???warnOperationFailedBecauseWarning???

Socialinės paslaugos 2019 m.

 

2019 m. pagalbos į namus ir socialinės globos paslaugos asmens namuose buvo suteiktos 20,3 tūkst. asmenų, arba 13,6 proc. daugiau nei 2018 m.

  • Dauguma (76,3 proc.) asmenų, gavusių socialines paslaugas asmens namuose, buvo senatvės pensijos amžiaus, 21,8 proc. – darbin­go amžiaus asmenys su negalia, 1,9 proc. – vaikai su negalia. Namuose socialines paslaugas gavusių senatvės pensijos amžiaus asmenų, palyginti su 2018 m., padaugėjo 5,8 proc., darbingo amžiaus asmenų su negalia – 43,9 proc., o vaikų su negalia – maždaug 1,5 karto. 2019 m. 125 senatvės pensijos amžiaus ir (ar) su negalia asmenų gavo pagalbos pinigus ir patys pasirūpino socia­linių paslaugų teikimu namuose. Šios išmokos gavėjų, palyginti su 2018 m., padaugėjo 5,9 proc.


Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius1 ir jų dalis, palyginti su 65 metų ir vyresniais gyventojais

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. asmenųProcentai13,313,612,915,015,916,218,117,818,618,718,020,42,42,52,42,82,93,03,33,33,43,43,33,7Socialinių paslaugų asmensnamuose gavėjaiSocialinių paslaugų asmens namuose gavėjų dalis,palyginti su 65 m. ir vyresniais gyventojais2008200920102011201220132014201520162017201820190612182402468

_____________________
Įskaityti pagalbos pinigų gavėjai.
 

  • 2019 m. pabaigoje kūdikių ir vaikų globos namuose gyveno 1,2 tūkst. tėvų globos netekusių vaikų iki 18 metų amžiaus, arba 43,3 proc. mažiau nei 2018 m. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyveno 770 vaikų (2018 m. pabaigoje – 285 vaikų).

  • Šeimynų, globojančių vaikus iki 18 m. amžiaus, skaičius 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 7,7 proc., globotinių jose – maždaug šeštadaliu. Iš viso 2019 m. pabaigoje 48 šeimynose gyveno 338 vaikai.

  • 2019 m. pabaigoje 4 socialinės globos namuose vaikams su negalia gyveno 89 vaikai, arba 42,9 proc. mažiau nei 2018 m. pabaigoje.

  • 2019 m. pabaigoje šalyje veikė 39 globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia ir 127 globos įstaigos pagyvenusiems žmonėms, jose gyveno atitinkamai 6,3 ir 6,4 tūkst. asmenų (2018 m. pabaigoje – 6,3 ir 6,1 tūkst. žmonių). Dar 343 suaugę asmenys su negalia gyveno 29 naujo tipo įstaigose – grupinio gyvenimo namuose.

  • Savarankiško gyvenimo namuose pagyvenusiems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia (2019 m. pabaigoje šalyje buvo 30 tokių įstaigų) gyveno 565 gyventojai, arba 7,6 proc. daugiau nei 2018 m.

  • 2019 m. pabaigoje veikė 30 nakvynės namų su 1,4 tūkst. vietų. Nakvynės namuose per metus gyveno 2,2 tūkst. asmenų (2018 m. – 3 tūkst.), du trečdaliai jų (60,9 proc.) gyveno ilgiau nei 6 mėn.

  • 2019 m. krizių centruose ir laikinojo apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams buvo apgyvendinta 2,2 tūkst. asmenų, tai penktadaliu daugiau nei 2018 m.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir Eurostato duomenų bazėje
 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

___________________

Priedas

1 lentelė. Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjai 2018–2019 m.

