???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pagrindiniai švietimo rodikliai

 

  • 2019–2020 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose mokėsi ir studijavo 459,4 tūkst. mokinių ir studentų, arba beveik kas šeštas Lietuvos gyventojas. Besimokančiųjų skaičius mokymo įstaigose, palyginti su 2018–2019 mokslo metais, sumažėjo 8,3 tūkst., arba 1,8 proc.


Mokinių ir studentų skaičius 2010–2019 m.
Mokslo metų pradžioje
Tūkstančiai

Created with Highcharts 6.1.4652,2614,3578,1551,6531,6515,0504,0485,9467,7459,4415,9392,9373,8357,5344,7335,2330,9326,1322,3325,749,546,544,845,646,546,547,742,134,227,853,349,845,743,641,539,837,635,433,932,9133,5125,1113,8104,998,993,587,882,377,373,0Iš viso besimokančiųjųBendrojo ugdymo mokykloseProfesinio mokymo įstaigoseKolegijoseUniversitetuose2010 – 20112011 – 20122012 – 20132013 – 20142014 – 20152015 – 20162016 – 20172017 – 20182018 – 20192019 – 20200100200300400500600700


2019 m. rudenį į bendrojo ugdymo mokyklas priimta 29,8 tūkst. pirmokų, 1,1 tūkst. (4 proc.) daugiau nei 2018 m. Iš viso 2019–2020 mokslo metų pradžioje pagal bendrojo ugdymo programas buvo ugdoma 325,7 tūkst. mokinių.

  • 2019 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 24,8 tūkst. mokinių (2018 m. – 25,1 tūkst.), brandos atestatus – 21,5 tūkst. abiturientų (2018 m. – 23,1 tūkst.). Daugiau kaip du trečdaliai abiturientų (67,4 proc.) tais pačiais metais tęsė mokslus šalies mokymo įstaigose: 36 proc. – universitetuose, 21,3 proc. – kolegijose, 10,1 proc. – profesinio mokymo įstaigose.

  • 2019–2020 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 28,6 tūkst. mokytojų ir mokyklos vadovų, arba 0,5 tūkst. (1,6 proc.) mažiau nei 2018–2019 mokslo metais.

  • 2019–2020 mokslo metų pradžioje profesinio mokymo įstaigose pagal pirminio profesinio mokymo programas mokėsi 27,8 tūkst. mokinių. Kartu su profesija įgyti vidurinį išsilavinimą siekė 14,5 tūkst., arba daugiau kaip pusė (52 proc.) mokinių. 2019 m. profesinio mokymo įstaigas baigė ir profesinę kvalifikaciją įgijo 12,1 tūkst. mokinių, iš jų 3,7 tūkst. absolventų kartu su profesija gavo brandos atestatus.

  • Šalies aukštosiose mokyklose studijuoja 38 proc. 20–24 metų amžiaus jaunimo. 2019–2020 mokslo metų pradžioje aukštosiose mokyklose studijavo 105,9 tūkst. studentų, iš jų universitetuose – 73 tūkst., kolegijose – 32,9 tūkst. Palyginti su praėjusiais 2018–2019 mokslo metais, studentų universitetuose sumažėjo 4,3 tūkst. (5,6 proc.), kolegijose – 1 tūkst. (3 proc.). Nevalstybinėse aukštosiose mokyklose (7 universitetuose ir 10 kolegijų) studijavo 11,2 tūkst., arba 10,6 proc. visų studentų.

  • 2019 m. į kolegijas ir universitetų pirmos pakopos studijas buvo priimta 24,2 tūkst. studentų – 1,1 tūkst., arba 4,6 proc. mažiau nei 2018 m.

  • 2019 m. aukštosios mokyklos parengė 24,8 tūkst. aukštojo mokslo specialistų. Kolegijose profesinio bakalauro laipsnis suteiktas 7,4 tūkst. absolventų, universitetuose 10,1 tūkst. studentų suteiktas bakalauro, 6,5 tūkst. – magistro, 287 – mokslo ar meno daktaro laipsnis, 685 absolventai, baigę profesines studijas, įgijo profesinę kvalifikaciją (412 baigė rezidentūrą, 273 – pedagogines studijas). Daugiausia parengta verslo ir administravimo specialistų (4,8 tūkst., arba beveik penktadalis visų absolventų), inžinerijos (3,2 tūkst.), sveikatos mokslų (3,6 tūkst.), socialinių mokslų (1,8 tūkst.), teisės (1,3 tūkst.) specialistų.

  • Šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 6,2 tūkst. užsienio piliečių, tai sudarė 8,5 proc. visų universitetų studentų. Kolegijose visą studijų programą studijavo 481 studentas užsienietis. Penktadalis (20,8 proc.) universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsieniečių yra Europos Sąjungos šalių piliečiai, 38,3 proc. studentų studijuoti atvyko iš Azijos, 30,5 proc. – iš kitų Europos šalių.


Statistinė informacija parengta remiantis Nacionalinės švietimo agentūros statistiniais duomenimis.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Daiva Marcinkevičienė
Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius
Tel. (8 5) 236 4912
El. p. daiva.marcinkeviciene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.