

Farmacijos produktai

308,7

3,4

8,0

21,3

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

797,7

8,9

73,8

11,6

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

255,2

2,8

99,7

18,3

V

Mineraliniai produktai

746,3

8,3

89,3

–38,0

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

734,7

8,2

89,5

–38,3

2710

Naftos produktai

629,6

7,0

95,5

–39,9

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

726,7

8,1

86,0

–9,4

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

678,9

7,6

90,1

–9,4

II

Augaliniai produktai

629,5

7,0

61,5

13,7

10

Javai

274,7

3,1

89,5

11,8

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

609,2

6,8

72,0

–8,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

571,7

6,4

75,7

–8,0

 

Kita

2 953,4

32,9

58,6

 

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–balandžio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

5 317,3

100,0

–8,5

V

Mineraliniai produktai

666,4

12,5

–37,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

657,5

12,4

–38,2

2710

Naftos produktai

601,1

11,3

–39,3

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

625,2

11,8

–10,3

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

611,5

11,5

–9,9

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

588,6

11,1

11,9

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

254,3

4,8

18,4

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

517,4

9,7

–0,1

31

Trąšos

209,8

3,9

–21,5

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

438,7

8,3

–10,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

432,9

8,1

–11,0

II

Augaliniai produktai

386,9

7,3

14,2

10

Javai

246,0

4,6

13,0

 

Kita

2 094,1

39,3

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2020 m. sausio–balandžio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

9 270,4

100,0

–9,7

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

1 666,5

18,0

–1,6

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

959,2

10,3

–0,8

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 349,5

14,6

0,5

30

Farmacijos produktai

469,2

5,1

13,8

V

Mineraliniai produktai

1 326,2

14,3

–31,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 244,2

13,4

–32,9

2709

Žalia nafta

892,9

9,6

–24,1

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

752,7

8,1

–30,4

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

704,7

7,6

–30,2

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

657,2

7,1

–5,8

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

218,5

2,4

–10,8

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

556,3

6,0

4,8

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

146,6

1,6

7,6

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

541,8

5,8

–2,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

452,3

4,9

–2,6

 

Kita

2 420,2

26,1

 

 

Eksporto ir importo dinamika 2016–2020 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. EUR

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2019-04

2 435,5

−4,7

1 485,7

−0,9

61,0

2 667,8

−0,8

−232,2

2019-05

2 494,1

2,4

1 538,7

3,6

61,7

2 942,2

10,3

−448,2

2019-06

2 378,2

−4,6

1 437,3

−6,6

60,4

2 487,6

−15,5

−109,3

2019-07

2 474,8

4,1

1 456,0

1,3

58,8

2 856,6

14,8

−381,8

2019-08

2 492,0

0,7

1 510,7

3,8

60,6

2 621,9

−8,2

−129,9

2019-09

2 562,8

2,8

1 581,5

4,7

61,7

2 613,8

−0,3

−51,0

2019-10

2 769,7

8,1

1 635,2

3,4

59,0

2 854,7

9,2

−85,0

2019-11

2 575,3

−7,0

1 534,5

−6,2

59,6

2 658,8

−6,9

−83,6

2019-12

2 330,4

−9,5

1 287,4

−16,1

55,2

2 511,8

−5,5

−181,4

2020-01

2 229,8

−4,3

1 371,9

6,6

61,5

2 345,6

−6,6

−115,8

2020-02

2 302,7

3,3

1 348,9

−1,7

58,6

2 443,1

4,2

−140,5

2020-03

2 531,9

10,0

1 493,6

10,7

59,0

2 580,4

5,6

−48,5

2020-04

1 912,3

−24,5

1 102,9

−26,2

57,7

1 901,3

−26,3

11,0

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.

Patikslinti 2020 m. vasario, kovo mėn. duomenys.


2020 m. gegužės mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2020 m. liepos 10 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.