 

2018

2019

2019 m., palyginti su 2018 m., padidėji­mas, sumažėjimas (–), %

Pagalbą į namus ir socialinę globą asmens namuose gavę asmenys

17 845

20 276

13,6

senatvės pensijos amžiaus

14 616

15 461

5,8

darbingo amžiaus su negalia

3 072

4 420

43,9

vaikai su negalia

157

395

151,6

Pagalbos pinigų gavėjai

118

125

5,9

senatvės pensijos amžiaus

106

103

–2,8

darbingo amžiaus su negalia

12

22

83,3

 

2 lentelė. Įstaigos (padaliniai) vaikams ir šeimynos 2018–2019 m.
Metų pabaigoje

 

2018

2019

2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Kūdikių namai

3

2

–33,3

juose kūdikių

76

29

–61,8

Socialinės globos namai vaikams su negalia

4

4

0,0

juose vaikų

156

89

–42,9

Vaikų globos namai

68

58

–14,7

juose vaikų

2 1421

1 214

–43,3

valstybės globos namai

6

4

–33,3

juose vaikų

224

101

–54,9

savivaldybių globos namai

48

45

–6,3

juose vaikų

1 695

897

–47,1

visuomeninių organizacijų, parapijų ir privatūs globos namai

14

9

–35,7

juose vaikų

421

216

–48,7

Bendruomeniniai vaikų globos namai

142

45

221,4

juose vaikų

2822

770

173,0

Šeimynos

53

48

–9,4

jose globotinių

405

338

–16,5

_______________________
Įskaityti įstaigų padaliniuose (bendruomeniniuose vaikų globos namuose) gyvenantys vaikai.
Neįskaityti įstaigų padaliniai (bendruomeniniai vaikų globos namai) ir juose gyvenantys vaikai.

 

3 lentelė. Vietų skaičius įstaigose (padaliniuose) vaikams 2018–2019 m.

Metų pabaigoje

 

2018

2019

2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Kūdikių namuose

106

46

–56,6

Socialinės globos namuose vaikams su negalia

170

96

–43,5

Vaikų globos namuose

2 4081

1 487

–38,2

valstybės globos namuose

248

122

–50,8

savivaldybių globos namuose

1 695

1 103

–34,9

visuomeninių organizacijų, parapijų ir privačiuose globos namuose

465

262

–43,7

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose

3212

803

150,2

_______________________
Įskaitytos vietos įstaigų padaliniuose (bendruomeniniuose vaikų globos namuose).
Neįskaitytos vietos įstaigų padaliniuose (bendruomeniniuose vaikų globos namuose).


4 lentelė. Globos įstaigos (padaliniai) ir savarankiško gyvenimo namai pagyvenusiems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia 2018–2019 m.
Metų pabaigoje

 

2018

2019

2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Globos įstaigos pagyvenusiems žmonėms

126

127

0,8

jose gyventojų

6 071

6 387

5,2

valstybės globos įstaigos

4

4

0,0

jose gyventojų

618

626

1,3

savivaldybių globos įstaigos

55

54

–1,8

jose gyventojų

2 776

3 054

10,0

visuomeninių organizacijų, parapijų ir privačios globos įstaigos

67

69

3,0

jose gyventojų

2 677

2 707

1,1

Globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia

381

39

2,6

jose gyventojų

6 2851

6 267

–0,3

Grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia

122

29

141,7

juose gyventojų

1852

343

85,4

Savarankiško gyvenimo namai

24

30

25,0

juose gyventojų

525

565

7,6

_______________________
Įskaityti įstaigų padaliniai – grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia ir jų gyventojai.
Neįskaityti įstaigų padaliniai – grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia ir jų gyventojai.


5 lentelė. Vietų skaičius globos įstaigose (padaliniuose) ir savarankiško gyvenimo namuose pagyvenusiems žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia 2018–2019 m.
Metų pabaigoje

 

2018

2019

2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Globos įstaigose pagyvenusiems žmonėms

6324

6 538

3,4

valstybės globos įstaigose

618

626

1,3

savivaldybių globos įstaigose

2 876

3 138

9,1

visuomeninių organizacijų, parapijų ir privačiose globos įstaigose

2 830

2 780

–1,8

Globos įstaigose suaugusiems asmenims su negalia

6 3501

6 301

–0,8

Grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia

2122

353

66,5

Savarankiško gyvenimo namuose

570

622

9,1

_______________________
Įskaitytos vietos įstaigų padaliniuose – grupinio gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia.
Neįskaitytos vietos įstaigų padaliniuosegrupinio gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia.


6 lentelė. Nakvynės namai 2018–2019 m.
Metų pabaigoje

 

2018

2019

2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjimas, sumažėjimas (–), %

Nakvynės namai1

25

30

20,0

Vietos

1 141

1 394

22,2

Per metus gyveno asmenų, iš viso

3 007

1 858

–38,2

vyrų

2 359

1 511

–35,9

moterų

648

347

–46,5

_______________________
Įskaityti socialines paslaugas teikiančių įstaigų padaliniai, kurie teikė laikinojo apnakvindinimo paslaugas.

 

7 lentelė. Gyventojai pagal apgyvendinimo nakvynės1 namuose trukmę ir priežastis 2019 m.

 

Iš viso

iš jų moterys

Iš visų gyventojų – vaikai iki 18 metų amžiaus

iš visų gyventojų pagal apgyvendinimo trukmę, mėn.

Iš viso

iš jų moterys

iki 1 mėn.

1–3 mėn.

4–6 mėn.

ilgiau nei 6 mėn.

Gyveno asmenų

1 858

347

63

8

121

374

231

1 132

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

asmenys, neturintys būsto

1 606

273

42

-

96

299

206

1 005

asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje

66

46

15

6

2

11

2

51

asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų

66

7

-

-

8

22

6

30

našlaičiai, neturintys būsto

27

7

-

 

2

5

7

13

atvykusieji iš socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų

44

5

1

-

5

21

5

13

grįžusieji ar deportuoti iš užsienio šalių

22

2

-

-

1

10

1

10

nukentėjusieji nuo stichinių nelaimių

4

2

-

-

-

-

2

2

nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukos

1

-

-

-

-

-

-

1

prieglobstį gavę užsieniečiai

8

-

-

-

-

5

2

1

apgyvendinti dėl kitų priežasčių

14

5

5

2

7

1

-

6

_______________________
1 Įskaitytos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos (padaliniai).


8 lentelė. Gyventojai pagal apgyvendinimo krizių centruose1 trukmę ir priežastis 2019 m.

 

Iš viso

iš jų moterys

Iš visų gyventojų – vaikai iki 18 metų amžiaus

iš visų gyventojų pagal apgyvendinimo trukmę, mėn.

Iš viso

iš jų moterys

iki 1 mėn. / iš jų iki 3 parų

1–3 mėn.

4–6 mėn.

ilgiau nei 6 mėn.

Gyveno asmenų

2 157

1 012

839

364

800/274

665

277

415

iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

asmenys, neturintys būsto

782

300

207

96

168/128

346

116

152

asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje

676

371

295

113

418/80

110

70

78

asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų

42

20

17

9

7/4

24

1

10

našlaičiai, neturintys būsto

7

4

-

-

-/-

3

1

3

atvykusieji iš socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų

102

59

30

2

12/10

34

19

37

grįžusieji ar deportuoti iš užsienio šalių

19

12

3

2

8/8

11

-

-

nukentėjusieji nuo stichinių nelaimių

11

4

3

-

3/1

4

4

-

nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukos

43

12

-

-

5/5

10

1

27

prieglobstį gavę užsieniečiai

9

2

1

1

2/2

7

-

-

nepilnametės motinos iš socialinę riziką patiriančių šeimų

3

-

-

-

-/-

1

-

2

apgyvendinti dėl kitų priežasčių

463

228

283

141

177/36

115

65

106

_______________________
Įskaitytos laikino apnakvindinimo įstaigos (padaliniai) motinoms ir vaikams.Kontaktinė informacija :

Loreta Rakutienė
Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius
Tel. (8 5) 236 4754
El. p. loreta.rakutiene@stat.gov.lt
osp.stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: